You dont have javascript enabled! Please enable it! Spackla gipsvägg - Så gör du, steg för steg | dinbyggare.se

Spackla gipsvägg – Så gör du, steg för steg

Spacklar gipsvägg

Dags att spackla gipsvägg? Undvik misstag som kan leda till att du får sprickor vid skarvar i väggen.
– Ta del av våra utförliga steg-för-steg beskrivningar med förklarande bilder. Artikeln guidar dig genom varje steg du ska utföra när du ska spackla gipsväggar och hjälper dig att få ett lyckat resultat.

Det här behöver du:

Verktyg:

Spackelspade, bredd 10-15 cm, samt bredspackel 20-30 cm.
Slipverktyg.
Dammsugare alt. dammborste.

Material:

Skivpackel för gipsskivor.
Sandpapper.
Skarvremsor av papper eller glasfiber.
Skyddspapper.

Så spacklar du gipsväggar steg för steg

Hand som håller i en spackelspade och applicerar spackel som täcker över skarvar och skruvhål på en gipsvägg

1. Applicera spackel på skarvar och skruvhuvuden

Börja med att applicera spackel på skruvhuvudena på gipsväggen med en mindre spackelspade ca 10-15. Fyll sedan alla längsgående skarvar halvvägs med skivspackel för gipsskivor. Lämplig storlek på bredspackeln för skivspacklet c:a 20-30 cm bredd.

Händer som fäster ett nät (skarvremsa) på en gipsvägg

2. Förstärk gipsväggens samtliga skarvar

Det är viktigt att förstärka gipsskivans skarvar, eftersom de kan röra sig en aning och kan bidra till att du får sprickor. Förstärk därför skarvarna med glasfiber- eller pappersremsor.

Hand som slätar ut spackelnät (skarvremsa) på gipsvägg med hjälp av en spackelspade

3. Sätt dit papper- eller glasfiberremsorna

Sätt dit pappers- eller glasfiberremsorna utan lim i den spacklade strängen. Tryck fast dem ordentligt på plats med spackeln för att se till att de fäster ordentligt i spackelsträngen.

Hand som applicerar spackel över spackelnätet på en gipsvägg med en spackelspade

4. Spackla över remsan

Applicera flera lager spackel med spackeln över remsan och se till att ytan täcks jämnt och grundligt. Låt varje lager torka innan du applicerar nästa lager.

Person som fäster armeringsnät i ett hörn av gipsvägg för att förstärka inför spackling

5. Spackla hörn

Förstärk de inre hörnen med glasfiber eller pappersremsor. Säkra de yttre hörnen med hörnskydd av metall, som kan fästas med skruvar eller spikar. Spackla sedan hörnen.

Hand som använder sandpapper för att slipa en spacklad yta på en gipsvägg

6. Bredspackla väggen och slipa sedan väggen med sandpapper

Om du eftersträvar att få en perfekt finish på dina väggytor kan du behöva bredspackla väggarna två gånger. När spacklet har torkat kan du använda sandpapper och slipa väggarna för att jämna ut ojämnheter. Se till att varje lager är helt jämnt innan du går vidare till nästa steg.

Relaterade måleriprojekt med steg för steg beskrivningar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se