Fönsterrenovering – Lär dig renovera och måla om fönster

fonsterrenovering.jpg

Fönsterrenovering och underhåll av gamla fönster är något en husägare sällan slipper undan. Det spelar ingen roll om solen skiner eller om det regnar, snöar eller haglar, inte heller om luften är torr eller fuktig, om det är varmt eller kallt, lugnt eller blåsigt alla slags väder sliter på husets fönster. Därför fordrar fönstersnickerier ett mycket regelbundet underhåll.

Öppna och läs hela artikeln ↓

Den husägare som sköter detta själv blir snabbt proffs på fönsterrenovering och kan spara en massa pengar. Försummade träfönster gör nämligen att hela huset onödigt tidigt får ålderskrämpor. Man kan t.o.m säga, att fönstret är trefaldigt svagt:

Läs också steg för steg guiden: Renovera fönster

1. Kravet på att ett fönster ska släppa in mesta möjliga ljus, kunna öppnas och stängas gör det tekniskt komplicerat i konstruktionen och därmed felkänsligt. En och annan modenyck har också belastat tekniken ytterligare. 1910-talets glädje över spröjsade fönster, 30-talets förkärlek till hörnfönster, 50 och 60 talens lust till mycket stora fönster är alla sådana exempel. Du som har hus med fönster av det slaget måste alltid räkna med ett ibland onödigt komplicerat underhåll.

2. Alla fönster har låga värden ifråga om värme och ljudisolering. Ett vanligt rumsfönster läcker upp till tio gånger så mycket värme som samma yta i en ordinärt isolerad yttervägg.

3. Sist, men inte minst: Året och dygnet runt utsätts nästan alla fönster för stora klimatpåfrestningar. Hus längs kusterna är särskilt utsatta, eftersom vindarna där ofta är saltbemängda. Slättens virvelvindar med sand och jord, liksom fjällens stormar med snö och ispartiklar nöter särskilt hårt. Allt detta för med sig att fönster måste underhållas noga och med täta mellanrum för att inte åldras snabbare än andra delar av huset. Fönsterrenovering och att måla om fönster är också ett av småhusägarens vanligaste gör det själv arbeten.

Fakta

Fönster är mer utsatta än övriga delar av fasaden pga att de är tunnare och utsätts därför för stora temperaturskillnader mellan ute och inne. Fönster har många fogar som ska hålla tätt därför är det viktigt att underhålla sina fönster.

Det handlar om ekonomi vid fönsterrenovering

Numera tillverkas fönsterbågar i såväl trä som plast (PVC) och metall, de senare främst av aluminiumprofiler. Bågar av trä dominerar emellertid i all synnerhet bland villor och fritidshus. Självfallet är det också träbågarna och karmarna som kan fordra en fönsterrenovering och en regelbunden översyn.

Om du tittar på fönsterskissen här under får du en god uppfattning om vilka som är fönstrets svaga punkter. Det är alltså vid dessa man ser de första tecknen på rostangrepp, flagande färg, sprickbildningar och liknande. Vid en fönsterrenovering ska du börja med att kontrollera hörnbeslag och gångjärn. Är dessa svårt angripna av rost bör de bytas ut, i annat fall kan du slipa bort rosten och rostskyddsmåla.

Glöm inte att inspektera både fönstrets över och underbleck vid en fönsterrenovering. Överblecket är något av paraply för hela fönstret, underblecket skyddar karmunderstycket och fasaden nedanför. Öppna fönstret och granska fönsterbågens understycke. Där börjar ofta rötangrepp, framför allt om det är otätt mellan bågen och karmen. Bågens hörnfogar är också känsliga för röta. Det är också vanligt att målningsfärgen täcker dåligt där. Fönsterkitt som spricker bör fyllas i snarast möjligt. När bitar börjar lossna eller är lätta att peta bort är det hög tid att kitta om fönstret. Glöm då inte att först måla kittfalsen, låta färgen torka och först därefter fylla falsen med nytt kitt.

Välj lämplig färg vid fönsterrenovering

Förr användes alltid oljefärg till fönstersnickerier vid fönsterrenovering. Numera sker detta sällan. Linoljefärgen rinner nämligen lätt, torkar långsamt och medger viss fuktvandring. Latexfärger är inte heller särskilt lämpliga till just fönster. Bl.a. kan de klibba lång tid efter målning och de fäster dåligt på gammal oljefärg.

Akrylatfärg är en bättre lösning när du ska utföra en fönsterrenovering. Den är vattenlöslig, vilket också innebär att du kan göra penslarna rena i vanligt vatten. Akrylatfärgen torkar snabbt. Du kan använda den såväl inomhus som utomhus, på både trä och metall. Med de moderna, hårdtorkande akrylatfärgerna kan du dessutom måla fönstren både in och utvändigt utan att behöva vänta medan den ena sidan torkar. Färgtypen har emellertid en nackdel: den kan inte användas om fönstret tidigare är struket med oljefärg.

Alkydfärg har däremot inga sådana hinder. Den förtunnas med lacknafta eller liknande lösningsmedel som också penslarna ska göras rena i. Alkydfärg används utomhus på trä, men om du grundar med annan färg biter den även på metall. Numera finns också en särskild fönsterfärg i handeln. Den kan användas både utom och inomhus och som grundfärg vid fönsterrenovering, om den förtunnas med lacknafta.

Materialåtgång vid fönsterrenovering

Hur mycket färg som går åt vid en fönsterrenovering står i regel på burken. En liter brukar räcka till 6-7 normalstora standardfönster. Spröjsade fönster drar mer. Om du mäter fönstrets bredd och höjd, lägger ihop dessa och multiplicerar med 2 och sedan med det antal fönster du ska måla får du veta hur mycket maskeringstejp som går åt. Räkna med några meters övermått.

Kittåtgången kan vara svårare att beräkna vid en fönsterrenovering, men med hjälp av fönstermåtten kan färghandlaren hjälpa dig att träffa någorlunda rätt. Syntetiskt kitt är mera hållbart än kitt av krita och linolja. Småfåglar är inte heller förtjusta i syntetkitt.

Två penslar räcker vid fönsterrenovering

Till fönstermålning behöver du egentligen bara två penslar: en mindre anstrykare, dvs. en rund pensel, och en moddlare, dvs en flat pensel, ca 4 cm bred. En liten elementpensel kan också vara bra att ha till hands på svåråtkomliga ställen. Är du pedantisk och tar god tid på dig för att rengöra penslarna mycket noga kan du kosta på dig penslar av naturborst. Även små färgrester gör sådana penslar hårda och svåra att arbeta med. De kräver alltså noggrann rengöring.

Är du inte så noga eller har lätt för att glömma bör du hålla dig till penslar med syntetisk borst. Slarvar du med rengöringen av en sådan pensel stelnar visserligen borsten så hårt att du förmodligen måste kassera penseln. Men då kastar du, trots allt, ett billigare verktyg.

Lite arbetsteknik vid fönsterrenovering

Det är långtifrån nödvändigt att måla allt trävirke i fönsterbågar och karmar varje gång fönstren behöver ses över. Vid mindre förbättringar kan du mycket väl låta bågen sitta kvar på sin plats. Vid en mera vidlyftig översyn gör du dock klokt i att ta ur fönsterbågen och lägga den på en stadig arbetsbänk. Då kan du arbeta både säkrare och bekvämare.

Om man slarvar vid fönsterrenovering kan fuktvandring uppstå

Om man slarvar med underhållet av fönstersnickerierna måste man räkna med fuktvandring. Denna resulterar i sin tur så småningom i röta. Ofta förekommande imma mellan glasen, som orsakas av dålig ventilation, är varningssignal om pågående fuktvandring.

Om rötan får härja fritt en tid återstår i regel inte annat än att byta ut fönstren. Ett så stort ingrepp är alltid kostsamt och råkar dessutom fönstren sitta i ett äldre hus är det långtifrån säkert att dagens standardfönster passar. I den situationen finns bara två lösningar: betydande ingrepp i huskroppen eller specialtillverkade och ofta mycket kostsamma fönstersnickerier.

Vid en fönsterrenovering måste oftast fönsterblecken renoveras eller bytas ut, då bör du observera följande:
Fönsterbleck av aluminium, galvaniserad plåt eller kopparplåt måste alltid fästas med spik av samma material som plåten. Använder du spik av annat material kan detta utlösa ett elektriskt fenomen med frätskador som följd.

Planering vid fönsterrenovering

1. Bestäm vilken eller vilka färger du ska använda.
2. Beräkna åtgången av färg, spackel, kitt och maskeringstejp.
3. Se till att du har lösningsmedel till färgen och rengöringsvätska till penslarna.
4. Skydda möbler, mattor, altan, stenar och rabatter mot färgstänk med skyddspapper eller plast.
5. Blanda till rengöringsvätskan i lämplig mängd.
6. Ta fram en burk som du kan rengöra penslarna i.
7. Se till att du har en stadig stege att stå på.

Färgborttagningsmetoder

Idag finns en rad olika typer av färgborttagningsmetoder, allt från kemiska färgborttagningsmedel till varmluft eller infraröd värme. Vilken metod man ska välja beror på underlaget, var färgen sitter och hur stor yta det rör sig om.

Varmluftpistolen är en modernare variant av den gamla blåslampan men betydligt bättre i det avseendet att den inte arbetar med öppen eld. Till skillnad från blåslampan alstras pistolens värme på elektrisk väg. Verktyget kan användas redan ett par minuter efter start. Arbetstemperaturen håller sig omkring 500 plusgrader.

Varmluftpistolen kan användas inom många områden. Med hjälp av utbytbara munstycken kan du nämligen styra den varma luften på olika sätt. Pistolen är effektiv när du ska ta bort gammal färg från fönster som ska målas om. Men då måste du använda ett skärmmunstycke, son skyddar glaset, vilket annars kan spricka. Håll munstycket ca 10 cm från den yta du ska göra ren. För pistolen fram och tillbaka tills färgen bubblar. Medan färgen ännu är mjuk skrapar du bort den med en spackel.

Vill man använda en snabbare och modernare metod kan man använda IR-system dvs. infraröd värme där man värmer upp färgen utan att bakomvarande material börjar brinna. Till träfasader finns specialbyggda maskiner.

Viktigt

Undvik att andas in de ångor som bildas när du tvättar med ammoniaklösning. Den starkt stickande lukten irriterar främst ögonens och näsans slemhinnor och kan även orsaka hosta. Om du råkar ut för sådana besvär bör du dricka stora mängder vatten eller mjölk. Blir du hes eller får värre besvär bör du ta kontakt med en läkare.

Låt aldrig maskeringstejp sitta kvar mer än ett dygn. Blir du tex avbruten i arbetet och inte hinner både grunda och måla färdigt under den tiden är det bättre att ta bort tejpen och sätta upp ny när du kan återuppta arbetet. Har tejpen fått bita fast rejält på fönsterglaset kan den bara skrapas bort med rakblad, vilket är mycket tidsödande. Det går betydligt snabbare att byta tejp.

Märk fönsterbågarna innan du startar fönsterrenoveringen

Innan byggandet blev så hårt standardiserat som det är numera, tillverkades praktiskt taget alla fönster på byggnadsplatsen. Detta betydde, att inget fönster egentligen blev det andra likt. Fönsterbåge och karm förblev ”gifta” med varandra. Detta gäller än i dag för hus som byggdes tex före andra världskriget. Fönsterbågen har då ett märke, tex ”III”, och den märkningen svarar mot en likadan i fönsterkarmen.

Tar du ner fönsterbågarna är det därför viktigt att du följer märkningen när bågarna ska på plats igen. Kärvar eller glappar fönstret efter ommålningen kan det vara ett tecken på att en förväxling har skett. Saknas märkningen gör du klokt i att vid nertagningen själv märka bågar och karmar, så att du inte blandar ihop dem. Gör markeringen med en kniv eller ett stämjärn, så att den kommer att synas även sedan du har målat karm och bågsidstyckena.

Även nya fönster behöver kontroll

När snickaren i äldre tider tillverkade fönster till det hus han var med om att bygga valde han just fönstervirket med högsta möjliga krav på kvalitet. Innan han använde sig av virket fick det också torka under lång tid. Möjligen kunde den färdiga fönsterbågen svälla i fuktig väderlek, men knappast krympa, ens i svårare och längre torka.

Numera är fönstertillverkningen praktiskt taget helt industrialiserad och standardiserad. Det är endast vid avancerade renoveringsarbeten i äldre byggnader som specialtillverkade fönster kommer ifråga. Måttsäkerhet och jämförbara egenskaper är mycket högt ställda när det gäller standardvarorna. Torknings och lagringstekniken likaså.

Däremot kan både fönsterbågar och karmar få tåla ganska mycket. En slarvig hantering eller lagring kan då ställa till med sådana skador att det fortsatta underhållet blir onödigt besvärligt. Försök uppmärksamma en sådan detalj om du låter bygga ett hus och fäst byggkontrollantens uppmärksamhet på eventuella brister.

Fönsterbleck viktigt skydd mot vattendropp

Fönsterbleck är ett viktigt skydd för huset. Utan sådana skulle mycket regnvatten fritt kunna tränga in i både fönstersnickerier och underliggande fasaddelar. Eftersom de flesta bleck är tillverkade av galvaniserad plåt blir de efter hand rätt hårt åtgångna och kan behöva bytas ut för att fungera tillfredsställande. På äldre hus sådana som ofta används som fritidstorp saknas ibland både över och underbleck. Endera har de aldrig funnits eller helt enkelt ”tagit slut”, ofta på grund av felaktig montering, och sedan inte ersatts.

Har du ett hus med denna brist bör du snarast se till att blecken både över och under fönstren blir monterade. Se då till att du får bleck som passar just din huskonstruktion och fasadbeklädnad. Tänk på, att inte bara bleckets längd utan också dess bredd har betydelse. Du kan behöva kapa längden, om fönstret är mindre än standard. På äldre trähus är det ganska vanligt att det sågade spåret för bleckets inslagningskant saknas. Nöj dig inte med detta. Utan infällning kan du aldrig undvika vattendropp mellan bleck och karm.

Gör så här: Spika upp en absolut rak list med dess översta kant i höjd med det tilltänkta spåret. Slå inte i listspikarna hårdare än att du lätt kan dra ur dem med en hovtång. Listen använder du som stöd och mått för uppsägningen av spåret i karmen. Lämpligt verktyg är en ryggsåg.

Bleckets inslagningskant är normalt 5 mm. Så djupt ska du alltså såga i karmen. Den underliggande spikkanten, mot karmen, bör vara minst 15 mm. Avståndet mellan spikarna bör vara ca 10 cm. Spika med skruvspik eller kamgängad spik av samma material som blecket. Använder du vanlig spik kommer denna ofelbart att lossna redan efter en eller ett par vintrar. Det är inte helt lätt att spika genom plåt. Slå därför först hål i blecket med en spetsig dorn och spika sedan rakt in i karmen varken snett uppåt eller nedåt.

Värt att veta

Vid en fönsterrenovering ska du alltid måla fönster i torr väderlek aldrig vid regn, dimma eller dagg. Men måla inte heller i starkt solsken. Följ t.ex. efter solen runt huset. Med en fuktkvotsmätare kan du kontrollera att trävirket är torrt nog. Överstiger fuktighetskvoten 15 % (procent) bör du vänta med målningen. Mätaren finns i färghandeln.

Alkydfärg är nära släkt med linoljefärg, men medan syre binder oljemolekylerna är alkydfärgens bindemedel just alkyder, d v s syntetisk konstharts. Eftersom alkydernas molekyler är större än hos oljans blir alkydfärgen tjockare och torkar snabbare. Vid strykningen avdunstar lösningsmedlet, färgfilmen blir tunn och täcker därför sämre än oljefärg.

9 punkter att kontrollera vid en fönsterrenovering

Fönsterrenovering - Skiss på fönsterdetaljer

1. Rostskadat fönsteröverbleck.

2. Rostskadade gångjärn.

3. Rostskadade hörnbeslag.

4. Otätt mellan båge och karm.

5. Rötangripna hörnfogar i bågen.

6. Fönsterkitt saknas.

7. Sprickor och flagor i målningen.

8. Rötangripet bågunderstycke.

9. Rostskadat fönsterbleck.

Verktyg och material du behöver vid fönsterrenovering:

Verktyg:
1. Skruvmejsel 2. Färgskrapa 3. Målarborste 4. Fönsterskrapa 5. Kittkniv 6. Liten stålspackel 7. Penslar 8. Stålborste 9. Japanspackel 10. Varmluftpistol.

Material:
Rengöringsmedel (målarsoda eller 1 del ammoniak + 10 delar vatten) Tvättsvamp, Gummihandskar, Trasor att torka med, Slippapper, Snabbspackel, Latexfog eller akryltätmassa, Fönsterkitt, Maskeringstejp, Rostskyddsfärg, Lacknafta, Grundfärg, Alkyd eller akrylatfärg.

Steg 1 – Tvätta, skrapa och slipa fönstret


Tips

Har ett fönster flera bågar bör tätningen göras så, att luften inifrån inte kan nå glasmellanrummet. Gör den det bildas kondens. Därför ska endast det innersta fönstret tätas alltså det som sitter närmast rummet så att den torrare utomhusluften får passera in mellan glasrutorna.

Om du tätar bägge fönstren vid fönsterrenoveringen är risken stor att den ena någonstans glappar mer än den andra. Uppstår glappet på motsatta sidor kommer både utom och inomhusluft att passera. Har du inte besvärats av fönsterdrag förr kommer du att göra det då!

Med bilborsten, kopplad till en vattenslang, kan du bekvämt och effektivt skölja fönsterkarmar och de yttre delarna av bågarna rena från rester från det rengöringsmedel du har använt vid tvättningen.

Steg 2 – Grunda fönstret första gången, spackla och kitta

Tips

Köp gärna hem lite mer färg än vad du beräknar kommer att gå åt vid fönsterrenoveringen och ommålningen av fönstren. Dels kan fabrikantens uppgifter om färgåtgång vara optimistiska, dels skadar det inte att ha lite bättringsfärg hemma för senare bruk. Färg som rinner på burkens utsida är irriterande. Varje gång du stryker av penseln mot kanten försvinner färg till ingen nytta. Gör därför så här: Sätt en tejpremsa tvärs över burken och stryk av överflödig färg mot den. Om du tar en längre paus i målningsarbetet kan du knyta in penslarna i en plastpåse. Effekten är tredubbelt god: penslarna håller sig mjuka utan rengöring, de skyddas mot damm och penselhåren bryts inte så lätt.

Steg 3 – Mellanstryk fönstret

Steg 4 – Slutstrykning av fönstret

Artikeln uppdaterad: 2021-04-01

Relaterade fönsterartiklar

– Se alla fönsterartiklar »

scroll to top