El-material för elinstallationer

eldosa.jpg

Det finns ett mycket stort utbud av elinstallationsmaterial på marknaden. Detta material får du dock inte anledning att köpa själv, eftersom installationen oftast måste göras av en behörig elektriker. Vi visar här ett urval av de dosor, kopplingar, uttag och intag som du kan behöva i samband med vissa enklare el-arbeten i hemmet. Dessutom redovisas en del material som kan vara bra att ha kännedom om när du planerar för ny eller ombyggnad.

Med denna kunskap kan du, tillsammans med en elektriker som även har koll på bestämmelser och krav, skräddarsy de elektriska installationerna enligt egna önskemål. De el-material som hemmasnickaren främst kommer i kontakt med är stickproppar, vägguttag, lamphållare och strömställare. Dessa installationer behöver ibland ses över.

Byte av vissa slitna eller trasiga detaljer får du göra själv om du har ”nödvändig kännedom”. Det innebär att du måste veta exakt var och hur anslutningarna ska göras. Elinstallationsmaterial är ju i första hand tillverkat för din säkerhets skull, men det finns även estetiska och praktiska aspekter på byten av äldre modeller. Framför allt strömställare, eller strömbrytare som många av gammal vana fortfarande kallar dem, tillverkas numera i flera kulörer och stilar för att passa in i olika rumsmiljöer.

Extra utrustning på moderna strömställare är inte heller ovanligt. Du kan till exempel välja en fast monterad klockströmbrytare (här heter det faktiskt strömbrytare), som automatiskt tänder och släcker i bostaden på de tider du önskar.

Dimmer är en ”strömbrytare” med vilken du kan skruva upp och ner ljusstyrkan i armaturen. Den bryter alltså inte strömmen förrän du har nollställt den helt och hållet.

Kontakter och sladdar måste du alltid välja med stor omsorg. Tänk på att vissa elapparater, till exempel våffeljärn, kan fordra sladd med skyddsjord. Utan att denna extra ledare i sladden är rätt monterad kan apparaten bli strömförande och därmed livsfarlig. Numera är många elektriska hushållsapparater tillverkade med extra isolering. De berörda hushållsapparaterna är markerade med en symbol som visar en dubbel fyrkant. Dessa apparater behöver därmed inte vara försedda med skyddsjord.

Varning!

Kontrollera alltid att strömmen är bruten innan du utför el-arbeten. Du gör detta enklast med en spänningsprovare. När du gör reparationer på armatur, elapparater och dylikt ska stickproppen vara urdragen. Ska du byta vägg eller takuttag bryter du strömmen i rummet genom att skruva loss proppen eller slå av huvudströmbrytaren.

Elmaterial för fasta installationsarbeten

Elmaterial för lampor och apparater

Viktigt!

 
Tänk på att lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för elektriska produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.
 
Mer information om säker el inomhus hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top
Top