Vilken brandsläckare ska jag välja?

Brandsläckare monterad på vägg

Det är viktigt med rätt brandsläckare i bostaden. Över 100 människor dör varje år i bränder i Sverige. De flesta dödsbränder inträffar i bostäderna. Vid en brand är det viktigt att den brandsläcknings- utrustning som finns är enkel att hantera, klarar alla typer av bränder och att släckningen kan ske kraftfullt och snabbt.

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand en godkänd handbrandsläckare med minst sex kilo pulver. Valet bygger på brandsläckarnas kapacitet utifrån praktiska försök genomförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås.

Bakom rekommendationen står Räddningsverket, Konsumentverket, Svenska Brandskyddsföreningen, Försäkringsförbundet, Svebra, och Brandserviceföreningen.

Anledningen till rekommendationen är att även en relativt ovan person har goda förutsättningar att med en sexkilos pulversläckare bekämpa de bränder som kan uppstå i ett hem. I förhållande till sin vikt och sin storlek har pulversläckarens en oöverträffad släckkapacitet. Detta har varit av avgörande betydelse vid bedömningen.

Räddningsverket rekommenderar en handbrandsläckare som är provad och godkänd enligt SS-EN 3-7:2004. Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de kan släcka. Bränder av klasserna A och B är vanligast.

Klass A innebär bränder i vanliga material som brinner med både glöd och flamma. Det gäller de flesta inredningsmaterial. Klass B omfattar brand i vätskor, exempelvis bensin eller diesel. Dessa brinner med flamma men utan glöd.

Beroende på om man riktar släckningen mot glöden eller flammorna får man olika resultat och olika släckmedel blir olika effektiva. Klass C innebär att släckmedlet kan användas för att släcka bränder i gas och klass D innebär att metallbränder kan släckas. En F-klassbeteckning på en handbrandsläckare avser en släckare för bränder i matfett.

Hur fungerar olika brandsläckare?

Kolsyresläckare

En kolsyresläckare innehåller gasen koldioxid. Den släcker flammor snabbt och renligt eftersom koldioxiden inte lämnar några spår efter sig. Koldioxid släcker däremot glöd dåligt. Koldioxid, liksom övriga gaser, är inte något särskilt effektivt släckmedel.

En sexkilos kolsyresläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett kök eller en mindre brand i ett ställverk. Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner.

Kolsyresläckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer. Gasen leder inte elektrisk ström och kan därför användas i till exempel ställverk.

Vad man behöver beakta vid släckning med koldioxid är att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna tillräckligt.

Pulversläckare

Pulversläckare finns som klarar antingen endast klass B- bränder, eller både bränder av klass A och klass B. Pulver som klarar båda sorterna kallas glödbrandpulver och är det bästa valet. Det finns även släckare med särskilt pulver som kan släcka bränder i metaller som litium, magnesium, natrium och aluminium.

Pulver är egentligen en samlingsbeteckning för en mängd olika salter med olika pris och släckkapacitet. Även om kvalitén varierar, är pulver det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kg släckmedel. Detta är skälet till varför pulver i många fall är förstahandsvalet när man skall välja handbrandsläckare.

Den stora nackdelen är att pulver smutsar ner. Pulvret är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Man bör därför inte använda pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada.

Pulvret leder däremot inte ström vilket medför att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig.

Skumsläckare

Genom att tillsätta en kemikalie som förändrar vattnets ytspänning kan det användas även mot klass B-bränder. Kemikalien påminner om diskmedel och gör vätskan i en skumsläckare svagt löddrande.

Mot bränder i fibrösa ämnen fungerar skumsläckaren ungefär som en vattensläckare, fast den kyler glödhärden något effektivare (men fortfarande klarar en nio liters skumsläckare bara att släcka en hälften så stor brand som en sex kilos pulversläckare.)

Vid användning mot bränder i till exempel bensin kommer skummet att flyta ut över vätskan och därmed kommer skummet mellan bränslet och flammorna och branden slocknar.

Liksom vatten är skum elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med skum eller vatten.

Vattenslang

Ett ofta bortglömt alternativ till handbrandsläckare är en vanlig vattenslang. Fördelarna med vattenslang kontra en vattensläckare är att vattnet inte tar slut och att en slang ofta inte är lika tung att bära. Slangen måste dock vara formstyv för att den ska fungera även utan att man dragit ut hela slanglängden.

Det krävs också att den verkligen räcker till alla delar av byggnaden som skall skyddas och att den är inkopplad inomhus så att den inte fryser.

Är det så att du har egen brunn rekommenderas en handbrandsläckare (företrädesvis med minst sex kilo pulver i stället för vatten) före vattenslangen p.g.a. att en branden i exempelvis elapparater kan få huvudsäkringar att gå sönder vilket i sin tur kan medföra att inget vatten kommer ur slangen när det som bäst behövs.

Vattensläckare

Vanligt vatten är ett utmärkt medel för att kyla ner glödbränder i trä, tyg och andra fibrösa material. När vattnet träffar en het yta fräser det till och vattnet förångas. Till detta åtgår stora mängder värmeenergi som tas från brandområdet.

Tio liter vatten från en handbrandsläckare klarar teoretiskt av en större brand. Men då gäller det att placera vattnet rätt. Det som ligger kvar på golvet efteråt och inte har förångats har bara gjort begränsad nytta.

Vatten leder elektrisk ström och får därför inte användas i samband med högspänd elektrisk ström. Däremot innebär 230/380 volt normalt ingen större fara vid brandsläckning om man inte sprutar vatten mot spänningsförande delar på mycket nära håll.

Mot bränder i bensin och andra petroleumprodukter har vatten dålig effekt. Bensin och olja flyter på vatten det fortsätter att brinna.

Mot heta oljor, exempelvis överhettad matolja, kan det vara livsfarligt att använda vatten. De första vattendropparna som når oljan förångas explosionsartat och det blir en våldsam överkokning. Brinnande olja kastas åt alla håll!

Mer information hittar du på Räddningsverkets hemsida www.msb.se

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se