You dont have javascript enabled! Please enable it! Hyvlar och olika handhyvlar för att bearbeta trä | dinbyggare.se

Olika handhyvlar

Hyvlar med handhyvel

Att hyvla betyder att “ta bort ojämnheter” och det är precis vad hyveln har använts till sedan den första upplagan av verktyget kom till. De gamla egyptierna, grekerna och romarna höll sig med hyvlar och här i Norden var det nog någon stenåldersmänniska som gjorde den första hyveln av flinta.

Till utseendet har hyveln inte förändrats så mycket under århundradena, men ändå har den utvecklats till ett specialverktyg för många olika ändamål. I en gammal förteckning över en snickares verktyg upptas en lång rad olika hyvlar, bland annat följande: “rud och fogbank, dubbel, grofslätt, sims, skrubb, fris, not, staf, karnis, platthålkäl, tand, och vagnhyfvel”.

I förteckningen saknas bland annat ox och spånthyvel, förmodligen av den anledningen att dessa verktyg räknades till timmermännens utrustning. Snickarna ansågs alltså vara förmer än timmermännen, vilket också understryks i det finlandssvenska bruket att kalla dem “träkarlar”.

I den gamla uppräkningen skiljer man emellertid klart mellan släthyvlar och profilhyvlar, på ungefär samma sätt som man numera talar om vanliga bänkhyvlar och specialhyvlar. Man skulle kunna tro att antalet hyveltyper har reducerats med åren och med den tekniska utvecklingen. Men har detta skett så är det högst obetydligt. Snarare har vi fått fler hyvlar att hålla reda på, eftersom en hel del typer i dag finns både som trä och metallhyvlar.

Inget ont sagt om de traditionella trämodellerna, men metallhyvlarna går utan tvekan fortare att ställa in och justera och skär spån till ett kontrollerat, exakt djup. Nya verktyg konstrueras ständigt, men det är svårt att tänka sig mycket bättre hyvlar än de som finns i dag. Aven om de till det yttre påminner en hel del om de som till exempel användes för ca 500 år sedan, är det ljusårs skillnad i funktionen. På den tiden kallades hyveln “skavi”, det vill säga skavjärn.

Olika handhyvlar

Det för tanken till hyvelns inställning, som är mycket viktig. Verktyget kan vara hur perfekt som helst i konstruktionen. Falerar inställningen blir resultatet ändå inte vad man förväntar sig och vad hyveln kan prestera. En grundförutsättning är också en bra hyvelbänk. Hyveln är utan tvekan ett avancerat verktyg för den snickeriintresserade, som undan för undan finner behov av olika specialhyvlar kanske även för maskinhyvlar. Den ordinäre småhusägaren klarar sig i allmänhet med en enda hyvel en putshyvel med excenterlåsning.

Viktiga inställningar på en hyvel

Som du kan se på bilderna har metallhyveln nästan dubbelt så många detaljer som den traditionella trähyveln. Denna mer avancerade konstruktion gör att verktyget kan ställas med mycket stor exakthet. En mycket viktig detalj är spånklaffen. Den hindrar träet från att rivas upp när hyveljärnet bryter spånet. Med hjälp av spånklaffsskruven kan du ställa in hyveln för bearbetning av mjuka eller hårda träslag.

Metallhyvelns olika delar

Skiss på en metallhyvels delarKnopp (1), tå (2), spånöppning (3), fästskruvar (4), spännklaffskruv (5), inställningsskruvar (6), sula (7) (som på metallhyvlar ofta är räfflad), häl (8), hyveljärnsstöd (9), handtag (10), sidojusteringsarm (11), spånklaffsskruv (12), hyveljärn (13), spånklaff (14) excenterlåsning (15) och spännklaff (16).

Trähyvelns olika delar

Skiss på trähyvelns olika delar
Front (1), tå (2), spånöppning (3), stöd (4), sula (5), häl (6), handtag (7), spännskruv (8), hyveljärn (9), ställslits (10), extrahärdat stål (11), egg (12), slipfas (13), spånklaff (14), kil (15) och spånutlopp (16).

Ju mjukare trä som ska hyvlas desto vidare ska spånöppningen vara och ju hårdare trä desto trängre öppning. Det senare gäller också när man måste hyvla mot träets fiberriktning. Den som inte är van vid att handskas med hyvlar gör ofta felet att låta hyveljärnet, eller hyvelstålet, sticka utför mycket genom springan i sulan. Följden blir att hyveln hugger i stället för att skära.

Antingen man har en metall eller trähyvel har man för denna inställning god nytta av ett ögonmått. Vänd hyveln upp och ned och titta i ögonhöjd längs sulan. När du ser eggen som ett smalt streck har du en normalt brainställning. Ska du hyvla mycket fint ska du bara ana strecket.

En mycket viktig detalj är sidojusteringen som gör att stålet tar lika mycket efter hela eggen. På trähyveln får man knacka stålet rätt, på metallhyveln använder man den speciella sidojusteringsarmen.

Tips

Hyvlar har i långa tider varit ett verktyg som har “gått i arv”. Traditionen gör att många handgjorda hyvlar som i sig kan vara små konstverk finns bevarade i gamla verktygslådor. Var rädd om dessa klenoder, de kommer sannolikt att få ett stort samlarvärde.

Värt att veta om hyvlar

Ett hyveljärn av traditionellt slag måste skötas mycket väl slipas och brynas. Men så kan det också hålla i långa tider. I takt med att trähyvlarna ersätts av metallhyvlar ökar användningen av engångsjärn. De kan inte skärpas på nytt, men å andra sidan håller de skärpan längre och är inte heller så dyra att byta ut.

Olika hyveltyper

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se