You dont have javascript enabled! Please enable it! Intarsia på faner - Så här lägger du intarsia på faner | dinbyggare.se

Intarsia på faner

Fanér för intarsia

I den här artikeln hittar du tips, information och gör det själv beskrivning med förklarande fotografier om vad man ska tänka på när du ska göra intarsia på fanér.

Intarsia kallas tekniken att lägga in olikfärgade och formskurna träbitar så att dessa bildar ett mönster eller en bild i en större träyta, till exempel en bordsskiva, en lådfront eller liknande. Konsten att göra intarsia är flera tusen år gammal.

Tekniken var länge mycket komplicerad och användes nästan enbart av särskilt utvalda hantverkare med konstnärlig läggning. Numera kan nästan vem som helst utföra intarsiaarbeten, bl.a. tack vare tillgången på olika sorters faner.

En grundförutsättning är dock att man har tålamod och sinne för perfektionism. Ursprungliga intarsiaarbeten är gjorda i massivt trä. De mönsterdelar som skulle fällas in skars alltså också ut ur massivt virke. Eftersom de i färdigt skick endast skulle vara några få millimeter tjocka är det lätt att förstå hur svårt arbetet egentligen var.

De hantverkare som med framgång ägnade sig åt tekniken, var inte bara speciellt begåvade, de hade också mångårig erfarenhet som finsnickare. När intarsia senare också fick lite hemarbetskaraktär betraktades det ändå som en exklusiv hobby.

Intarsia

Välgjorda intarsiaarbeten kom också att värderas mycket högt inte minst på grund av materialpriserna. Det anläggningsvirke som användes var oftast exklusivt väl utvalda, vackra träslag med särskilt skön ådring. Äldre, bevarade inläggningar värderas även i dag mycket högt. Det kan man lätt förvissa sig om genom att notera inropspriserna vid de kvalitetsauktioner där arbeten av detta slag inte sällan representeras.

Därför är det kanske lite överraskande att intarsia från i dag dels kostar väsentligt mindre än förr i tiden, dels är mycket lättare att utföra. Både tekniken och priset påverkas av att man för nutida intarsiaarbeten kan använda faner och att vi dag har tillgång till lim som ger ett mycket säkert resultat. Effektivare verktyg spelar givetvis också stor roll.

Trots att konsten att göra intarsialäggning har förenklats en hel del gör man som nybörjare mycket klokt i att inte välja motiv som är alltför detaljerade. Det är roligare att helt lyckas med ett enklare arbete än att bara lyckas något så när med ett svårare.

Eftersom det vi kan kalla inläggningsfaner endera kan skäras eller sågas har vi valt två enkla motiv: en stjärna för skuren intarsia och ett monogram för sågad intarsia.

I båda fallen har vi lagt in mönstren i en bricka, men ingenting hindrar att du lägger det i en möbelyta eller kanske rentav gör det som en dekorativ tavla, dörr eller väggspegel. Självfallet har du alla möjligheter att välja motiv efter egen smak, att rita det själv eller kopiera en passande bild.

Tips!

Försök alltid hitta jämntjockt faner och se noga på ådringen. Tänk på att inläggsfaneret kan skäras tvärs mot bottenfanerets ådring. Du kan lägga intarsia positivt eller negativt, dvs. mörkt mönster mot ljus bakgrund, eller tvärtom. Avgörande för slutresultatet är att du arbetar med mycket väl skärpta knivar, stämjärn och sågklingor. Du kan behöva skärpa verktygen under arbetets gång. Det är alltså bra att ha ett bryne till hands. Ibland används även andra material än trä för de inläggningar som kallas intarsia. Metaller, marmor och elfenben är klassiska exempel på sådana material. Tekniken kallas då marketeri.

Material och verktyg du behöver när du ska göra intarsia på fanér:

Verktyg:
Sniderikniv (1) Lövsåg (2) Drillborr med borrstål, 1 mm 0 (3) Vattenkärl (4) Plastlinjal (5) Stållinjal (6) Spetsig penna (7) Tandspackel (8) Tvingar/limknektar (9) Slipkloss (10) Pensel för avdamning (11)

Material:
Ritpapper, Karbonpapper, Tejp och klisterremsor, Bottenfaner, Inläggsfaner i olika färger, Tidningspapper, PVA lim, Presskivor av plywood.

Skuren intarsia

Sågad intarsia

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se