Måla om tak inomhus och innertak som gulnat

malar-innertak.jpg

När tapeten har blivit fläckig och ful eller den målade väggen har fått många märken, är det ofta en signal till oss att vi behöver fräscha upp väggarna. Ett gulnat tak lägger vi däremot mera sällan märke till. Trots att man kanske inte tänker på taket, blir skillnaden markant när man målar om taket.

Det är alltså en god ide att i samband med rumsrenovering även satsa på taket. Det bästa är om du passar på att måla taket i samband med övrig målning eller tapetsering av rummet.

Om du börjar med taket när du ska måla, behöver du till exempel inte vara så försiktig när du målar vinkeln mellan tak och vägg. Eventuella färgstänk och övermålningar ska ju ändå tapetseras eller målas över.

Har inte taket målats om på några år och du endast målar väggarna, kan du bli besviken när väggytorna är klara. Taket ser då ännu solkigare och mera gulnat ut i jämförelse med de fräscha väggarna.

Den vanligaste kulören på tak är utan tvekan vit, men du kan naturligtvis leka med nyanser även här.

Tänk bara på att ju mörkare färgsättning du väljer, desto mindre upplevs rummet. Ett tak i mättad kulör ”slukar” också ljuset och rummet blir mörkare.

De här effekterna kan du naturligtvis dra nytta av om du vill ”sänka” taket eller få en varmare och mer intim stämning i ett större rum. När du målar ett helt nytt innertak arbetar du under i stort sett samma förutsättningar som vid ommålning.

Den enda egentliga skillnaden är att spacklingsarbetet är mer omfattande vid nymålning. Slå in alla spikhuvuden i taket noga och spackla därefter över dem. Om du inte har valt gipsskivor med fasad kant, bör du spackla igen och slipa alla skarvar mellan plattorna.

Därefter ska du limma glasfiberremsor över skarvarna, bredspackla och slipa ytterligare en gång. Eftersom taket ska se ”helt” ut, bör du räkna med att spackla och slipa i flera omgångar med torktid emellan.

Lim- och kalkfärgade tak

Innan du börjar måla är det viktigt att du tar reda på vilken typ av färg taket redan är målat med. Testa ytan genom att gnugga med en i vatten urvriden svamp.

Om färgen löser upp sig är det med största sannolikhet limfärg. Om ytan färgar av sig när du drar med din torra handflata över den, är det istället troligt att taket är målat med kalkfärg.

Tak som är målat med dessa färger måste tvättas mycket grundligt. Använd ljummet vatten och tvätta noggrant med en svamp tills all färg har löst sig och försvunnit.

När all lim- eller kalkfärg är borta och takytan rentvättad och torr ska du grundmåla med en oljebaserad färg. Först därefter kan du måla taket med latexfärg avsedd för tak.

Det kan verka onödigt att lägga ner så mycket arbete på att tvätta ett tak som ändå ska målas över, men så är det inte. I det här fallet lönar sig det extra arbetet i längden och slutresultatet blir bättre.

Målar man med latexfärg direkt ovanpå en lim- eller kalkfärg är risken nämligen stor att den underliggande färgen, som latexfärgen är fäst i, släpper från undertaket och rasar i golvet.

Värt att veta om latexfärg

Det finns latexfärg som är anpassad för målning av tak inomhus. Takfärg ger en helt matt yta. Ska man måla taket i kök eller badrum brukar man använda en sidenmatt latexfärg. Den har ett högre glansvärde och reflekterar därmed ljuset bättre. När du drar med handen över den målade ytan och den färgar av sig, är taket förmodligen målat med kalkfärg.

Verktyg och material du behöver när du ska måla innertak:

Verktyg:
1. Färgtråg 2. Roller 3. Liten rund pensel 4. Förlängningsskaft 5. Hink 6. Svamp 7. Borste 8. Stålspackel 9. Slipkloss 10. Styv pappskiva 11. Stege.

Material:
Spackelfärg, Latexfärg för tak, Maskeringstejp, Skyddsplast, Slippapper (finkornigt)

Förarbete innan du börjar måla taket

Täck golv, möbler och väggar med skyddsplast
1.Täck golv och ev. också möbler och väggar med skydds-plast. Tejpa alla skarvar i plasten med maskeringstejp. Färgen stänker alltid hur försiktig du än är.

Borsta taket rent från smuts och damm
2.När du ska måla ett vanligt tak inomhus räcker det ofta med att borsta taket rent från smuts och damm. Använd en inte alltför mjuk borste.

När du målar om i kök eller badrum bör du däremot tvätta taket med målartvätt
3.När du målar om ett tak i kök eller badrum bör du däremot tvätta taket med målartvätt. Skölj sedan med rent vatten i flera omgångar. Låt torka.

Använd en stålspackel och spackla igen de sprickor som finns i taket
4.Använd en stålspackel och spackla igen de sprickor som finns i taket. Djupare skador bör du spackla i omgångar och slipa mellan varje gång.

Slipa de spacklade ytorna släta
5.Slipa de spacklade ytorna släta. Använd finkornigt slippapper och arbeta gärna med slipkloss så går arbetet lättare.

Skydda taklister som inte ska målas med maskeringstejp
6.Om du har taklister som du inte vill måla om, bör du skydda dem med maskeringstejp. Då blir det lättare att sparmåla mot listen.

Tips!

Var alltid noga med att slipa alla spacklade ytor tills de känns släta och jämna. Slarvar du med slipningen syns de spacklade ytorna genom färgen som blanka fläckar.

Det är vanligt att de sparmålade ytorna avviker något från de rollade. Det kan se ut som små skiftningar i nyansen.

Detta beror på att man gärna använder rikligt med färg på penseln, men är snålare med färg på rollern.

För ett bra slutresultat bör du vara så ”rättvis” du kan och använda lika mycket färg vid båda målningssätten.

Måla

Sparmåla först i kanten runt taket med en liten rund pensel
1.Sparmåla först i kanten runt taket med en liten rund pensel. Har du taklister som ska målas bör du göra detta samtidigt.

Skydda tapeten från färg för att få jämna kanter
2.För att få jämna kanter och skydda tapeten från färg, använder du en styv pappskiva. Sätt skivan tätt intill vinkeln mellan tak och vägg.

Har du stuckaturer i taket ska dessa också sparmålas
3.Har du stuckaturer i taket ska dessa också sparmålas. Tänk på att måla så pass långt ut på taket att du sedan kommer åt ordentligt med rollern.

Fasade kanter i vissa tak med gipsskivor måste målas med pensel
4.Även de dekorativt fasade kanterna i vissa tak med gips-skivor måste målas med pensel. Se till att färgen når ända in i skarven.

Hela takytan rollas
5.Nu ska hela takytan rollas. Var inte för snål med färgen utan använd rikligt. Du kan välja mellan att arbeta ifrån en stege eller…

Använd ett ställbart förlängningsskaft
6… använda ett ställbart förlängnings-skaft och istället stå på golvet. Det här arbetssättet är bekvämare och rekommenderas vid stora ytor.

När färgen nar torkat, etter ca en timme, målar du en andra gång
7.När färgen har torkat, etter ca en timme, målar du en andra gång. Börja med sparmålningen. För att få jämn yta, arbeta i samma riktning med penseln.

Avsluta aldrig mitt på taket
8.Måla taket med rollern, från ena sidan av rummet till den andra. Avsluta aldrig mitt på taket. Gipsskivor målas längs skarvlinjen.

Tips!

Är du en någorlunda rutinerad målare kan du lägga upp takmålningsarbetet lite annorlunda. Gör först hela sparmålningsarbetet både första och andra målningen. Ska du måla stuckaturer är det mycket viktigt att du lägger färg utanför listverket med så pass bred marginal att du är säker på att du sedan kan komma åt att överlappa med rollern.

När du är helt färdig med den tidsödande sparmålningen och färgen torkat, kan du rolla de släta ytorna. Den här arbetsordningen går något snabbare. Var dock extra noga med att fördela färgen så jämnt du kan eftersom misstagen med denna teknik är svårare att upptäcka och rätta till.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top