Sätt upp persienner

Fönster med persienner

I den här artikeln får du generella tips om hur man sätter upp persienner i gamla träfönster.

Persienner är fortfarande den i särklass vanligaste skyddsgardinen i våra bostäder. Det är inte heller särskilt märkligt att utvecklingen har gått dithän. Persienner är mångsidigt användbara. De är lätta att hantera, skyddar mot insyn, ger “sovmörker”, utestänger eller mildrar starkt dagsljus, dämpar solhetta och minskar värmeutstrålningen genom fönstren.

Persienner är inte heller svara att montera – om man vill göra det själv. Har man fönster som gör att lamellerna kan hängas mellan glasen är de dessutom sällan eller aldrig något hinder.

Vid en hastig blick får man lätt intrycket att det inte är någon större skillnad mellan olika slags persienner. Men tittar man lite närmare på dem upptäcker man snart att variationerna på både persienner och fönstertyper är många. Lamellerna är t ex inte skurna på samma sätt. De flesta är visserligen till verkade av lättmetall, men profilerna kan vara ganska olika och därmed också ge skilda intryck.

Trälameller, så kallade träpersienner

Trälamellerna eller träpersienner som det även kallas är inte lika vanliga men i realiteten har trälamellerna emellertid den fördelen att den typen av persienner också kan användas i sportstugor och tillsammans med andra mera rustika inredningar, där de smäckra metallkonstruktionerna lätt kan uppfattas som stilbrott.

De största skillnaderna finns dock i färgsortimentet. Numera kan man få persienner i praktiskt taget vilken kulör som helst. Detta är självfallet en stor fördel, eftersom skyddsgardinerna då kan anpassas till bostadens mera dekorativa gardinuppsättningar, till tapeter, golv och andra dominerande inredningsdetaljer antingen man vill att persiennerna ska harmoniera med dessa eller vara en bjärt kontrast.

De stora valmöjligheterna har dock fört med sig en ibland besvärande nackdel: det har blivit nästan lika svårt att välja persienner som att se ut tapeter!

Till detta kommer också ett allt växande sortiment av persiennliknande skyddsgardiner av bl.a. textila material, möjligheterna att montera persiennerna på fönstrets insida eller mellan glasen i s k kopplade bågar.

I det senare fallet kan du stöta på en skarp gräns för valmöjligheterna. Detta gäller alldeles särskilt om dina fönster är spröjsade. Innan du överhuvudtaget ägnar dig åt detaljval måste du kontrollera att persiennerna verkligen får plats mellan rutorna på det fönster som du ska förse med en persienn.

Spröjsningen på fönstret kan nämligen stjäla alltför stort utrymme. Även isolerglas och treglasfönster kan orsaka sådana problem. Ta därför noggranna mått och framför allt ta upp frågan med din persiennförsäljare innan du gör någon beställning.

En gardin från Iran

Persienner är idag så vanliga att alla vet att det är fråga om gardiner med horisontalt ställbara spjälor eller lameller, för det mesta tillverkade av lättmetall. Däremot kan ordet persienner förefalla något förbryllande, för att inte tala om persian, som var den vanliga benämningen innan företeelsen blev svenskt mode…

Ordet går tillbaka till franskan, där man talar om “den persiska” och då syftar på denna typ av ställbara trägardiner, som anses ha importerats till västerlandet från Iran, d v s det gamla Persien. Det finns inga uppgifter om hur länge persienner har funnits i Sverige, men en av de äldsta anteckningarna är från 1771. En av dåtidens forskningsresande, Jacob Jonas Björnståhl, på besök i Neapel, skrev då i “Bref om dess utlänska resa”:

“Man skyddar sig med sluttande gardiner, som hindra solens sken men icke ljuset, och det på alla gator, att det ser ut som man ginge under tält; med luckor, jalousier, persianer, solfjädrar… och utom des, när det är hetast på dagen, sofva alle middag, så att alt är liksom dött till kl 5 eftermiddagen.”

Varning

Det kan verka enkelt att sätta upp persienner i gamla fönster som tidigare inte har persienner, men det kräver att man är händig och väldigt försiktig så att du inte borrar sönder fönsterbågen eller fönsterglas när du ska borra nya hål. Känner du dig minsta osäker bör du kontakta en yrkesman som är proffs på att montera persienner, en sk. persiennmontör.

Var observant på fönstrets gångjärn när du ska till att skruva fast persiennens snörlås. Mät och kontrollera noga innan du börjar montera persiennerna. Eftersom persiennens känsligaste delar är linor, snören och lameller, och som lätt drar åt sig smuts och är svåra att göra rena, finns det goda skäl att tvätta och torka händerna väl innan du tar i dessa.

Vid montering ev en persienn ska man hantera persiennen försiktigt och använda lämpliga och tunna arbetshandskar eftersom listkanterna kan vara vassa.

Tips!

Även om dagens persiennkonstruktioner av god kvalitet har stor hållbarhet måste man vara klar över att alla persienners svagheter är linor och snören. Med tiden kan ett slitage på dessa detaljer inte undvikas… ven om det är ett “pillgöra” kan trasiga stegband och linor mycket väl bytas ut. Men tänk på att det är mycket lättare att göra det innan förfallet börjar, eftersom man då lätt ser hur linorna ska träs.

Rengöring och underhåll av persienner

Persienner utsätts med åren för både damm och smuts och bör rengöras en gång vartannat år. När du ska rengöra persienner kan du använda en handhållen dammborste eller en mjuk trasa. Vid behov kan du använda lite ljummet vatten, men tänk på att vrida ur trasan ordentligt. Det går även att använda en dammsugare med mjuk borste.

Varning

Tänk på att det alltid finns risk för fall om du använder stege när du rengör persiennerna. Säkerställ att stegen står stadigt på golvunderlaget. Använd lämpliga skor för att minimera olycksrisken. Var alltid extra noggrann och försiktig när du arbetar på hög höjd p.g.a. ökad fall och olycksrisk.

Det här behöver du när du sätta upp persienner:

Verktyg:
1. Borrmaskin 2. Borrstål för trä 3. Skruvmejsel 4. Mindre hammare 5. Sax 6. Kniv 7. Måttband el tumstock 8. Penna 9. Syl.

Sätt upp persiennerna

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se