Justera fönster

justera-fonster.jpg

När ett fönster kärvar är det ett tydligt tecken på att något är fel. Den främsta orsaken till tröga fönster är att träet tar till sig fukt och sväller. Du förhindrar detta enkelt med regelbundet underhåll och med rätt sorts färg.

När fönsterbågen eller fönsterkarmen har blivit skev och inte längre passar som hand i handske, räcker det inte med ommålning. Du kan behöva slipa det upptorkade träet – eller rent av hyvla av en bit för att passformen ska bli acceptabel igen.

Det är naturligtvis mycket irriterande att ha fönster som kärvar, men det är inte enda anledningen till att du ska undersöka orsaken och rätta till felaktigheterna. Om virket i fönsterbåge och karm har sprickbildningar suger träet åt sig fukt och sväller. Låter man detta fortsätta blir fönstret skevt och kan bli svårt om inte omöjligt att öppna och stänga.

Läs också steg för steg guiden: Renovera fönster

Ett säkert tecken på att fönstervirket innehåller för hög fuktighet är att färgen flagnar. På sikt blir den ständiga fukten också den direkta orsaken till att träet får rötangrepp och börjar murkna. Oavsett om du ska använda hyvel, stämjärn eller enbart slippapper när du ska justera fönstret är det viktigt att du har tålamod och går försiktigt tillväga.

Det är bättre att ta ytterst lite åt gången och prova passformen upprepade gånger, än att riskera att ta för mycket och få en stor, ful springa istället. Se alltså till att du har gått om tid på dig vid den här typen av arbete.

Träets kondition är inte enda anledningen till att fönster kärvar. En annan orsak kan vara att både fönster och båge målats med latexfärg. Trycks två sådana ytor ihop, klibbar färgen lätt samman. Detta gäller även om ytorna torkat frånskilda under lång tid. Därför bör åtminstone fönstrets ena del istället målas med en alkydfärg.

Det kan vara svårt att få upp ett ihopklibbat fönster. Prova att hålla en träkloss mot bågen och slå försiktigt på denna med en hammare eller träklubba. Flytta klossen runt bågen och knacka med hammaren.

Efter ett tag brukar färgen ge sig och fönstret går upp. I värsta fall kan du bli tvungen att använda en kniv eller annat smalt föremål att bända upp fönstret med.

Gå i sådana fall mycket försiktigt tillväga så att du inte skadar virket. Även om ett äldre fönster kräver en hel del arbete innan det fungerar bra igen, kan det många gånger vara värt besväret.

Virket i fönster av äldre årgång är ofta av mycket god kvalitet. Av denna anledning kan det vara helt onödigt att kassera fönstret i förtid. Dessutom håller inte gamla fönster de standardmått som dagens fönster tillverkas i. Det kan därför vara minst lika tidsödande att sätta in ett nytt fönster.

När du undersöker anledningen till att fönstret kärvar ska du inte glömma bort att undersöka gångjärnen. Har du tur inskränker sig justeringen till några tag med skruvmejseln.

Förebygg med regelbundet underhåll på dina fönster

Fönster utsätts för hårda påfrestningar året runt. Fuktig, varm luft ligger på från insidan, medan regn, snö, blåst, värme och kyla omväxlande ansätter utifrån. Dessa ständigt skiftande och besvärliga förutsättningar gör att träets ytbehandling snabbt slits. Om du vill undvika kärvande fönster bör du därför se över dem med jämna mellanrum.

När kittet lossnar från falsen bör du så fort du kan kitta om fönstret. Peta bort all löst sittande kitt och olja eller grundmåla falsen innan du kittar. Massan måste sedan torka helt innan du kan måla kattkanten. Torktiden kan variera mellan några dagar och flera veckor.

Det är ofta lämpligt att måla om hela fönstret i samband med omkittning. Då bör du först rengöra hela fönstret noga med skrapa och slippapper. Grundmåla därefter allt trä med förtunnad oljefärg. Först när grundningen har torkat spacklar du igen alla sprickor och slipar lagningarna. Om fönstret tidigare är målat med oljebaserad färg bör du välja alkydfärg till ommålningen.

Tänk på att aldrig slipa eller måla fuktigt trä. Låna en fuktkvotsmätare hos din färghandlare och testa virket. Överstiger fuktighetskvoten 15% måste träet torka upp ytterligare en tid för att resultatet ska bli bra.

Verktyg och material du behöver när du ska justera kärvande och tröga fönster:

Verktyg:
Stämjärn (1) Hammare (2) Putshyvel(3) Falshyvel (4) Träklubba (5) Skruvtving (6) Skruvmejsel (7) Spackelkrita (8) Sandpapper (9) Kniv.

Material:
Vattenfast lim, Tätningslister, Träkloss.

Finjustering av fönsterbågen

Kontrollera gångjärnen
1.Kontrollera att gångjärnen sitter ordentligt. Om skruvarna har svårt att fästa kan du byta till något längre skruvar eller plugga hålen med träplugg.

Sätter dit nytt gångjärn på fönster
2.Sneda gångjärn byter du enklast mot nya. Har du tillgång till en gångjärns-riktare kan du även försöka justera den gamla upphängningen.

Tätningslister
3.Även gamla tätningslister Kan vara orsak till att fönstret kärvar. Ta bort den slitna och ibland klibbiga tätningen och montera nya lister.

Krita på fönsterbåge
4.Är fönstret fortfarande trögt kan du se var med hjälp av kritan. Krita bågen, stäng fönstret och öppna igen. Krit-märken på karmen anger var det tar emot.

Justerrar med slippapper på fönsterbåge
5.Små justeringar rättar du till med grovt slippapper och kloss. Kolla passformen flera gånger medan du slipar så att du inte tar för mycket.Större justeringar av fönsterbågen

Justerar fönsterbåge med hyvel
1.Om fönsterbågen är mycket skev måste du använda hyvel när du justerar. Ta bort ev tjockt färgskikt med skrapa innan du börjar hyvla.

Ställer in hyvel
2.Ställ in hyveln snålt, så att du inte tar bort för mycket trä åt gången. Hyvla kanterna från mitten och ut mot hörnen. Använd ett skarpt hyveljärn.

Nytt vattenfast lim på fönsterbåge
3.Om fogarna i bågens hörn är öppna ska du rengöra fogen från gammalt lim och ev smuts. Stryk därefter på nytt vattenfast lim.

Spänner fönsterbåge med tving
4.Spänn bågen med en tillräckligt lång tving. Se till att fogarna pressas ihop ordentligt. Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa. Låt torka.

Träplugg i gamla skruvhål
5.Har fönstret rostiga eller skadade hörnbeslag ska dessa rengöras eller bytas. Limma träplugg i skruvhålen och skruva fast likadana beslag igen.

Monterar hörnbeslag på fönsterbågen
6.Plugga igen hålen även om de nya beslagen ska fästas bredvid de gamla hålen, så förhindras fuktvandring. Använd rostfria beslag som håller längre.


Justera fönsterkarmen

Hyvlar fals på fönsterkarm
1.När du hyvlar falsen på Karmen bör du, för att komma åt ända in vid kanten, använda en s k falshyvel. Ställ in hyveljärnet så att den tar snålt.

Nedersta falsen på karmen
2.Det är viktigt att den nedersta falsen på karmen lutar lite utåt, för vattenavrinningens skull. Kontrollera med vattenpasset.

Vasst stämjärn
3.Längst inne i hörnet kommer du inte åt med hyvel. Använd istället ett mycket vasst stämjärn och ”hyvla” försiktigt bort ett tunt träskikt i taget.

Öppna och stäng efter justering
4.För att du ska få så fin passform som möjligt mellan karm och båge är det viktigt att du prövar att öppna och stänga efter varje liten justering.

Andra har också läst

scroll to top