You dont have javascript enabled! Please enable it! Slipverktyg till borrmaskin och bänkslip | dinbyggare.se

Slipverktyg till borrmaskin och slipmaskiner

Slipar med slipmaskin

I den här artikeln får du utförlig information, enkla tips och goda råd om vad du ska tänka på när du ska använda slipverktyg till borrmaskin och slipmaskiner.

Liksom en bänkslip är borrmaskinen självskriven i hemverkstadens utrustning. Ett av skälen till detta är att den är så mycket mer än bara en borrmaskin. Bland annat är den mycket användbar när man ska slipa och polera. Att välja maskintyp kan vara svårt nog, men att välja rätt slipverktyg till såväl borrmaskinen som bänkslipen kan vara ännu knepigare. Sortimentet av rondeller, slipstift, cylindrar, skivor och borstar är nämligen mycket stort.

Numera finns många typer av slipmaskiner för hemmabruk. Plan, excenter , vinkel , bänk och bandslipmaskiner är de vanligaste. Hos de allra flesta hobbyhantverkare får emellertid borrmaskinen tjäna som sliputrustning. Med rätt tillbehör för rätt arbete och med undantag för stora eller mer avancerade slip och polerjobb fungerar den också utmärkt för dessa ändamål.

För skärpning av eggverktyg är emellertid bänkslipen lika oundgänglig. Men även för denna är det viktigt att välja till exempel slipskivor med kornstorlek och hårdhetsgrad som passar för det material som ska bearbetas. I en del fall måste man hålla sig till de sliptillbehör som är tillverkade förjust det fabrikat och den typ av borrmaskin man har, men i många fall passar vilken standardutrustning som helst.

En annan detalj man måste observera är att stödrondeller av skilda format inte alltid har samma diameter. Ett pär vanliga mått är 120 och 125 millimeter i diameter, men 115 och 127 millimeter i diameter förekommer också. Utöver dessa finns även mera udda storlekar, till exempel små sliprondeller med 20 millimeter i diameter. Till var och en av dessa måste man givetvis välja slippapper och slipdukrondeller i passande format.

Vid val av roterande sliputrustning kan det också finnas skäl att se till borrmaskinens arbetshastigheter. Vissa slipmaterial kan användas vid höga varvtal, till exempel 3 000 varv per minut, medan andra inte kan användas över 80 varv per minut. Det stora och varierade utbudet av verktyg gör alltså att du vid köp av till exempel sliprondeller eller stift alltid bör försäkra dig om att tillbehören kan fästas i just din borrchuck eller på den eller de stödrondeller du har i utrustningen.

Beteckningar på slipkornsstorlekar

US-nummer P-nummer Sandpapper/smärgelduk
16 16
20 20
24 24
30 30
36 36
40 40 7 – Extra grov
50 50 5 – Grov
60 60 4 – 3 Medium
80 80 3 – 2 Medium
100 100 1 – Medium
120 120 0 – Fin
150 150 2/0 – Fin
180 180 3/0 – Extra fin
220 220
240
240 280
320
280 360
320 400
500
360 600
400 800
500 1 000
600 1 200

Slippapper och slipdukar

Alla så kallade flexibla slipprodukter, det vill säga slippapper eller slipdukar, består av ett ryggmaterial, på vilket ett slipmedel är fäst med bindemedel.

Ryggmaterial

Ryggmaterialet kan vara papper, väv, en kombination av papper/väv eller fiber. Papper används i fyra kvaliteter: A, C, D och E. A kvaliteten är den tunnaste och mest böjliga och E papperet den tjockaste och mest styva. Den väv som används till slipdukar är av bomull. Kvaliteten J är tunn och smidig, medan kvaliteten X är tjock och kraftig. Vid kombinationen papper och väv är ryggmaterialet ett kraftigt papper som förstärkts med en tunn och stark väv. Produkter med detta ryggmaterial används mest för golvslipning och liknande arbeten. Fiber som ryggmaterial är vanligast i rondeller. Skälet är att materialet både är kraftigt och fjädrande egenskaper som behövs för mera hårdföra arbeten.

Slipmedel

Slipmedel kan delas in i åtskilliga grupper, men huvudgrupperna är dels naturliga, dels syntetiska. De naturliga är mest granat, smärgel och flinta, medan de syntetiska är aluminiumoxid och kiselkarbid. Granat är en så kallad halvädelsten och förekommer i flera varianter. Smärgel består av naturkorund, som också är en hård ädelsten. Flinta är förstås den bergart som är mycket nära släkt med kvarts.

Alla dessa naturprodukter trängs mer och mer undan av de syntetiska slipmedlen som oftast har överlägsna egenskaper. Aluminiumoxid har en mycket hög renhetsgrad och är därför både hårt och segt. Kiselkarbid är så hårt att det närmast kan jämföras med diamant.

Grundämnet zirkonium i kombination med aluminiumoxid är ett nytt slipmedel värt att lägga på minnet. Förutom att det är extremt hårt och slitstarkt är kornen självslipande, varför produkter med detta slipmedel förväntas ha långs livslängd. Det är emellertid inte bara slipmaterialet som sådant utan också slipkornens storlek som ger slippapper och slipdukar dess egenskaper. Slipkornen framställs i en krossningsprocedur, varefter de siktas och mycket noga sorteras i olika storlekar. Då och då möter du dessa storlekar i en låg nummerbeteckning eller som till exempel “Fin”, “Medium”och “Extragrov”, men allra vanligast är endera en europeisk eller amerikansk skala som du kan se i tabellen ovan.

Den europeiska nummerserien, som kallas P nummer, blir allt vanligare. Den amerikanska markeras oftast med US framför kornstorleksnumret. Som du ser är numreringen samstämmig till och med kornstorlek 220. Även kornens spridning har betydelse för slipeffekten.

Bindemedel

Det bindemedel som används till slippapper och slipdukar är antingen hudlim eller fenoplastlim. Hudlim används enbart i torrslipprodukter som inte utsätts föralltförhårdapåfrestningar. Fenoplastlim används i både torr och våtslipprodukter. Kombinationen hudlim/fenoplastlim förekommer i vissa torrslipprodukter. Sådana produkter märks RESINZED (R/G). Torrslipprodukter som enbart är bundna med fenoplastlim märks RESINALL (R/R).

Sliptillbehör
Bilden visar sliptillbehör för borrmaskinen: stödrondell för självhäftande slippapper (1), lamellslipskiva (2), polersvamp (3), polerhätta av lammull (4), penselstålborste (5), toppstålborste (6), hårdmetallbelagd sliprondell (7), skivstålborste (8), slippapperrondell (9) och självhäftande slippapperrondell (10).

Slipskivor och slipstift

I motsats till slippapper och slipdukar, som kallas flexibla slipprodukter, benämns bland annat slipskivor och slipstift som fasta slipprodukter. Alla dessa är uppbyggda av två komponenter, nämligen slipmedel och bindemedel. Genom att på olika sätt kombinera dessa till exempel välja olika korn . storlek och hårdhetsgrad till olika bindemedel får man slipverktyg med skilda egenskaper.

Slipskivor

Slipskivornas slipmedel är numera enbart syntetiskt och i stort sett av samma slag som används till slippapper och dukar. Det vanligaste slipmedlet är aluminiumoxid, som tack vare sin seghet är särskilt lämpligt för material med hög draghållfasthet. Olika stålprodukter och hård brons är exempel på sådana.

Därnäst kommer kiselkarbid som är hård och spröd och därför lämpar sig vid slipning av material med låg draghållfasthet. Koppar, mässing, mjuk brons, aluminium och hårdmetall är sådana, men kiselkarbid passar också för sten och betong.

Även till slipskivor används kombinationen zirkonium/aluminiumoxid, som är slitstark och självskärpande. Kornstorleken hos en slipskiva anges med ett nummer som svarar mot den storlek i uraskor räknade i tum genom vilka kornen siktas. I tabellen intill kan du se de olika beteckningarna. Kornstorlek 280 och finare får man fram genom en slamningsprocedur.

Slipskivor kan också ha olika hårdhetsgrad. Denna mäts i den styrka med vilken bindemedlet håller fast slipkornen. I regel är en skiva hårdare ju mera bindemedel som använts. Hårdhetsgraden anges med en bokstavsbeteckning från A till Z. A har lägsta hårdhet och Z högst. Det vanligaste bindemedlet är keramiskt material med grundsymbolen V.

Skivor med sådant bindemedel är inte elastiska och därför särskilt lämpliga för precisionsarbeten. Keramiska bindemedel tål vatten, oljor och syror och är mycket värmetåliga. Bland de keramiska bindemedlen finns flera olika varianter. Fenolplast, med grundsymbolen B, är ett annat bindemedel. Det har en viss elasticitet och används mest vid grövre slipningsarbeten. Gummi, med grundsymbolen R, används som bindemedel när man vill ha en mjukare skärverkan, och shellack, med grundsymbolen E, använder man när man eftersträvar en polerande effekt.

Olika kornstorlekar hos slipskivor

Siktade korn Slammade korn
20 320
24 400
36
40 400
500
46 600
60
80 800
100 1 200
100 1 500
120
150

Skivor och slipstenSkivor med sådant bindemedel är inte elastiska och därför särskilt lämpliga för precisionsarbeten.

Keramiska bindemedel tål vatten, oljor och syror och är mycket värmetåliga. Bland de keramiska bindemedlen finns flera olika varianter.

Fenolplast, med grundsymbolen B, är ett annat bindemedel. Det har en viss elasticitet och används mest vid grövre slipningsarbeten.

Gummi, med grundsymbolen R, används som bindemedel när man vill ha en mjukare skärverkan, och shellack, med grundsymbolen E, använder man när man eftersträvar en polerande effekt.

Slipstift

Du har säkert lagt märke till den stora variationsrikedomen vad gäller formen hos slipstift. Utöver de olika fasonerna skiljs stiften också åt i hårdhet och grovlek allt för att de ska kunna användas i de flesta tänkbara sammanhang. Alla slipstift har aluminiumoxid som slipmedel och är keramiskt bundna. Lägg märke till att för både slipskivor och slipstift gäller maximala varvhastigheter. Bilden visar några olika typer av slipskivor avsedda för bänkslipmaskiner samt fyra större och fyra mindre slipstift. Verktyget är en slipskiveavrivare, med vilken man bryter loss slöa slipkorn och frilägger nya, samtidigt som gamla rester av slippartiklar och bindemedel avlägsnas.

Värt att veta

En viktig egenskap hos t ex en slipduk är materialets totala böjlighet. Denna får man fram genom att slipduken går över brytvalsar som knäcker limskiktet i ett regelbundet mönster av fina sprickor. Genom variationer i sprickmönstret blir materialet mer eller mindre böjligt. Metoden kallas flexning.

Varning

Överskrid aldrig högsta tilllåtna periferihastighet för slipskivor eller slipstift. För slipskivor är denna kopplad till bindemedel och hållfasthet och finns angiven på etiketten. Högsta tillåtna varvtal för slipstift är bl a beroende av dess form, varför maxhastigheten anges för varje typ. Hastigheten avser 13 mm fri spindellängd, d v s avståndet från slipkropp till chuck. Vid andra fria spindellängder, kontakta tillverkare eller försäljare! El Ge dig aldrig i kast med ett slipningsarbete utan skyddsglasögon.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se