You dont have javascript enabled! Please enable it! Täta fönster - Bra tips för att täta dragiga fönsterbågar | dinbyggare.se

Täta fönster

Tätar fönster med tätningslist

Otäta och slitna gamla fönster är ett huvudbry för husägaren. De orsakar inte minst stora värmeförluster vilket ökar kostnaderna för uppvärmning. Huset kan också upplevas som dragigt, vilket inte precis bidrar till en ombonad hemmiljö.

En första tanke kan vara att byta ut de gamla fönstren mot helt nya, fönster som utlovar en helt annan isoleringsförmåga än de gamla. Det är också något som många fönstertillverkare gärna ger som förslag. Men se upp. Det finns flera goda skäl att titta lite extra på de gamla fönstrens skick innan ett byte planeras:

– Det kostar stora pengar att byta ut fönstren, särskilt om fönstren inte håller standardmått och om de nya fönstren ska ha samma utseende som de gamla. Återbetalningstiden, även om värmeförlusterna är höga med de gamla fönstren, kan vara lång.

– Om huset är gammalt och de nya fönstren ser moderna ut eller har ett annat utseende än de gamla kan husets utseende framstå som minst sagt märkligt.

– Många gamla träfönster är tillverkade av mycket hög kvalitet och det händer att helt friska fönster byts ut i ivern att sänka uppvärmningskostnaderna. Helt i onödan, då de gamla fönstren ofta kan renoveras med små medel.

Täta dragiga fönster

Ett attraktivt alternativ till ett fönsterbyte, både miljömässigt och ekonomiskt, kan vara att se om det helt enkelt går att täta de gamla fönstren istället. Kostnaden för detta är småpotatis jämfört med vad nya fönster kostar, samtidigt som effekten bli stor.

Isolerförmågan i ett fönster beror nämligen till mångt och mycket på hur tätt fönstret är. Gamla fönster blir dragiga för att det skapats glipor mellan karm och fönsterbågar, glipor som släpper igenom kalluft in till huset.

Tips

Det är bra att gå igenom fönsterlisterna inför varje höst för att se till så tätningslisterna är hela och håller tätt. Tänk på att tätningslister runt fönsterbågar bör bytas ut med intervaller på ca 8-10 år.

Anlita proffs

Allra bäst blir tätningen om det sker av fackkunniga proffs. Placeringen av tätningen och justeringen av bågarna måste vara exakt för att fönstret ska bli såväl tätt som smidigt att öppna och stänga. Ventilationen kan också påverkas av tätningen, något som behöver tittas lite närmare på om huset är beroende av självdrag.

Relaterade artiklar

– Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se