You dont have javascript enabled! Please enable it! Justera kärvande fönster, fönsterbåge och fönsterkarm | dinbyggare.se

Justera fönster

I den här artikeln om att justera fönster får du hjälp att åtgärda kärvande fönster som är tröga att öppna och stänga med steg-för-steg beskrivningar och förklarande bilder.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Vanliga orsaker till skeva fönster
2. Fönster med färg som klibbat ihop
3. Förebygg med regelbundet underhåll på dina fönster
4. Verktyg och material du behöver för att justera kärvande och tröga fönster
5. Finjustering av fönsterbågen
6. Justering av fönster med gångjärnsriktare
7. Större justeringar på fönsterbågen
8. Justera fönsterkarmen
9. Relaterade artiklar till att justera fönster

Vanliga orsaker till skeva fönster

När ett fönster kärvar och går trögt att öppna och stänga är det ett tydligt tecken på att något är fel. Den främsta orsaken till tröga fönster är att träet tar till sig fukt och sväller.

När fönsterbågen eller fönsterkarmen har blivit skev och fönstret går trögt att öppna och stänga, så kan du behöva slipa eller rent av hyvla av en bit för att passformen ska bli acceptabel igen.

Det är naturligtvis mycket irriterande att ha fönster som kärvar, men det är inte enda anledningen till att du ska undersöka orsaken och rätta till felaktigheterna. Om virket i fönsterbågen och karmen har sprickbildningar suger träet åt sig fukt och sväller. Låter man detta fortsätta blir fönstret skevt och kan bli svårt om inte omöjligt att öppna och stänga.

Ett säkert tecken på att fönstervirket innehåller för hög fuktighet är att färgen flagnar. På sikt blir den ständiga fukten också den direkta orsaken till att träet får rötangrepp och börjar murkna. Oavsett om du ska använda hyvel, stämjärn eller enbart slippapper när du ska justera fönstret är det viktigt att du har tålamod och går försiktigt tillväga.

Det är bättre att ta ytterst lite åt gången och prova passformen upprepade gånger, än att riskera att ta för mycket och få en stor, ful springa istället. Se alltså till att du har gått om tid på dig vid den här typen av arbete.

Virket i äldre fönster är oftast av väldigt bra kvalitet. Av den anledningen kan det vara helt onödigt att kassera fönstret i förtid. Dessutom håller inte gamla fönster de standardmått som dagens fönster tillverkas i. Det kan därför vara minst lika tidsödande att sätta in ett nytt fönster.


Tillbaka till innehållsförteckning

Fönster med färg som klibbat ihop

Träets kondition är inte enda anledningen till att fönster kärvar. En annan orsak kan vara att både fönster och båge målats med latexfärg. Trycks två sådana ytor ihop, klibbar färgen lätt samman. Detta gäller även om ytorna torkat frånskilda under lång tid. Därför bör åtminstone fönstrets ena del istället målas med en alkydfärg.

Det kan vara svårt att få upp ett ihopklibbat fönster. Prova att hålla en träkloss mot bågen och slå försiktigt på denna med en hammare eller träklubba. Flytta klossen runt bågen och knacka försiktigt med hammaren.

Efter ett tag brukar färgen ge sig och fönstret går upp. I värsta fall kan du bli tvungen att använda en kniv eller annat smalt föremål att bända upp fönstret med.

Gå i sådana fall mycket försiktigt tillväga så att du inte skadar virket. Även om ett äldre fönster kräver en hel del arbete innan det fungerar bra igen, kan det många gånger vara värt besväret.

Tillbaka till innehållsförteckning

Förebygg med regelbundet underhåll på dina fönster

Fönster utsätts för hårda påfrestningar året runt. Fuktig, varm luft ligger på från insidan, medan regn, snö, blåst, värme och kyla omväxlande trycker på utifrån. Dessa ständigt skiftande och besvärliga förutsättningar gör att träets ytbehandling slits. Om du vill undvika kärvande fönster bör du därför se över dem med jämna mellanrum.

När kittet lossnar från falsen bör du så fort du kan kitta om fönstret. Peta bort all löst sittande kitt och olja eller grundmåla falsen innan du kittar. Massan måste sedan torka helt innan du kan måla kittkanten. Använder du linoljekitt kan torktiden variera mellan några dagar upp till en vecka.

Det är ofta lämpligt att måla om hela fönstret i samband med att man kittar om sina fönster. När du ska måla om dina fönster ska du börja med att först rengöra hela fönstret noga med målartvätt, sedan skrapar du bort löst sittande färg med färgskrapa och slipar sedan ytan med slippapper.

Grundolja och grundmåla måla därefter allt trä. Först när grundningen har torkat målar du fönsterbågen. Till ommålningen bör du använda samma färg som fönstret är målat med tidigare.

Tänk på att aldrig slipa eller måla fuktigt trä. Köp en fuktkvotsmätare hos din färghandlare och testa virket. Överstiger fuktighetskvoten 16% måste träet torka upp ytterligare en tid för att resultatet ska bli bra.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver för att justera kärvande och tröga fönster:

Verktyg för att justera fönster

Verktyg:

1. Stämjärn.
2. Hammare.
3. Putshyvel.
4. Falshyvel.
5. Träklubba.

6. Skruvtving.
7. Skruvmejsel.
8. Spackelkrita.
9. Sandpapper.
10 Kniv.

Material:

Vattenfast lim, Tätningslister, Träkloss.

Tillbaka till innehållsförteckning

Finjustering av fönsterbågen

Kontrollera gångjärnen

1. Kontrollera gångjärnen.

Kontrollera att gångjärnen sitter fast ordentligt. Om skruvarna har svårt att fästa kan du byta till något längre skruvar eller plugga hålen med träplugg och skruva i skruvarna igen.

Monterar nytt gångjärn på fönster

2. Byt ut sneda gångjärn.

Sneda gångjärn byter du enklast ut mot nya. Har du tillgång till en gångjärnsriktare kan du även försöka justera gångjärnen på den gamla upphängningen.

Monterar nya tätningslister

3. Byt ut gamla tätningslister.

Även gamla tätningslister kan vara orsak till att fönstret kärvar. Ta bort den slitna och ibland klibbiga tätningen och montera nya tätningslister.

Kritar på fönsterbåge

4. Krita fönsterbågen för att se vart det det tar i på karmen.

Är fönstret fortfarande trögt kan du se var med hjälp av en krita. Krita fönsterbågen, stäng fönstret och öppna igen. Kritmärket från fönsterbågen färgar av sig på fönsterkarmen anger vart det tar emot.

Justerar med slippapper på fönsterbåge

5. Slipa med slippapper för mindre justeringar.

Små justeringar rättar du till med grovt slippapper och kloss. Kolla passformen flera gånger medan du slipar så att du inte tar för mycket.

Tillbaka till innehållsförteckning

Justering av fönster med gångjärnsriktare

Justering av gångjärn på fönster med gångjärnsriktare

När du undersöker anledningen till att fönstret kärvar ska du inte glömma bort att undersöka gångjärnen. Har du tur inskränker sig justeringen till några tag med skruvmejseln för att skruva fast gångjärnen eller att använda en gångjärnsriktare.

Om fönstret har “hängt” sig så att fönstret kärvar mot fönsterkarmens nedre del, så kan man använda en så kallad gångjärnsriktare. Gångjärnsriktaren har två olika storlekar för gångjärn varav den mindre sidan passar för storleken på ett fönstergångjärn.

Gångjärnsriktaren placeras på den delen av gångjärnet som är sned. Med gångjärnsriktaren finjusteras gångjärnet genom att pressa verktyget till antingen vänster eller höger. Finjustera och rikta upp fönsterbågen tills den hamna mitt i fönsteröppningen och tills fönsterbågen är lätt att öppna och stänga.

Tillbaka till innehållsförteckning

Större justeringar av fönsterbågen

Justerar fönsterbåge med hyvel

1. Hyvla en skev fönsterbåge med hyvel.

Om fönsterbågen är mycket skev måste du använda hyvel när du justerar. Ta bort ev tjockt färgskikt med skrapa innan du börjar hyvla.

Ställer in hyvel

2. Hyvla fönsterbågens kanter från mitten och ut mot hörnorna.

Ställ in hyveln snålt, så att du inte tar bort för mycket trä åt gången. Hyvla kanterna från mitten och ut mot hörnen. Använd ett skarpt hyveljärn.

Nytt vattenfast lim på fönsterbåge

3. Limma fast glipor i hörn på fönsterbågen.

Om fogarna i bågens hörn är öppna och har fått gliposka du rengöra fogen från gammalt lim och ev smuts. Stryk därefter på nytt vattenfast lim.

Spänner fönsterbåge med tving

4. Spänn ihop den limmade fönsterbågen med limknekt.

Spänn fönsterbågen med en tillräckligt lång tving. Se till att fogarna pressas ihop ordentligt. Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa. Låt torka.

Träplugg i gamla skruvhål

5. Limma träplugg i gamla slitna skruvhål.

Har fönstret rostiga eller skadade hörnbeslag ska dessa rengöras eller bytas. Är träet slitet så att skruvarna inte fäster, kan du limma fast träplugg i dom gamla skruvhålen. Låt limmet torka och skruva fast hörnbeslagen igen.

Monterar hörnbeslag på fönsterbågen

6. Skruva fast nya rostfria hörnbeslag.

Plugga igen gamla skruvhål med träplugg eller fönsterkitt även om de nya beslagen ska fästas bredvid de gamla hålen, så förhindras fuktvandring. Skruva dit nya rostfria hörnbeslag som håller längre.

Tillbaka till innehållsförteckning

Justera fönsterkarmen

Hyvlar fals på fönsterkarm

1. Hyvla med falshyvel på fönsterkarm.

När du hyvlar falsen på en fönsterkarm bör du, för att komma åt ända in vid kanten, använda en s k falshyvel. Ställ in hyveljärnet så att den tar snålt. Hyvla försiktigt och testa att öppna och stänga fönsterbågen efter varje hyvling.

Nedersta falsen på karmen

2. Kontrollera så att fönsterkarmens yttersta fals lutar utåt.

Det är viktigt att den nedersta falsen på karmen lutar lite utåt, för vattenavrinningens skull. Kontrollera med vattenpass.

Använder vasst stämjärn på fönsterkarm

3. Använd ett vasst stämjärn i fönsterkarmens hörn.

Längst inne i hörnet kommer du inte åt med hyvel. Använd istället ett mycket vasst stämjärn och “hyvla” försiktigt bort ett tunt träskikt i taget.

Provöppna och stäng efter justering

4. Provöppna och stäng fönsterbågen efter justering.

För att du ska få så fin passform som möjligt mellan karm och båge är det viktigt att du provar att öppna och stänga efter varje liten justering. När fönsterbågen löper lätt att öppna och stänga är justeringen klar.

Relaterade artiklar till att justera fönster

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se