You dont have javascript enabled! Please enable it! Handsåg - Lär dig såga med fogsvans och handsåg | dinbyggare.se

Lär dig såga med handsåg

Sågar med handsåg i trä

Sågar med handsåg i trä. I det här fallet med en så kallad fogsvans.

Och såg vid såg jag såg, varthelst jag såg!” Strofen finns i en gammal fosterländsk sång och syftar på de många sågverk författaren kunde se när han från Sundsvall tittade ut över vattnet mot Alnön.

Men orden passar lika bra i dag när vi på byggmarknaden eller i järnhandeln kastar en blick på sortimentet handsågar: såg vid såg vi ser! Och inte är det särskilt lätt att välja särskilt inte bland de många specialsågarna.

Håller man sig däremot till det enklare sortiment som vi vanliga hemmasnickare behöver ja, då är valet inte så svårt.

Utöver den oumbärliga hushållssågen/bågsågen klarar vi oss utmärkt med en kapsåg, en klyvsåg, en ryggsåg och en sticksåg. Kap och klyvsågarna kan möjligen till och med ersättas av en fogsvans med universaltandning.

Förstår du sedan hur var och en av dessa handsågar fungerar ja, då är det ingen större konst att såga på rätt sätt.

Egentligen behöver du bara tänka på två saker: att hålla sågen rakt och att såga utan större press. Får inte sågen arbeta av egen kraft är risken stor att den skär snett.

Enkelt uttryckt kan man säga att det finns två sågtekniker. Dels kapning, då man skär av träfibrerna på tvären, och dels klyvning, när virket delas i fiberriktningen. Ju finare och fler tänder ett sågblad har desto finare sågar det.

De flesta sågblad har skränkta tänder vilket innebär att varannan tand är bockad åt ena hållet och varannan åt det andra.

Skränkningen är mest till för att handsågen ska skära lätt genom virket utan att klämmas fast och den är faktiskt lika viktig som att varje tand har god skärpa.

Numera är många handsågar tandspetshärdade, vilket gör att de håller skärpan åtskilliga gånger längre än vanliga handsågar.

Men tandspetshärdade handsågar kan inte slipas det finns helt enkelt inga filar som biter på dem utan de måste kasseras när de så småningom blir slöa.

Vanliga handsågar kan och bör däremot skärpas och skränkas med jämna mellanrum. Kapsågen har i regel tänder i likbent triangel.

Dessa är snedfasade i båda kanter vilket gör att kapsågen skär både när du för den framåt och drar den till dig. Varannan tand har eggen på ena sidan, varannan på den andra. Skärpningsvinkeln är ca 55°.

Klyvsågens tänder är oliksidigt triangelformade och skärets vinkel mot basen är ca 80 90°. Klyvsågen skär i princip bara när den förs framåt. Däremot börjar man såga med klyvsåg genom att dra sågen åt sig. Skärpningsvinkeln är 90°.

Universalsågens eller allroundsågens tänder är mer bakåtlutade än klyvsågens, varför också skärpningsvinkeln är mindre. Detta gör att denna sågtyp kan användas till både kapning och klyvning men egentligen endast vid mindre arbeten.

Värt att veta

Använd alltid fogsvansen till lite grövre snickeriarbeten och ryggsågen när du är angelägen att få rena snitt. För speciella arbeten och material fordras oftast speciella sågar.

Fanersågen, som har ett ovalt, tvåsidigt och mycket fintandat blad. är ett sådant exempel. Den används praktiskt taget aldrig till annat än mycket tunna faner.

Lövsågen och rundsågen är ett par andra exempel på specialsågar.

För att exakt kunna mäta en gering är geringsvinkeln en inställbar vinkelhake ett bra hjälpmedel. En såg kan skyddas mot rost om du oljar in bladet. Torka dock bort oljan innan du använder sågeri.

Tips

Klämmer sågen beror det nästan alltid på att tänderna behöver skränkas. Biter sågen dåligt eller hoppar, är det ett osvikligt tecken på att tänderna behöver skärpas. Drar sågen snett är det ett tecken på att tänderna behöver riktas.

Ryggsågen, försedd med en stadgande skena, har bara lätt skränkta, universalslipade tänder. Den är den bästa sågen för finare arbeten.

Sticksågen är finurligt konstruerad. För att inte sågen ska klämma är tänderna tjockare än resten av bladet. De är inte heller skränkta.

Klyvning

Kapning

Gering

Uttag

Rätt virke


scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se