Bygga altan – 7 tips innan du bygger

Om det är något som vi svenskar drömmer om, är det en altan. Altanen är en naturlig gräns mellan ute och inne och låter oss njuta av det härliga vädret under sommarhalvåret. Det är också ett relativt lätt sätt att få större boytor.

Altan av trä

Vacker nybyggd altan med trädäck.

Altan

En altan är som en stor balkong som står på pelare. Altanen passar utmärkt för hus i soutteräng och där marken sluttar brant efter huset. En altan ska vara försedd med ett stadigt staket så att vare sig barn eller vuxna kan trilla över kanten.

Det vanligaste alternativet för en altan är att skapa ett trädäck en kort bit ovan marknivå. Trädäcket är lagt plintar. Då trädäcket inte är så högt ställs inte samma krav på att staketet (om sådant finns) är stabilt nog att skydda människor från fall.

Det gäller upp till en höjd på upp till en halvmeter. För den skull skadar det inte med ett räcke. Det gör dessutom altanen vacker. Ett trädäck billigt och enkelt att bygga ett trädäck i markhöjd.

Placering av altanen

Placeringen är viktig för att altanen eller trädäcket ska bli en plats att trivas på. Många önskar sig kvällssol på altanen. Samtidigt ska det vara lätt att ta sig till och från köket.

Det är också skönt om uteplatsen är insynsskyddad och i bästa fall vetter mot en fin utsikt. Det går att bygga ett trädäck eller en antal näst intill överallt runt huset.

Numera finns det de som bygger trädäck med altanräcke runt om hela sitt hus, men för att trädäcket ska bli riktigt funktionellt är det viktigare med placering än med storlek. En för stor altan ser inte harmonisk ut ihop med huset, utan “tar över”.

Ett alternativ som är lite mer fritt är att lägga ett trädäck ute i trädgården. Trädäcket behöver inte nödvändigtvis ligga helt i anslutning till huset.

Material

En altan eller ett trädäck byggs vanligen av tryckimpregnerat trä, cederträ eller lärkträ. Det tryckimpregnerade träet är billigast och hållbart. Däremot innehåller det också en hel del kemikalier och är därmed inte särskilt miljövänligt. Komposittrall är också ett vanligt val som altangolv.

Cederträet är ett vanligt alternativ tack vare dess naturliga beständighet mot röta. Det är ett vackert träslag, men allt cederträ som säljs i Sverige är importerat. Lärk har lika goda egenskaper som cederträet och växer i Sverige.

Underhålla altanen

En altan i trä behöver underhållas årligen. Det är viktigt att tvätta plankorna regelbundet. Många använder en högtryckstvätt för att göra jobbet. Då gäller det att inte ha ett sådant tryck så att fibrerna i träet skadas.

Efter rengöringen behöver träet oljas in. Det sker allra helst på våren inför sommarsäsongen. För den som vill utnyttja altanen utan extra arbete lägger altangolv med träkomposit. Jämfört med tryckimpregnerat virke kanske trallen blir dyr, men med tanke på hållbarheten blir årskostnaden ändå låg.

Insynsskydd och inramning

Med en väl avvägd inramning av uteplatsen blir den också den oas som det är tänkt. Det går att skydda mot insyn och rama in på många olika sätt. Buskar och träd och stora krukor med växter ger atmosfär samtidigt som de ramar in.

Vackert utformade plank och staket ger både skydd från fall och en avgränsning. Spaljéer med blommor ger ett luftigt skydd som också luktar gott och ger grönska. Välj efter tycke, smak och tänk igenom hur slutresultatet blir innan byggnationen sätts igång.

Tak och inglasning

Segel, markiser och parasoller fungerar väl som skydd mot väta och kyla. I alla fall till en början. Sedan kommer ofta en önskan om inglasning eller ett riktigt tak. Det skulle ju göra säsongen än längre på den härliga uteplatsen. Det gör att altanen gärna byggs på efter hand.

Även om byggnationen till en början handlar om att bygga en öppen altan, är det värt att redan från början förbereda för en vidare byggnation. Det gäller inte minst hållfasthet och grunden, som får bära upp en högre belastning om ett tak läggs på eller inglasning blir aktuellt.

Bygglov och rot-avdrag

Tänk på att altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. En vanligt altandäck i marknivå kräver oftast inte bygglov. Enligt Boverket finns det inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken.

Om du planerar att bygga en altan ovan marknivå är det därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. Du måste även ansöka om bygglov om altanen eller trädäcket ska ha ett plank som totalt sett blir över 1,8 meter över marken. Trappor ska förses med räcke om de har fler än tre trappsteg.

En altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger skattereduktion enligt ROT-avdragsreglerna. Du får även göra rotavdrag på arbetskostnaden om du anlitar ett företag som rengör din altan.

OBS! Regler ändras löpande.

Kontrollera därför alltid gällande regler för bygglov och rot avdrag innan du startar ditt projekt.

Besök boverkets hemsida för gällande regler för bygglov av altan och uteplats.
Besök också skatteverkets hemsida för gällande regler kring rotavdrag.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se