Fönsterlås avskräcker inbrottstjuven

Fönsterlås på fönster

Det är viktigt med bra fönsterlås eftersom en vanlig väg för inbrottstjuven i sitt “arbete” är fönstervägen. Fönster är ofta lätta att forcera. Det är särskilt fönster som är insynsskyddade som blir bovens första val.

Men, om fönstret är försett med ett lås, kan tjuven skrämmas på flykten. Om han eller hon ändå försöker ta sig in, kommer det både att låta och ta tid att komma in, vilket ökar risken för upptäckt.

Fönsterlås på fönster i markplan

Fönsterlås är ett av tre sätt att öka säkerhetsnivån på husets eller lägenhetens fönster. Alla fönster kan förses med fönsterlås, och allra viktigast är det med lås på fönster som är i markplan, eller lätt åtkomliga via en balkong eller dylikt.

Ett annat alternativ är att installera galler, något som kanske inte känns så attraktivt för fönstren i själva bostaden. Dessa lämpar sig ofta bättre för källarfönster. Det går även att helt sonika skruva igen ett fönster.

Att skruva fast ett fönster gör dock att det inte går att öppna, och fönstret kan inte heller användas som nödutgång vid eventuell brand. Därför bör det bara göras på fönster som inte används så ofta.

Godkänt fönsterlås

Låsen har samma utformning och fungerar på samma sätt som låsen till en ytterdörr, och klassificeras utifrån samma principer. Liksom alla andra lås kommer fönsterlås av olika kvaliteter och med olika grad av säkerhet.

Välj alltid ett lås som är godkänt av försäkringsbolagen, så vet du att det är säkert nog och värt investeringen. Det finns även lås som är godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen. Dessa håller en hög kvalitet och är godkända av alla försäkringsbolag.

Alla produkter som är godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen är lätta att känna igen tack vare den tydliga märken. De har två ögon som emblem.

Typ av fönsterlås

Fönsterlås är vanligen av typen cylinderlås eller tillhållarlås. Det går i många fall, i alla fall vad gäller cylinderlås, att få samma nyckel till både dörrlås och fönsterlås om detta byts samtidigt. Det gör det smidigt för husägaren som slipper hålla reda på en mängd nycklar som ska gå till olika lås.

Fönsterlåsen monteras på fönstret precis som ett lås på en dörr. Det är extra viktigt att monteringen av låset är korrekt genomfört. Lika viktigt är det att fönstret inte bara kan hakas av när det är i låst läge. Det skulle ta bort hela syftet med låset.

Digitala alternativ

Den som har svårt att hålla reda på nycklar över huvud taget, eller tycker de är otympliga i allmänhet, kan istället välja ett digitalt fönsterlås. Då används en kod istället för nyckel. Det är inte alltid sådana godkänns av försäkringsbolaget.

En kod anses mer lättknäckt än att hitta en nyckel. Det finns även modeller som svarar på fingeravtryck. De är behändiga då inga nycklar behövs. Om du är intresserad av att veta vilka elektroniska alternativ som är godkända, är det alltid ett bra alternativ att kontakta det försäkringsbolag som villaförsäkringen ligger i.

Hur hög säkerhet

Fönsterlås ger säkerhet på två sätt. Dels är det svårt att öppna fönstret för en obehörig utan nyckel eller kod. Dels gör låset att det blir klart svårare att häkta av fönstret. Tyvärr hindrar inget lås någon förslagen person från att forcera fönstret, eller helt enkelt välja en annan väg in.

Men många tjuvar och banditer blir avskräckta när de inser vilket jobb som krävs för att ta sig in och ut ur bostaden. Det tar längre tid att bryta sig igenom, vilket ökar risken för upptäckt. Men, om det finns en annan enkel väg in, kommer inte tjuven att hindras av fönsterlåset.

Tänk alltid igenom de svagaste punkterna på huset och åtgärda bristerna samtidigt så att säkerhetsnivån i sin helhet höjs.

Att välja fönsterlås

Inåtgående och utåtgående fönster kräver olika låsanordningar. Nyckeln till låset måste alltid förvaras i närheten av fönstret, så att fönstret kan användas som utrymningsväg vid behov. Däremot ska den inte hänga synligt, så att en tjuv får tillgång till den.

Det kan vara en sak i sig att hitta denna plats. Ibland behövs inget fönsterlås, utan säkerheten kan bli lika hög med en fönsterspärr. Det kan också vara lämpligt att överväga galler för vissa fönster för att säkra upp huset.

Det är i många fall billigare alternativ eftersom fönsterlås har en tendens att vara ganska dyra. De kan kosta upp till ett par tusen kronor stycket.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se