Brand vid matlagning

Brand i kök vid matlagning.

Vart hundrade hushåll i Sverige drabbas varje år av en allvarlig brand. Risken att du själv ska råka illa ut är alltså ganska stor. Någon exakt siffra över hur många bostadsbränder som inträffar finns inte men man uppskattar att ca 25-30.000 bränder inträffar årligen och av dessa börjar omkring 2.000 i våra kök. De allra flesta uppstår vid matlagning, oftast därför att vi är lite småslarviga…

“Allt gick så fort, det var över på några få minuter!”

Detta är en av de vanligaste replikerna från människor som råkat ut för en allvarlig brand. Vad de menar är, att från det ögonblick den första lågan slog upp till dess att allt var övertänt gick det så snabbt att de egentligen inte kan berätta något om vad som hände.

Detta är långtifrån någon överdrift. Om det t ex börjar brinna i ditt kök är det mycket bråttom. Den tid du har på dig för att försöka släcka elden och eventuellt larma brandkåren räknas inte ens i minuter.

Det är sekunderna som gäller!

Brådskan dikteras inte bara av den öppna elden. Röken är minst lika farlig. På ett par-tre minuter kan köket fyllas av rök och giftiga gaser. Då blir du snabbt omtöcknad, får svårt att andas och tappar kanske orienteringsförmågan.

Risken att du inte kan ta dig ut ur det brinnande infernot är mycket stor. Det allra värsta med röken är att den innehåller brandgaser, som efter en kort stund antänds och bildar ett totalt eldhav.

Bästa sättet att avvärja en brand är att vara beredd på den, d.v.s. på förhand veta vad som måste göras. I uppjagat tillstånd är det långt ifrån säkert att man tänker klart. För det mesta börjar branden i en gryta eller stekpanna.

Oljor och annat matfett kan tom självantända om temperaturen blir för hög. Under rubriken “Om det händer – gör så här” får du i fem punkter veta vad du bör träna in.

Varning!

Släck aldrig matfett eller matolja som brinner med vatten. Häller du vatten på brinnande matolja får branden ett explosionsartat förlopp och förvärrar branden, det kan även skvätta upp i ansikte och på händer.

Om det börjar brinna när du lagar mat. Gör så här:

1. Försök att kväva elden med ett lock eller annats obrännbart material som t.ex. brandfilt.

2. Stäng av köksfläkten så att inte elden kan spridas i ventilationssystemet. Brinner det i fläkten, ring omedelbart brandkåren.

3. Dra bort kokkärlet från spisplattan. Skydda händer och hår.

4. Brinner det vid sidan av kokkärlet, släck med handsläckaren. Använd inte vatten som kan orsaka explosion.

5. Om det fortfarande brinner ring 112. Det kan dröja 30-40 sekunder innan SOS-centralen svarar. Ge tydlig adress. Beskriv branden kort och ge besked om liv är i fara.

Det är vid spisen och fläkten det sker

Det gamla ordspråket om att försiktighet är en dygd borde gälla alla hemmakockar. De flesta köksbränder skulle aldrig inträffa om vi var uppmärksamma nog vid spisen. Framför allt gäller detta när vi handskas med matolja och andra fetter.

Men även en så enkel sak som att potatisen kokar torrt – medan man t.ex. svarar i telefon – kan vara nog för att inte bara middagsmaten utan hela köket blir bränt.

Fritering fordrar särskilt stor försiktighet. Frityroljan självantänder om den blir så het att det börjar ryka från pannan. Ha därför alltid ett stort lock till hands, som du kan kväva elden med, och fritera aldrig med en köksfläkt påslagen.

Tar oljan eld kan lågorna sugas in i fläkten och då får branden ett både snabbt och förödande förlopp. Försök aldrig att släcka brinnande olja, annat matfett eller stearin med vatten. Det gör enbart situationen värre, eftersom försöket utlöser en explosion.

Även smör och margarin kan självantända om det blir för hett. Ta därför som regel att alltid dra stekpannan från spisplattan när du lämnar köket. Du har ingen som helst garanti för att du är tillbaka inom de tio sekunder eller den minut du har räknat med.

Köksfläkten – som den fettsamlare den är – är en brandfara i sig själv, d.v.s om den inte hålls ren. Filtret bör diskas i hett vatten med diskmedel minst en gång i månaden.

Är fettet svårt ingrott kan du använda Röd T-sprit som rengöringsmedel. Och en gång om året bör du göra ren fläkthuven ända upp till imkanalen. Använd en trasa och varmt vatten.

Brandvarnare

vit brandvarnare
Brandvarnaren är en billig livförsäkring och dessutom lätt att själv montera upp. Varnaren består av en rök- eller värmedetektor, som utlöses av brandrök eller heta gaser och då reagerar med en ring eller summersignal.

Brandvarnare bör placeras strategiskt så att de vid brand kan varna tidigt. De flesta brandvarnare innehåller freoner, som skadar atmosfärens ozonskikt. Den radioaktiva strålningen är så liten att den är ofarlig, men kasserade brandvarnare bör lämnas på uppsamlingsplatser för batterier.

Brandsläckare

Pulversläckare

1. Pulversläckaren är avsedd för alla typer av bränder, även el-bränder. Den rekommenderas för villor, lägenheter, fritidshus, bilar, båtar och husvagnar. I regel räcker den för att släcka en mindre brand i hemmet. Räckvidden är 6-10 meter. Kryp fram mot branden efter golvet och utlös släckaren först när du är tillräckligt nära. Tömningstiden är maximalt 20 sekunder. Spruta framför brandhärden. Av egen kraft rullar pulvret in över elden och kväver den.

2. Vatten- och skumsläckare rekommenderas också för villor, kedje- och fritidshus. Vattensläckaren kan emellertid inte användas vid el- eller köksbränder. Spruta från låg höjd mot glöden – inte på röken och lågorna-och rör strålen. Räckvidden är ca 8 meter. Tömningstiden varierar mellan en halv och en minut. Den farligaste och mest lömska brandgasen är koloxid, Rökskadade personer behöver alltid frisk luft och kan behöva konstgjord andning.

3. Om dina kläder brinner, lägg dig ner och rulla runt så att elden kvävs. Kyl glödande kläder med vatten. Barn blir självfallet skrämda vid en brand. Ofta reagerar de genom att gömma sig!

Fler tips om spisbränder hittar du på brandskyddsföreningens hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se