Byta fönsterbleck? Så här gör du

Byt till nya fönsterbleck

I den här artikeln hittar du utförlig information och steg för steg beskrivning med förklarande fotografier om hur man byter ut ett fönsterbleck själv.

Ett fönsterbleck kan tyckas vara en obetydlig byggnadsdetalj. Men så är det inte alls. Saknas fönsterblecket är det fritt fram för regnvatten och snö att tränga in i väggkonstruktionen med svåra skador som följd.

Dessbättre behöver det inte gå så illa. Har underhållet eftersatts, så att blecket börjat rosta, kan du själv på tämligen enkelt sätt förse dina fönster med nya, effektiva skydd.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Man brukar skilja mellan droppbleck och fönsterbleck. Droppblecket monteras längs överkanten av fönstrets övre karmstycke, medan fönsterblecket sätts över det undre karmstycket. Båda detaljerna har samma funktion, som för övrigt är tvåfaldig.

Dels ska blecken hindra regnvatten att tränga in mellan fönstrens karmstycken och väggen, dels ska de kunna avleda det vatten som annars skulle rinna över glas och fasad.

Det är inte svårt att måla upp en skräckbild av vad som sker om dessa enkla skydd i form av plåtremsor saknas. Vatten skulle sippra in i väggen bakom karmen. I en murad konstruktion skulle risken för frostsprängning vara uppenbar. I en träkonstruktion skulle vattnet “bädda” för mögel- och rötangrepp.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vid slagregn, snödrev och tö skulle vatten tränga in i isoleringen som dels skulle sjunka ihop och dels magasinera så mycket väta att fuktfläckar snart nog skulle visa sig på insidan av väggen.

Är materialet tåligt, monteringen rätt gjord och underhållet sköts hyggligt klarar sig både dropp- och fönsterbleck fönsterkonstruktionens livslängd ut. Men så väl är det inte alltid, särskilt inte i äldre hus där man dels använt så kallad galvaniserad plåt och dels spikat blecket mot väggen utan infällning. Där har rosten ofta fått fäste när den skyddande varmförzinkningen lakats ur och husets naturliga rörelser orsakat glipor mellan bleck och fasad.

Kan blecken då inte räddas med rostskyddsbehandling och målningsfärg återstår bara att byta ut dem. Att underlåta detta medför på sikt renoveringar som är svåra att överblicka men sannolikt kan bli mycket kost-samma. Att byta uttjänta fönsterbleck är alltså en klar besparing!

Inspektera noga och välj material

Det är långtifrån säkert att alla dina fönsterbleck är i så dålig kondition att de behöver bytas ut. Slitaget är oftast ojämnt, mest beroende på om fönstren vetter mot ett utsatt väderstreck eller inte.

Ändå är det knappast lönt att bara byta ut enstaka bleck, i all synnerhet om du väljer ett annat material till de nya blecken. Risken är då stor att blandningen av nya och äldre detaljer ger intryck av lappverk.

Många anser att byggnadsdetaljer såsom fönsterbleck ska vara så diskreta som möjligt. Ett sådant synsätt gör lätt att man i vardagslag sällan tittar särskilt noga på dem. Tänk på det när du går din inspektionsrunda och glöm inte att höja blicken vid varje fönster.

Vid övre karmstycket sitter droppblecket som är nog så viktigt för husets hälsa. Andra bleck, som man ofta förbiser, är de som sitter på fönsterdörrar, vanligen altan- och balkongdörrar. Även dessa bör naturligtvis bytas ut om de är illa åtgångna.

Vilket material du väljer är en smak och prisfråga. Är du mycket angelägen att ge blecken samma kulör som fönstersnickerierna i övrigt, ligger galvaniserad stålplåt närmast till eftersom denna kan målas. Men då måste du också räkna med ett visst underhåll.

Aluminium och i synnerhet koppar är däremot underhållsfria, men blev av de materialen är betydligt dyrare. De mer eller mindre monteringsfärdiga bleck som numera finns i handeln, består av stålplåt och ett dubbelsidigt PVC-skikt. Mellan dessa finns zink-, passiverings- och primerskikt. Ytkulören är antingen svart eller brun.

I princip är dessa bleck underhållsfria. Det enda man behöver göra är att tvätta av dem någon gång ibland, till exempel i samband med fönsterputsning. Det är också detta material vi har valt att montera i vårt exempel.

Monteringsteknik

Det här behöver du när du ska byta fönsterbleck:

Verktyg:
Klohammare 1. Litet bräckjärn el. kofot 2. Hovtång 3. Bågfil 4. Ryggsåg 5. Plåtsax 6. Dorn 7. Tumstock 8. Penna 9. Färgskrapa 10. Slagkloss 11. Japanspackel 12. Pensel.

Material:
Fönsterbleck, Droppbleck, Spik anpassad till materialet, Fogmassa, Sandpapper, Spackelfärg.

Olika typer av fönsterbleck

Fönster eller underbleckFönster eller underbleck.

Dropp eller överbleckDropp eller överbleck.

Montering med spår i karmenMontering med spår i karmen – Vid beställning av material kan det vara bra att veta vad de olika delarna av ett fönsterbleck kallas: 1. inslagskant 2. spikkant 3. bleck 4. språng 5. droppkant 6. omslag.

Montering utan spårMontering utan spår.

Planering

1. Besiktiga alla fönster- och droppbleck.
2. Glöm inte sådana som ev. sitter på altan- och balkongdörrar.
3. Bedöm om det är värt att byta alla – även om en del bleck är intakta.
4. Om fönsterblecken inte är monterade i spår, bedöm om du kan såga upp spår i karmen.
5. Räkna ut antal blev med olika profiler. Droppbleck monteras alltid utan spår.
6. Mät upp längderna. Särskilt på äldre hus kan fönsterbredden variera.
7. Köp hem vad du behöver i materialväg. Välj i första hand blecklängder som du inte behöver kapa.

Värt att veta

Är du road av tanken att prova på plåtslagarjobbet och själv tillverka dina fönsterbleck hör just detta till de enklare jobben inom skrået. Användbara material är aluminium, galvaniserad stålplåt och koppar.

Vill du däremot slippa undan så lindrigt som möjligt kan du köpa monteringsfärdiga droppbleck och fönsterbleck -ibland också kallade över-, respektive underbleck – i speciellt ytbehandlad stålplåt.

Förarbete

Ta försiktigt bort de gamla blecken

1. Ta försiktigt bort de gamla blecken. Dra spikarna med en tång rakt ut, så att du inte spräcker karmträet.

Sitter plåten så hårt att du inte får ut den för hand, försök att med ett bräckjärn el kofot få grepp om bakkanten

2. Sitter plåten så hårt att du inte får ut den för hand, försök att med ett bräckjärn el kofot få grepp om bakkanten.

Passa på att skrapa bort flagnande färg, spackla, slipa och måla

3. Passa på att skrapa bort flagnande färg, spackla, slipa och måla – i varje fall där du sedan får svårt att komma åt.

Saknar karmen spår för inslagnings kanten ska du märka ut var detta ska tas upp

4. Saknar karmen spår för inslagnings kanten ska du märka ut var detta ska tas upp. Minsta spikkant bör vara 15 mm.

Spika en list i karmen som stöd för sågen

5. Spika en list i karmen som stöd för sågen. Listens övre kant ska exakt följa den ritade eller ristade markeringen.

Såga upp inslagningsspåret med en ryggsåg

6. Såga slutligen upp inslagningsspåret med en ryggsåg. Kolla inslagningskantens djup. Normalt är måttet 5 mm.


Montering av fönsterblecket

Mät upp och kapa med bågfil bleck till rätt längd

1. Mät upp och kapa med bågfil bleck till rätt längd. Med en träfasad är rätt mått = spåret i fönsterkarmen + 20 mm.

Klipp upp två ca 10 mm djupa uttag i plåtens båda ändar

2. Klipp upp två ca 10 mm djupa uttag i plåtens båda ändar.

Den plåtflik du nu har i varje ände viker du upp så att du får en gavel som hindrar vatten att rinna ut vid sidan

3. Den plåtflik du nu har i varje ände viker du upp så att du får en gavel som hindrar vatten att rinna ut vid sidan.

Sätt blecket på plats

4. Sätt blecket på plats. Driv in den bakre inslagskanten ända in i botten av karmens spår. Använd en slagkloss.

Spikar fast fönsterbleck

5. Är du inte van vid att spika i plåt bör du i spikkanten med ett dorn slå upp spikhål på ungefär var tionde centimeter.

Tätar fönsterbleck

6. Slå därefter spikarna rakt in i karmen. Lägg gärna en sträng fogmassa vid fönsterbleckets anslutning till spåret.

Dropplisten spikas på samma avstånd

7. Dropplisten spikas på samma avstånd. Finns stående lockpanel bör du lyfta läkten så att blecket kommer under.

Viktigt

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se