You dont have javascript enabled! Please enable it! Värt att veta om lättklinker och lecablock | dinbyggare.se

Lättklinker – Lecakulor och lecablock

Lecablock på mur

Lättklinker är ett material med många användningsområden. De luftiga lerkulorna som idag även kallas lecakulor ser man ofta i både större och mindre krukväxtplanteringar, som dekorativ “marktäckare” och som avdunstningsskydd. För många är säkert dessa klinkerkulor i första hand ett komplement till krukväxt och trädgårdsjord, men kulorna har även andra användningsområden, framför allt som bygg och anläggningsmaterial.

Materialets egenskaper, både i “lösvikt” och som byggblock, är mycket bra. Den fina kvaliteten bidrar till att både yrkesmän och amatörer gärna använder lättklinker. Det är få som känner till lättklinker under just denna benämning. Produktnamnet leca känner däremot de flesta till, detta är alltså ytterligare ett produktnamn, vid sidan av till exempel masonit och plywood, som har blivit ett begrepp.

Lättklinker tillverkas av kalkfattig lera som blandas med sand och vatten. I ugnar med roterande behållare bränns sedan massan vid mycket hög temperatur. Resultatet blir luftiga lerkulor i skiftande storlekar. Kulorna har hårt skal, men är porösa inuti. Det är just denna “jäsning” i ugnen som ger materialet dess fina egenskaper: Lättklinker väger lite, tar inte till sig fukt och materialet är bland annat därför motståndskraftigt mot frost. Ungefär en tredjedel av alla lecakulor som tillverkas används lösa, som fyllnadsmaterial.

När man blandar lättklinker i odlingsjord blir jorden lucker. Täcker man däremot jordytan med ett lager lecakulor, hjälper det till att bevara fukten i jorden samtidigt som ogräset ogärna växer där. Kultäcket är även dekorativt och framhäver rabattens växter fint. Eftersom lecakulor är ett mycket genomsläppligt material lämpar det sig mycket bra som dränering och dräneringlager och som grundisolering för betongplattor eller andra grundkonstruktioner. Reparationer av sättningsskador och markförbättring är andra användningsområden för lösa kulor.

Byggblock eller byggelement av lättklinker tillverkas också. De görs i flera storlekar och är modulanpassade. Kulorna binds ihop av cement och de färdiga “byggstenarna” är helt genomsläppliga. Det innebär att ytter-väggar av detta material alltid måste vindtätas för att fungera bra. Det vanligaste är att lättklinkerblocken slammas eller putsas eftersom det ganska grova underlaget har mycket god vidhäftning för bruk.

Andra möjligheter är att klä lecablocken utvändigt med isolering och sedan med fasadsten eller träpanel. Man kan också måla med lämplig fasadfärg direkt på blocken. Lecablock används ofta till murad grund. Det beror i hög grad på att materialet snabbt torkar ur och inte kan angripas av varken mögelsvamp eller skadedjur.

Innerväggar av lecablock ljudisolerar bra i synnerhet om väggen är helt obehandlad eller endast målad. Det är den poriga ytan som ger denna ljudabsorberande egenskap, som alltså försämras när man klär väggen med byggskivor och tapeter. Det är lätt att arbeta med lättklinker. Blocken är inte tunga och delas trots sin hållfasthet enkelt med såg, yxa eller en särskild klyvare. Man kan också forma blocken så att den murade spisen, sitt platsen, muren etc, får rundare former. Det är enklast att arbeta med en inte alltför stor yxa.

Tack vare sin genomsläpplighet och låga vikt kan lecablocken användas på många sätt för att skapa en trevlig trädgårdsmiljö. En planteringsmur i detta material släpper till exempel gärna igenom vatten och näring till “jordkistan”, som annars kan bli utarmad efter några år. Vill man skapa ett uterum med kök och matplats eller göra andra större anläggningsarbeten går det åt en hel del byggblock. Den låga vikten gör dock att materialet är lätt att transportera och lägga på plats. Man behöver därför som regel inte vara mer än en för att göra arbetet.

Lecakula genomskärningNär man ser en enstaka lättklinkerkula i genomskärning är det lättare att förstå materialets många fina egenskaper. Den porösa insidan har ett otal små luftfyllda, men täta celler. Det är dem som bland annat ger materialet dess låga vikt, frost-resistens, ljudisolerande och värmemagasinerande förmåga.

Lättklinker och lecablockVäggar av lättklinker kan ytbehandlas på många sätt. Förutom att lecablocken kan kläs in med andra material, går det mycket bra att måla eller putsa på de obehandlade lättklinkerblocken (se även bilden på framsidan). Kakelplattor fäster dessutom utmärkt på blocken.

Varning!

Borra aldrig i lättklinker med slagborr. Slagborrseffekten gör att lerkulorna slås sönder och hålet blir för stort. Om du däremot använder en vanlig borrmaskin är det sedan enkelt att plugga och fästa i materialet.

Värt att veta om lättklinker

Det finns lecablock och lecaelement i flera storlekar. Ett ordinärt block utgör ungefär samma storlek som 6-7 ordinära tegelstenar. Elementen kan dock vara större. Lättklinkerblock för armering har särskilda spår för betong och armeringsjärn. När du kapar lättklinkerblock med såg bör klingan vara härdad, annars förstör du sågen. Använd, av samma anledning, inte heller den bästa yxan när blocken ska formas.

Lättklinkerväggar under mark bör strykas med tunnputs som sedan arbetas in med en borste. Ytskiktet innebär en tätning. Denna leder till att innerväggen inte behöver tätas eller kläs, utan kan lämnas obehandlad eller endast målad. En ytterligare fördel med tunnputsen är att myror inte kan bosätta sig i murverket. De gör visserligen ingen skada i materialet, men kan vara irriterande.

Väggar i lättklinker är värmeekonomiska. Materialet tar upp värme ganska långsamt, men i gengäld släpper materialet också ut värme under lång tid. När rummet är solvarmt eller kraftigt uppvärmt av till exempel en öppen spis, tas alltså värmen upp och lagras för att sedan tränga ut igen när värmen sjunker i rummet.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »</2>

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se