Konsten att rundhyvla

Hyvlar med rundhyvel

Vid träarbeten behöver man allt som oftast använda en hyvel för att snygga till en yta. I nio fall av tio rör det sig om plana ytor. Därför är också de flesta hyvlar avsedda för just sådana ytor.

Men någon gång ibland är eller ska ytan göras konvex eller konkav och då duger inte den vanliga hyveln.

Beroende på arbetets art kan man då välja mellan en så kallad rundhyvel, som är ett inställbart specialverktyg, och en spånhyvel. Vid enklare arbeten kan man även ta till det raspverktyg som kallas surform, företrädesvis en typ som har böjt blad.

Rundhyvling ingår normalt inte i hemmasnickarens vanliga underhållsarbeten, men förekommer då och då vid reparation av vissa ledstänger, dörrar med rundad överkant etc. Allra vanligast är tekniken vid det som kallas för finsnickeri, det vill säga vid egen tillverkning av möbler och underhåll av äldre möbler och inredningsdetaljer.

För dig som är road av att vid gårdsauktioner ropa in gamla och illa medfarna möbler för att sedan rusta upp dem, är rundhyvlingstekniken ett måste.

Märk väl att rundhyvling inte enbart handlar om speciella verktyg, utan också om konsten att handskas med dem. Det är till exempel helt nödvändigt att man oavsett val av verktyg alltid arbetar i träets fiberriktning.

Det verkliga specialverktyget är den ca 250 mm långa hyvel som också kallas för rundhyvel. Den tillverkas numera i metall, men förekommer även i äldre upplagor av trä. Förutom hyveljärnet och den ställbara sulan har metallhyveln två viktiga detaljer, nämligen justeringsskruven med vilken sulans form ställs in, och den skruv med vilken man låser sulan i önskat läge.

En rundhyvel ingår inte alltid i hemmasnickarens utrustning och det är inte heller nödvändigt. Många arbeten kan man nämligen klara av med en enkel spånhyvel, som däremot finns i de flesta verktygslådor.

Här bör man emellertid observera att konkava ytor fordrar en spånhyvel med rundad sula, medan konvexa kräver en med platt sula.

Det är också viktigt att arbetsstycket kan spännas fast ordentligt, eftersom verktyget måste föras med båda händerna och med ett lätt tryck för att inte efterlämna oregelbundna spår i ytan.

Bandkniven är också ett verktyg för bearbetning av rundade ytor, men eftersom den formar både snabbt och grovt kräver den en viss rutin och även ett efterarbete med hyvel.

Yrkessnickaren är inte alltid så förtjust i de raspverktyg som betecknas surform. Hemmasnickaren har ofta god nytta av dessa verktyg, som tack vare sina många spånöppningar sällan eller aldrig sätts igen – inte ens av hartsrikt virke. Men man måste vara lätt på handen, föra verktyget framåt och alltid i fiberriktningen.

Vad innebär konkav och konvex?

Konkav = inåtvälvd, inbuktad eller skålformig. Konvex = utåtbuktad eller kupig.

Så rundhyvlar du

Rundhyvel
1. Rundhyveln ska ställas in för den böjda yta som ska hyvlas. Börja inställningen när sulan är platt.

Ställ in justeringsmuttern på rundhyveln
2. Håll hyveln på arbetsstycket och vrid justeringsmuttern tills sulan har nästan samma rundning som arbetet.

Hyvla alltid i träets fiberriktning
3. För konvexa ytor ska sulan vara något plattare än arbetsstycket. Hyvla alltid i träets fiberriktning.

Hyvlar en konkav böjning
4. När du däremot hyvlar en konkav böjning ska hyveln i stället ha en något skarpare kurva.

Ritar upp böjen
5. Konkav hyvling: Markera ytterpunkter och största djup. Håll en böjlig list el­ler stållinjal mot dessa och rita upp böjen.

Gör raka sågsnitt
6. Gör sedan raka sågsnitt ner mot markeringen och hugg ur med ett stämjärn innan du avslutar med rundhyveln.

Spånhyvel med rundad sula
7. För konkava arbeten kan du också använda en spånhyvel med rundad sula. Var noga med att hålla hyveln rakt.

Spånhyvel för konvexa ytor
8. Spånhyveln duger också för konvexa ytor – om du drar hyveln emot dig och arbetar med mycket lätt tryck.

Raspverktyg kan också användas vid rundhyvling
9. Raspverktyget surform, med böjt blad, kan också användas vid rundhyvling. För verktyget ifrån dig.


Andra har också läst

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se