Flytspackel och spackel för väggar och tak i badrum

Flytspackel och spackel för badrum

Spackel är en viktig komponent för att skapa ett hållbart och funktionellt badrum. Det används för att jämna ut eventuella ojämnheter i grundskikten och på golvet är det flytspacklet som säkrar det fall som krävs mot golvbrunnar.

När spackel används i våtutrymmen är det extra viktigt att produkten uppfyller de krav som finns på kvalitet.

1. Spackel på väggar och tak

I ett badrum ska ett spackel för arbeten i väggar och tak alltid användas som är avpassat för detta. Det gäller både på och i väggarna. Våtrumsspackel har särskilda egenskaper vad gäller de krav som ställs för våtutrymmen och dess uppbyggnad.

Den har till exempel en mycket bra fyllnadsförmåga och häftar bra. Med våtrumsspackel tätas håligheter, sprickor och springor i det första underlaget, innan gummilagret som ska skydda mot vätan.

Det är heller ofta inte nödvändigt med spackel på skivorna. Istället sätts glasfiberremsor i skarvarna för att skapa en plan yta att arbeta med. I taket om det ska målas är dock våtrumsspackel en god idé för att skapa en jämn yta att måla på. Det gäller även väggar som ska målas.

Våtrumsspacklet kan användas på flera olika material, såsom lättbetong, betong, skivor och puts. Våtrumsspackel anses mycket smidigt att arbeta med och kan även användas i andra rum och lokaler där spackel krävs och där ett hårt spackel är lämpligt.

2. Flytspackel

Flytspackel är en form av spackel som läggs på badrumsgolvet. Det har en mängd olika funktioner och läggs när golvet är ordentligt primat och tätat.

Det finns många olika former av flytspackel på marknaden. De skiljer sig rejält i form av pris och kvalitet.

Den som bygger eller renoverar ett badrum ska alltid tänka på att det är viktigt att använda sig av produkter från samma fabrikat genom alla lager i badrumsbygget.

Det beror på att de allra flesta våtrumsprodukter är delar av ett system som kompletterar varandra. Om en mixning av olika fabrikat sker kan i värsta fall golvets och väggarnas egenskaper försämras så att de inte håller måttet för vad som krävs i ett badrum.

3. Innehåll

Flytspacklet är egentligen en sorts cement och namnet kommer sig av att det flyter ut på golvet när det läggs. Syftet är att ge ett jämnt underlag för ytskiktet.

Med jämnt menas i det här fallet att också fallet mot golvbrunnar säkras. Eftersom fallet är mycket viktigt i badrummet är också läggningen av flytspackel en viktig del i underarbetet.

Förutom att ge lutningen på golvet används flytspackel till att jämna ut gropar och för att gjuta in värmekablar med. Det är också viktigt att välja rätt flytspackel.

I vissa våtrumssystem är flytspackel och sättmassa för kakel och klinker en och samma produkt. Det går då under namnet flytfix.

4. Hur lägga flytspackel

Flytspackel kommer i form av ett pulver. Det ska blandas ut med vatten och det behövs en hel del flytspackel för att skapa ett bra underlag för kakling eller matta. Det behövs också en stark blandare för att kunna åstadkomma rätt mängd med flytspackel på rätt tid.

Det är väldigt viktigt med exakt rätt mängd vatten när man blandar flytspackel, läs noggrant på påsen vilken mängd leverantören rekommenderar. När golvet sedan läggs gäller det att vara alert. Nivåpinnar och att vara två underlättar arbetet markant.

Det är svårare än vad många tror att skapa rätt fall. Det är också lätt att flytspacklet torkar innan det är format och utlagt. Den som känner sig osäker på sitt eget kunnande gör helt rätt i att anlita en fackman för arbetet. Det är rotavdragsgillt.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontakta därför alltid gällande branschorganisation/fackman innan du startar.


Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se