Möbelrenovering – laga märken i gamla möbler

Lagar märke i gamla möbler

I den här artikeln om möbelrenovering får du lära dig hur du reparerar märken på gamla möbler med utförliga fotografier och steg för steg beskrivning med förklarande fotografier.

Det är retfullt att få ett fult hack eller annat märke på möbler som har vackra träytor. På möbler av massivt trä kan man som regel slipa ner mindre repor och skador med fint slippapper. Om möbelträet har fått ett slag eller tryckmärke går det däremot inte alltid att slipa bort fördjupningen utan man måste istället ta till andra metoder.

Om du har ett djupare märke på en möbelyta av massivt trä har du minst tre olika renoveringsmetoder att justera skadan på. Du kan ånga nerbuktningen, fylla igen skadan med plastiskt trä eller mejsla bort skadan och ersätta med en ny bit trä av samma slag som förut. Vilken metod du väljer beror till största delen på hur skadan på möbeln ser ut.

Tryckmärken på möbler går ibland att rätta till genom ångbehandling. Fukten och värmen får nämligen träets fibrer att resa sig. Förutsättningen för att du ska lyckas med ångbehandling är att märket i träet är mjukt format och att träets fibrer inte har skadats med hack eller dylikt. Djupa så kallade tryckmärken kan behöva flera behandlingar innan ytan är jämn igen.

Om det inte hjälper med ånga kan du välja att fylla fördjupningen med plastiskt trä i en nyans som passar med träslaget på möbeln. När massan har torkat måste ytan slipas fint i träets längdriktning och därefter ytbehandlas på samma sätt som hela möbeln.

Ibland blir resultatet snyggare vid möbelrenoveringen om man helt enkelt tar bort det skadade området med stämjärn och hammare eller klubba. Därefter ska infällningen sågas till så att den passar exakt i urtaget på möbelytan. När man väljer virke till passbiten är det viktigt att träets struktur passar fint med möbelytan. Skär också till virkesbiten så att fiberriktning och kärna blir densamma som på möbeln som ska lagas.

Oavsett vilken typ av lagning du väljer är det viktigt att inte glömma efterarbetet. Samtliga reparationer ska avslutas med slipning med ett mycket finkornigt slippapper. Därefter gör du samma ytbehandling som möbeln har sedan tidigare.

Om du ska lackera lagningen måste du använda samma typ av lack som har används tidigare på möbelytan. Tänk också på att hellre lackera tunt och flera gånger än att stryka på ett eller två tjocka lager lack. På detta sätt får du en näst intill osynlig övergång mellan nytt och gammalt. Glöm bara inte bort att slipa lätt på den torra lacken innan du för på nästa lager.

Det är inte helt lätt att göra den här typen av möbelrenovering. Om du har en möbel som du sätter extra stort värde på bör du därför istället överväga att vända dig till en van hantverkare som arbetar med möbelrenovering.

Det här behöver du när du ska laga märken i gamla möbler:

Verktyg:
Strykjärn, Liten japanspackel, Ryggsåg, Vass kniv, Hammare, Stämjärn i lämplig bredd, Skyddskloss, Hyvel, Penna, Fil.

Material:
Linnetyg rejäl bit, Slippapper, Plastiskt trä, Trälim.

Möbelrenoveringsmetod 1: Behandla med ånga

Möbelrenoveringsmetod 2: Spackla skador med plastiskt trä

Möbelrenoveringsmetod 3: Fäll in en bit trä på möbelytan

Lycka till med din möbelrenovering!

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se