Möbelrenovering – Lär dig foga samman möbler med tapp och kil

Fogar samman möbler med tappfog

I den här artikeln hittar du tips, information och steg för steg beskrivning med förklarande fotografier om hur man fogar samman trä med tappfogning och kil.

Tekniken att foga samman två trästycken med tapp och låsa förbandet med en eller flera kilar är ett av de äldsta snickarknep man känner till. Bilder och fynd visar att våra förfäder kunde konsten redan under forntiden.

Erfarenheten visar också att tapp och kil ger mycket starka förband. I vissa fall ger tekniken också två ovanliga fördelar att man kan stärka förbandet i efterhand och tämligen lätt ta isär det efter ihop sättning.

Att tappa med kil innebär inte något avsteg från grundregeln vid all sammanfogning av trästycken den att tappen och kilen måste passa mycket väl till varandra. Däremot behöver man inte alltid ställa så höga krav på exakthet att ett “glapp” på någon tiondedels millimeter inte kan tolereras.

Stol monterad med tappfog

Hur tappen, respektive slitsen, tas ut beror i högsta grad på virkesdimensioner och vilken typ av förband du väljer. Normalt använder man ryggsåg och stämjärn, men i många fall kan det vara en fördel att ta ut slitsen med hjälp av en borrmaskin eller svängborr.

I sådana fall är det viktigt att man dels använder borrstål med en diameter som motsvarar urtaget för tappen, dels särskilt om virket är grovt först borrar från ena sidan, vänder arbetsstycket och sedan borrar från den andra.

Eftersom alla typer av tappning, sinkning etc är precisionsarbeten, är det viktigt att de verktyg man använder är i mycket god kondition och att virket är knastfritt och inte har några brister i övrigt. Det är till exempel säkrare att använda ett ritsmått i stället för en penna, eftersom den senare kan ge en alltför grov anvisning.

Ett passningsknep som i regel fungerar bra är att såga ut tappen omedelbart utanför markeringen på den så kallade spillsidan och att sedan såga slitsen exakt i markeringen.

Arbetsgången är normalt att man först gör tappen och med denna som mall sedan markerar urtaget för slitsen. Tänk på att de kilar du ska använda ofta är mycket tunna. Men de ska givetvis vara grövre i basen för att skapa spännverkan.

I många fall behöver förbandet inte limmas, men i de fall du ska göra det bör du inte stryka på lim förrän du har kontrollerat noga att alla delar verkligen passar i varandra.

Det här behöver du när du ska tappa med kil:

Verktyg: Svängborr med borrstål, Stämjärn, ev lockbettel, Ryggsåg, Snickarklubba, Vinkelhake, Tumstock, Dubbelt ritsmått, Rits eller vass penna, ev. Borrmaskin.

Kilar i par

Kilar i kryss

Inborrad kil

Rundtapp med kil

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se