Trädgårdsbelysning – Effektiv och stämningsfull belysning i trädgården

Trädgårdsbelysning

Trädgårdsbelysning i trädgården och runt huset fyller två funktioner. Den viktigaste är kanske säkerhetsaspekten. Med en bra ljussättning går det att vistas i trädgården dygnet runt, och belysningen i sig håller obehöriga på avstånd.

Den andra funktionen är minst lika viktig, sett ur ett helhetsperspektiv. En vacker trädgårdsbelysning i trädgården är inbjudande och välkomnande och ger trädgården en extra dimension.

Funktionell trädgårdsbelysning

Ljussättningen i en trädgård behöver i första hand vara funktionell. Ljuset ska falla så att det går att röra sig och vistas på dessa områden även under dygnets mörka timmar. Till det kommer säkerhetsaspekten. Med ljus i trädgården går det att på ett säkert sätt ta sig runt på området.

Ljus som lyser upp uppfarter gångar, gräsytor och buskar minskar också risken för att någon smyger runt på området på kvällarna.

Utomhusbelysning i trädgården

Stämningsfull

En annan viktig aspekt är att ljus ger stämning. Ljuset ger en gemytlig och hemtrevlig känsla och skapar en härlig atmosfär. Med en vacker ljussättning i trädgården är grönområdet lika användbart under mörker som under dagsljus.

Det inbjuder också till sköna stunder i trädgården under vinterhalvåret då det är kallt och mörkt. Trädgårdsbelysningen ger då en slags värme till trädgården och inbjuder till att vistas där.

Årstider

En trädgård ter sig olika beroende på vilken årstid som råder. En bra belysning i trädgård och vid entré tar hänsyn till årstidernas växlingar och framhäver vart och ett av dem.

Trädgårdsbelysningen gör då också att trevnaden ökar i trädgården, även när den inte är grön. Planera och placera gärna ut belysningen under vintertid.

Var

Det är naturligt att lysa upp uppfarter, gångar och entréer väl. Det gör området säkert både för de som vistas där och med tanke på inbrott och liknande. I själva trädgården går det att lysa upp gångar och kanter, buskar, träd och vackra planteringar.

Att lysa upp träd och buskar skapar tillgång till naturen, även när solen inte lyser. En vacker belysning vid den lilla dammen, eller strategiskt placerade ljus vid trädgårdssoffan gör sitt till för att inbjuda till att stanna till och hitta ro och frid i det gröna.

Många mindre

Det är inte styrkan i lamporna som ger effekten i belysningen. Det viktiga är istället att placera trädgårdsbelysningen på rätt sätt. Ett vanligt fel med trädgårdsbelysning är att den bländar. Då ger belysningen motsatt effekt mot den avsedda.

Det kan också vara farligt med bländande ljus, då ögonen kan ta skada. Placeringen är därför mycket viktig, liksom valet av ljusfärg och styrka. En svagare belysning med mjukt ljus bländar mindre.

Höjd och antal

I trädgården ges en härlig effekt om armaturen sitter lågt. Då lyser armaturen upp utan att störa. Ett alternativ är att ha vackra lyktor eller andra fristående armaturer som i sig pryder trädgården.

En kombination av dessa är ofta att föredra. Där ljuset behöver komma uppifrån för att människor vistas där, som vid en parkbänk, för att markera en entré eller liknande kan en vacker fristående armatur placeras. Där det ska skapas stämning kan lampor i marknivå som riktas på ett objekt som ska framhävas placeras.

Satsa gärna på flera ljuskällor med mildare ljus än en eller ett par starka lampor. Då täcks större ytor av belysningen samtidigt som trädgårdsbelysningen blir mer stämningsfull.

Ljusfärg

Ljuset som avges av en ljuskälla kan upplevas som kallt och hårt eller varmt och mjukt. Hur ljuset upplevs beror till stora delar på ljusets ljusfärg. Ljusfärgen beror i sin tur på vilken ljuskälla som används.

Ett varmt ljus ger en vacker och mysig atmosfär och ett kallt ljus lyser upp effektivt och skoningslöst. Det är mycket effektfullt att kombinera olika ljusfärger i belysningen av trädgården för att kontrastera och framhäva olika saker.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se