Trähus – det vanligaste alternativet bland villor

Trähus med vacker färgsättning

I de flesta områden i landet är det tradition att bygga hus av trä. De skogsbeklädda markerna har i månghundrade år givit förutsättningar för att bygga både stort och vackert. Än idag är trähus det allra vanligaste alternativet bland villor, något som inte bara är ett uttryck för tradition.

Trähus kommer också med många fördelar, varav byggkostnaden och trähusets flexibilitet kanske är de främsta av dem.

Fördelar med trähus

Då stora delar av vårt avlånga land är skogsbeklätt har det också varit naturligt att bygga hus av trä. Trä är hållbart och vackert, om än med ett stort underhållsbehov. Materialet är också mycket formbart och relativt lätt att frakta, vilket gör det enkelt och snabbt att skapa exakt de konstruktioner som önskas.

Det går att designa och forma huset exakt som man själv vill. Det gäller även vid om- och tillbyggnationer av befintliga hus. Förutom flexibiliteten och möjligheterna vad gäller byggnationer av trä, är också trä ansett som ett vackert material att bygga i.

Men till syvende och sist är det många som väljer trähus för ekonomins skull. Vid nybyggnation är det i regel trähusen som är billigast att bygga.

Miljö

Miljömässigt anses trähus vara fördelaktiga. De bidrar till att binda koldioxiden i atmosfären. Detta förutsätter givetvis att återplantering sker på de platser virket tas ifrån. Vad gäller virke från svenska skogar, är återväxten garanterad enligt lag, en lag som i princip alla skogsägare följer.

Skogen blir då en evig process, vars timmer kan skördas, och användas. Tack vare den positiva miljöeffekten ökar trähusbyggandet stadigt runt om i världen, så även i Sverige.

Konstruktion och leverans

Ett trähus byggs på en stomme av trä och alla reglar är även dessa tillverkade i trä. I moderna byggnationer är limträbalkar ett vanligt val vid de bärande delarna av konstruktionen. Även om en fasad är klädd i trä, betyder det inte att själva stommen är det.

Äldre hus byggdes ibland av sten, men fasaden byggdes av trä. Det är inte en så ovanlig lösning som många tror. Särskilt vanligt är det för äldre stenvillor som tilläggsisolerats på utsidan. Tvärtom finns också. Det finns trähus med putsad fasad, och med tegelfasader. Ändock anses dessa hus vara trähus. Det kommer alltså an på själva stommen, vad huset anses vara för typ.

En särskilt typ av trähus är timmerhusen. De flesta nytillverkade timmerhus har en sedvanlig trästomme med timmerfasad.

Leverans av moderna trähus

För köparen är det möjligt att välja lösvirkeshus, där huset byggs upp planka för planka. Det tar tid och kostar därför pengar, men om huset ska vara unikt i sitt slag, eller om det är ett livsprojekt kan det vara en god idé.

Det går också att välja så kallade industribyggda elementhus. Där byggs olika delar för sig i en fabrik. Dessa delar sätts sedan ihop på byggplatsen och bildar tillsammans en helhet – en villa. Modulhusen är än närmare färdigt hus innan leverans. Där har till och med de olika delarna satts ihop till enheter.

Till och med inredningsdetaljer såsom tapeter, golv och vitvaror kan vara installerade vid leverans av modulerna. Moderna trähus går tack vare löpande-band-principen snabbt att bygga.

Hållbarhet

Hur hållbart ett trähus är beror givetvis på den kvalitet på det trä som använts håller. Dessutom påverkar noggrannheten och kunskapen hos de som byggt huset den livslängd huset har. Hus från tidigare decennier byggdes ofta med trä av mycket god kvalitet, med syfte att hålla i generationer.

Idag byggs vissa villor av ett mindre högkvalitativt träslag, vilket minskar husets livslängd. Livslängden minskar också om huset byggs med inbyggda svagheter, och där byggstandarden inte följs. Byggfusk kan orsaka flera typer av skador.

Mögel

Ett stående problem hos trähus är mögel. Detta påverkar inte hus i norr lika hög grad som hus byggda i de södra delarna av landet. Norrut är luften både kallare och torrare. För att minska problemen med mögel behöver träet skyddas redan under byggfasen.

Huset ska också byggas tätt så att inte fuktig luft tränger in. På kuppen skapas ett energismartare hus som kräver mindre uppvärmning. Men, då är det också viktigt att komma ihåg att installera en god ventilation till bostadsutrymmena.

Relaterade artiklar

Se alla träfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se