Fönsterbeslag till nya och gamla fönster

Fönster ska släppa in ljus i våra hem samtidigt som värmeförlusterna bör bli så små som möjligt. Detta är en viktig anledning till att upphängnings- och låsanordningar ska väljas med omsorg och fungera perfekt.

Ett annat skäl att ha rejäla fönsterlås och spärrar är inbrottsriskerna. Fönster med dåliga lås och beslag är en lätt match för ett inbrottsproffs. Det är dock inte bara stängningen som ska vara i ordning. När du vill låta fönstret stå öppet är det minst lika viktigt att uppställningsbeslagen fungerar som de ska.

Ett öppningsbart fönster med kopplad båge är försett med fyra typer av beslag. Gångjärnen är fönstrets upphängningsbeslag. Dessa finns i flera utföranden och är alltså förutsättningen för att fönstret ska kunna öppnas.

En annan typ av gångjärn är koppelgångjärn. Dessa finns på alla kopplade bågar för att man ska kunna öppna och rengöra mellan fönstren. Förutom koppelgångjärnen måste kopplade fönster även förses med koppelhakar som fixerar de bägge bågarna till varandra.

De flesta nytillverkade fönster är försedda med s k spanjolettlås. Denna låstyp regleras med ett handtag och låser som regel fönsterbågen såväl i karmens sida som i ovan- och underdel. På fönster av äldre datum kan stängningsbeslaget även exempelvis vara excenterhakar eller haspar.

Det öppningsbara fönstret är dessutom ofta försett med någon typ av vädringsbeslag. Detta beslag är viktigare än man kanske tror. Ett ohaspat öppet fönster kan lätt blåsa sönder, men också orsaka annan skada. Förutom dessa helt nödvändiga fönsterbeslag finns även andra spärrar att komplettera med. De vanligaste är de som höjer barnsäkerheten eller minskar inbrottsriskerna.

Fönsterbeslag på äldre fönster

Om du har träfönster av äldre typ kan dessa vara försedda med hörnjärn. Dessa är nödvändiga för fönsterbågens stabilitet och bör därför sitta kvar när du renoverar fönster av denna typ. Numera används vid fönstertillverkning en delvis annan teknik och även lim av annat slag, vilket i sin tur gjort hörnbeslagen överflödiga.

På gamla fönster kan det även sitta en äldre enkel typ av gångjärn. Vill du behålla dessa men ändå öka inbrottsskyddet kan du exempelvis komplettera med låsbara fönsterluckor. Nya fönster levereras med moderna, effektiva låsanordningar som du kan kombinera med andra skydd om detta fordras.

När du sätter in nya fönster i ett gammalt hus med genuin karaktär bör du försöka bibehålla sådana detaljer som hör till den gamla miljön. Kan du på detta sätt förena nytt och gammalt blir resultatet fulländat.

Gångjärn för fönster

Fönstrets upphängningsbeslag, d v s gångjärnen, varierar beroende på hur fönstret är hängt och på vilket sätt det öppnas. Sidohängda fönster hängs oftast på bladgångjärn, men även bult- eller gaffelgångjärn är vanliga. Om fönstret öppnas utåt bör gångjärnen vara konstruerade så att inte tapparna kan slås ut. Detta är en viktig detalj för att försvåra vid ett eventuellt inbrott. Oavsett om bågen hänger på bult eller bladgångjärn styrs konstruktion och montering av om fönstret öppnas inåt eller utåt och om fönsterbågen är falsad eller inte.

Vridfönster är inte försedda med vanliga gångjärn utan hängs med s k glidskensbeslag. Dessa fönsterbeslag är ofta kombinerade med en steglös spärr för vädring. Denna regleras med handtaget. Det finns glidskensbeslag som ger möjlighet att vända fönstret helt och hållet så att utsidan kommer inåt. Denna finess är speciellt praktisk närfönstren ska putsas. Ett annat och lite ovanligare upphängningsbeslag är det s k dreh kipp. Detta fönsterbeslag gör det möjligt att med ett enkelt handgrepp ändra det sidohängda fönstret så att det blir underhängt. Vid vädring öppnar man alltså inte hela fönstret utan endast i övre kanten.

I slutet av 1800-talet skapades fönster med kopplade bågar av två svenska konstruktörer helt ovetande av varandra. Sedan dess har denna typ av fönster blivit mycket vanlig. För att fönstret ska fungera är den försedd med två typer av fönsterbeslag – koppelhake och gångjärn. Den förstnämnda fixerar bågarna mot varandra i fönstrets ena långsida, så att fönstret är lätt att dela. Detta fönsterbeslag finns i flera varianter. De två vanligaste är dels det som liknar en tryckknapp, dels det som låser bågarna mot varandra med en inbyggd hake.

Koppelgångjärnen sitter på fönstrets motstående sida och håller naturligtvis också ihop bågarna. Kombinationen hakar/gångjärn gör det möjligt att öppna och ställa upp bågarna för rengöring av insidan.

Stängningsbeslag för fönster

Haspen är den äldsta formen av stängningsbeslag för fönster. Denna har funnits i flera hundra år och utformats på skiftande sätt, allt beroende på var i landet den tillverkats. Fönsterhaspen ersattes under 1900talet allt oftare med vred eller excenterhake. Excenterhaken – även kallad fönsterlås – är en avancerad form av hasp som drar fönsterbågen mot karmen. Man monterar som regel ett lås i övre delen av fönsterbågens långsida och ett i nedre delen. Detta lås kan även spännas när det behövs. Båge och karm kan alltså ansluta tätt med excenterhaken.

Trots excenterhakens finurliga konstruktion trängs detta lås mer och mer undan av spanjoletten. Denna typ av låskonstruktion användes ganska flitigt redan under förra seklet. Den vridbara regelstången var utanpåliggande och monterad på fönsterbågens insida. Handtag och stång formades ibland vackert för att förhöja fönstrets utseende. Numera är denna regelstång inbyggd i fönsterbågen. I låst läge hakar “gripklor” tag i flera uttag utmed karmen vilket gör fönstret tätt. Moderna spanjoletter kan dessutom kompletteras med nyckellås, vilket försvårar och kan verka avskräckande för en inbrottstjuv.

Barnsäkerhet och inbrottsskydd för fönster

Det finns en hel del fönsterbeslag som inte är obligatoriska, men som ändå är mycket vanliga i hemmen. Dessa har främst två funktioner, nämligen att hindra barn från att enkelt kunna öppna fönstret inifrån och falla ut, samt hindra eller försvåra för tjuvar att ta sig in fönstervägen. En barnsäkerhetsspärr kan t ex vara någon typ av säkerhetskedja monterad i båge och karm. Kedjan förhindrar att barnet på egen hand kan öppna fönstret på vid gavel.

En annan typ av spärr som finns i många varianter är de handtag som fordrar att man utför två moment samtidigt för att spärren ska lossa. De flesta av dessa barnsäkerhetsanordningar är enkla för en vuxen att öppna med en hand, medan små barn inte kan klara av ett sådant lås med båda händerna. Det vanligaste inbrottsskyddet för fönster är helt enkelt att låsa bågen i karmen med nyckel. Fönsterlås finns i flera utföranden för alla typer av fönster. Låset kan inte hindra en tjuv från att krossa rutan och krypa in ändå, men det försvårar en hel del. Många människor sover bäst med fönstret på glänt. Med ett vädringsbeslag med lås kan man också få sova tryggt.

Den kraftfullaste fönsterspärren är utan tvekan galler. Dessa finns i vackra smideskonstruktioner som faktiskt mycket lite påminner om galler. Trots detta undviker de flesta av oss att montera smidesgaller eftersom vi inte lockas av tanken att vara ‘inspärrade” i våra egna hem. Om du funderar på den här typen av inbrottsskydd bör du veta att gallren är mest effektiva när de är monterade på insidan. Som regel är de lätta att hänga av eller öppna vid t ex fönsterputsning.

Om du har källare kan det vara ide att montera inkrypningsskydd för fönstren. Även dessa finns i vackra smideskonstruktioner. Fönster med inkrypningsskydd kan öppnas utan att skyddet tas bort. Bygeln är vinklad så att det underhängda fönstret går att öppna ca 15 cm.

Hörnbeslag för fönster

Hörnjärn är ett beslag som inte längre används vid tillverkning av fönsterbågar. Fönster av äldre datum förstärktes i alla fyra hörnen med dessa fönsterbeslag för att öka stabiliteten i bågen. Utanpåliggande hörnbeslag var ofta vackert smidda och hade alltså även en dekorativ funktion.

Fönstertillverkningen har ständigt förnyats och som ett led i denna fälldes under en period hörnbeslagen in i bågen. Utvecklingen har gjort att man numera inte alls använder hörnbeslag. Bågen fogas på ett annat sätt och limmas med moderna, starka och långlivade logvätskor.

Vid varsam renovering i vissa miljöer kan smidda hörnjärn bli pricken över i:et. Är ett fönster redan smyckat med ett vackert, om än skamfilat hörnbeslag, bör detta naturligtvis ersättas av en nytillverkad kopia eller renoveras varsamt.

Värt att veta om låsbara fönster

Om du har låsbara vreden på alla fönster bör du placera en eller ett par nycklar på ett sådant sätt att du lätt kommer åt dem. Det extra skyddet skapar annars irritation som i sil tur kan leda till att du slarvar med låsningen.

Ska du installera nya lås i huset kan du välja en låskolv med minne. Med en sådan kan samma nyckel användas till alla lås i både dörrar och fönster. Eftersom mekaniken i låstypen är mycket känslig bör du vända dig till en auktoriserad låssmed för att få bra kopior gjorda.

Varning!

Försäkringsbolagen har särskild krav på inbrottsspärrar vid fönster. Dessa kan innebära lås med nyckel för samtliga fönster, inkrypningsskydd etc. Kraven beror i hög grad på hur mycket ditt lösöre är försäkrat för, men också var och på vilket sätt du bor. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera om dina fönster är godkända.

Värt att veta om du vill använda fönsterluckor

Om du vill använda fönsterluckor som en extra fönsterspärr i fritidshuset är upphängning och lås viktiga detaljer. Gängjärnen på luckorna bör vara monterade på insidan av luckan. På detta sätt förhindrar man att skyddet monteras loss i bakkanten. När huset ska stängas för en längre tid lägger du en metallbom på utsidan av luckorna. Bommen läggs i särskilda fönsterbeslag monterade på husväggen och skruvas sedan fast med genomgående bult på insidan av fönstret.

Olika typer av fönsterbeslag

Vinkelböjt bladgångjärn för inåtgående fönster
Till vänster ett vinkelböjt bladgångjärn för inåtgående fönster. Till höger ett plant bladgångjärn för utåtgående fönster. Överst ett bultgångjärn.

Upphängningsbeslagen kan målas i samma färg som fönsterbågenUpphängningsbeslagen blir mindre uppseendeväckande om de målas i samma färg som fönsterbågen.

Bultgångjärnen fungerar på samma sätt som bladgångjärnenBultgångjärnen är ett något mindre och kompaktare upphängningsbeslag som fungerar på samma sätt som bladgångjärnen.


Koppelhakarna placeras mellan bågarna för att hålla dom på platsKoppelhakarna är placerade mellan bågarna för att hålla dessa på plats. Här två hakar och en s k tryckknapp.

Fönster med koppelhakeEtt fönster med koppelhake delas genom att koppelhaken förs uppåt. Därefter dras bågarna isär.

Fönstervred med hake, spanjoletthandtag och excenterhakeÖverst två typer av fönstervred med hake, under dem ett spanjoletthandtag och en excenterhake.

Altandörr med låstyp som spärrar dörren i öppet lägeTill t ex altandörrar är det mycket praktiskt att använda en låstyp som spärrar dörren i öppet läge.

Låsspärr ovanför handtaget på stängningsbeslag försvårar öppningen för både barn och inbrottstjuvarEn låsspärr ovanför handtaget på detta moderna stängningsbeslag försvårar öppningen för både barn och inbrottstjuvar.

Den enkla haspen är fortfarande relativt vanligDen enkla haspen är fortfarande relativt vanlig. För att fönstret ska bli barnsäkert kan en säkerhetskedja monteras i båge och karm.

Uppställningsbeslag finns i många modellerUppställningsbeslag finns i många modeller, allt från enkla kasthakar till mer avancerade typer med broms, hållare och stoppar.


Fönster med uppställningsbeslag bör med tanke på inbrottsrisken inte lämnas obevakat Ett fönster med detta enkla uppställningsbeslag bör med tanke på inbrottsrisken inte lämnas obevakat någon längre stund.

Vädringshake av plast är försedd med barnsäker spärrDenna typ av vädringshake av plast är försedd med barnsäker spärr, praktiskt och säkert på samma gång.

Förr användes hörnbeslag för att öka stabiliteten i bågenFörr användes hörnbeslag för att öka stabiliteten i bågen. I nytillverkade fönster fogas numera bågen på annat sätt.

Vid renovering är det viktigt att hörnbeslag av äldre modell ersätts med beslag av samma typFör att inte förstöra fönstrets karaktär vid renovering är det viktigt att hörnbeslag av äldre modell ersätts med beslag av samma typ.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se