You dont have javascript enabled! Please enable it! Takpannor - Tips när du ska välja | dinbyggare.se

Takpannor – Tips när du ska välja

Takpannor på villatak

Sadeltak med enkupiga tegelpannor.

Dags att välja takpannor? I den här artikeln får du tips om olika typer av takpannor som tegelpannor, betongpannor och fibercementpannor samt vad du bör tänka på när du ska välja takpannor till ditt tak.

När du ska byta takpannor bör du välja ett material som du tycker om och som passar in i husets stil och den omgivande miljön. Tegelpannor är äldst och har därmed också starkast traditioner, men betongpannan har egenskaper som gör den till en fullvärdig konkurrent.

Takpannor av fibercement så kallade fibercementpannor skiljer sig en del i bland annat tillverkning och läggning, men bör tas upp som ett alternativ när du ska byta takpannor.

De vanligaste materialen till täckning av yttertak är utan tvekan tegelpannor och betongpannor. Takpannor i dessa material ger ett vackert mönstrat tak som samtidigt är helt tätt och väl ventilerat.

Även om tegelpannor är ett mycket gammalt taktäckningsmaterial var det förr betydligt vanligare med exempelvis vass, sten, halm, torv och spån. Man använde helt enkelt de material som fanns att tillgå i den närmaste omgivningen.

Byta takpannor och välja takmaterial

Vackra lertegelpannor på sekelskifteshuset

Vacker sekelskiftesvilla där takpannor av enkupigt lertegel väl passar in i husets stil.

För att yttertaket ska skydda helt mot inträngande fukt, är det viktigt att man väljer taktäckningsmaterial även med hänsyn till takets lutning. Flacka tak, dvs. tak med låg taklutning – har sämre avrinning än till exempel ett brant sluttande sadeltak.

För att taktäckningen inte ska släppa igenom vatten vid häftiga regn eller töande snömassor bör skarvarna vid takpannorna vara falsade eller till och med dubbelfalsade.

Fibercementtak är inte falsade, men passar även tak med låg taklutning. Arbetstekniken vid läggningen av fibercementpannor bidrar också till att göra taket tätt. Dessa tak har inte lika många skarvar som tak lagda med t.ex. betongpannor eller tegelpannor.

Det vågformade taket – oavsett vilket material det gäller – bidrar också till att ge god ventilation mellan inner- och yttertak. Är luftcirkulationen dålig, bildas kondens på takbeläggningens undersida, vilket på sikt kan bidra till fuktangrepp på husets innertak.

För att förhindra att löv och smuts samlas eller att fåglar bygger bon under yttertakets framkant, vilket alltså försämrar ventilationen, finns särskilda tillbehör att köpa. Dessa kallas för fågelband. Ett fågelband används under första takpannan vid takfoten för att förhindra att fåglarna bygger bo under takpannorna.

Underhåll av tak och pannor

För att taktäckningen ska hålla många år bör du underhålla taket med jämna mellanrum. Takpannor kan vid hård blåst flytta på sig eller någon gång gå sönder. Vid denna typ av underhåll kan det vara mer fördelaktigt att ha tegelpannor eller betongpannor framför fibercementplattor.

Det är enklare att ersätta trasiga takpannor som endast är förankrad med en spik, än en större fibercementskiva som är fäst med flera skruvar.

Olika typer av beläggning på takpannor

Takpannor finns med flera olika typer av ytglans. Takpannor med skrovlig yta är mera mottagliga för mossa eller dylikt än släta. Mossan försämrar inte taktäckningens kvaliteter, men kan i en del fall krypa under takpannorna och därigenom på sikt ge fuktskador på innertaket.

Både av estetiska och praktiska skäl bör alltså mossan tas bort då och då. Du kan antingen tvätta takpannorna för hand med ett medel som innehåller kopparvitriol eller spola med högtrycksspruta.

Tegelpannor

Gamla enkupiga lertegelpannor

Villatak med gamla enkupiga lertegelpannor.

– Tegelpannor har använts som taktäckningsmaterial i många hundra år. I vårt land är tegelpannor vanligt på större byggnader och kyrkor från 1600-talet. Det dröjde däremot ytterligare ca 200 år innan även “vanligt folk” hade råd med tegelpannor på sitt tak.

Tegelpannor är tillverkade i lera och är alltså av keramiskt material. Leran till tegelpannorna formas i särskilda pressar, torkas och bränns därefter i hög temperatur.

Det finns tegelpannor i många kulörer och nyanser. Dessa beror bland annat på lerans kvalitet. Kalkhaltig lera ger till exempel ett gult tegel, medan järnhaltig lera rodnar och antar den traditionella tegelröda färgen efter bränningen.

Man framställer tegelpannor i andra kulörer genom att blanda olika kemikalier i leran innan tegelpannorna formas och torkas.

Nylagt enkupigt lertegeltak

Nylagda takpannor av enkupigt lertegel.

Förr användes i första hand enkupiga tegelpannor till tak. En av de äldsta modellerna av tegelpannor kallas för munk och nunna och är en kombination av två enkupiga tegelpannor.

Dessa takpannor användes redan tidigt som taktäckning på kloster vilket säkert är förklaringen till namnet. Numera tillverkas munktegel och nunnetegel eller klostertegel som det också kallas som en sammanhängande tvåkupig tegelpanna.

Tvåkupiga takpannor väger mindre per kvadratmeter och går också snabbare att lägga. Dessa är också numera mest vanliga.

Det finns både falsat och ofalsade tegelpannor samt särskilda takpannor för flacka tak. Väljer du ofalsade tegelpannor, bör taklutningen vara minst 22 graders lutning. I annat fall kan vatten tränga in mellan tegelpannorna och undertaket.

Eftersom vattenavrinningen är sämre på flacka tak bör man istället välja särskilt flacktaktegel till sådana tak.

taklutning

Illustrationen visar vilka takpannor som är lämpliga beroende på takets minsta lutning.

10% taklutning: Vid renovering av tak med lutning ner till 10° kan fibercementpannor användas. Förutsättningen är att underlaget består av panel och underlagspapp.

14% taklutning: Vid minst 14° taklutning kan man välja falsade betongpannor. Läs tillverkarens dokumentation och föreskrifter.

22% taklutning: Vid 22° lutning kan ofalsade tegelpannor användas.

 

flacktegel

 

Flacktaktegel är en dubbelfalsad tegelpanna som därför blir helt tät även vid kraftig nederbörd på tak med liten taklutning.

Denna typ av takpanna ger ett annat helhetsintryck än den traditionellt kupiga. Taket får ett mer “modernt” utseende.

Betongpannor

Rött betongtegeltak

Nylagt tak med behandlade tegelröda betongpannor.

– Betongpannor är ett relativt ungt taktäckningsmaterial. Det finns handgjorda betongpannor från 1900-talets början, men maskintillverkade betongpannor började tillverkas så sent som 1954.

Vid tillverkningen av betongpannor används betong av mycket hög kvalitet. Vattnet som finns i betongen pressas ut och betongen får sedan hårdna under mycket högt tryck.

Takpannor i detta material har som regel en särskild flerårig frostgaranti i vilken tillverkaren försäkrar att materialet inte spricker vid låga temperaturer.

Takpannor i betong påminner en hel del om tegelpannor. Betongpannor är inte mycket tyngre än takpannor av tegel och läggningen går till på ungefär samma sätt för båda materialen.

Har du ett undertak gjort för lertegelpannor i dag så håller det för betongpannor. En viktig skillnad är att betongpannor har större format än de som är tillverkade i tegel.

Läggningen går följaktligen något snabbare med betongpannor.

Nylagt tak med röda betongpannor.

Nylagt tak med röda betongpannor.

Man tillverkar framför allt tvåkupiga betongpannor, men det finns även enkupiga betongpannor. Alla betongpannor är falsade, vilket innebär att taktäckningen blir helt tät.

Regnvatten och annan fukt som kan leta sig ner i skarven mellan två betongpannor rinner ut på den underliggande pannan utan att nå undertaket.

Betongpannor är tåliga och finns i flera utföranden och kulörer. I vårt land är den vanligaste sorten tvåkupiga betongpannor med ytbehandling.

Ytbehandlade betongpannor är – enkelt uttryckt- målade med ett skikt akrylfärg. Färgen har till uppgift att täppa till porerna i betongen och därigenom förhindra kalkutfällningar på betongpannorna.

Svarta betongpannor

Tak med svarta betongpannor.

Väljer du obehandlade betongpannor kan taket få dessa utfällningar efter en tid. De försvinner i regel av sig själva igen efter ett par, tre år.

Fibercementpanna för tak

Taktäckningsmaterial av fibercement är ett nygammalt material, faktiskt över 100 år gammalt. Fram till 1976 användes asbest som armering vid tillverkningen. Produkterna kallades ofta Eternit.

Eftersom asbest är mycket hälsofarligt, tillverkas numera fibercementpannor och fibercementskivor av fibercement helt utan denna mineral. Det finns även fibercementskivor som efterliknar skiffertak.

Takpannor av fibercementTak med fibercementpannor väger betydligt mindre än betongpannor och kan läggas på de flesta tak ner till 14° (graders) lutning. Under vissa förutsättningar kan lutningen vara ännu mindre med en fibercementpanna, ner till 10° – även om detta är mindre vanligt.

Fibercementpannor är lätta att kapa på längden. Det räcker som regel att ritsa kapstället och bryta materialet mot en styv kant. Till kapning på tvären eller diagonalt behöver du däremot ett speciellt kapverktyg.

Det finns vågformade fibercementpannor i flera profiler och jordnära kulörer. Vill du att taktäckningen ska påminna om ett traditionellt tegeltak med tegelpannor, finns det tegelröda fibercementpannor med sådan profil eller en svart fibercementpanna. Fibercementpannor är ett miljövänligt byggmaterial som idag tillverkas av naturliga råvaror.

 

Olika typer av takpannor

Takpannor med tvåkupiga, falsade och ofalsade tegelpannor

Det finns ett rikt utbud av tegelpannor att välja bland. Man skiljer på enkupiga och tvåkupiga tegelpannor samt falsade och ofalsade tegelpannor. Förutom traditionellt tegelröda tegelpannor, finns det flera andra kulörer, liksom enfärgade eller flammiga tegelpannor.

Nockpannor

För att kunna klä taket med takpannor fordras också en del speciellt utformade takpannor. Några av de vanligaste är nockpanna (1), ändnockpanna (2), skarvpanna (3), olika grennockpannor: y-nock (4), t-nock (5), x-nock (6).

Takpannor med glaserat svart tegel

Sadeltak med svarta enkupiga glaserade takpannor.

Glaserade takpannor

Utbudet av specialpannor kan skilja sig något mellan betongpannor och tegelpannor. Glaserade takpannor ger ett exklusivt intryck. Glaserade takpannor finns i flera kulörer.

Takpannor som har glaserats är något känsligare för stötar, vilket kan innebära lite större svinn vid läggningen. Småskador i glasyren kan du som regel dölja med lite bättringsfärg.

Vad ska du välja tegeltakpannor eller betongtakpannor?

Betongpannor vs TegelpannorHär är en liten sammanställning på fördelar och nackdelar mellan takpannematerialen.

Tegelpannor

Fördelar

 • Tegelpannor får med åren ett vackert utseende ”patina”
 • Väger mindre än betongpannor
 • Inte lika jämn i kulören utan ger ett livfullare intryck
 • Lång livslängd, håller i nästan 100 år
 • Begagnade tegelpannor kan säljas vid byte av tak

Nackdelar

 • Mindre antal kulörer att välja mellan
 • Teglet är tunnare och svagare och spräcks lättar när man går på pannorna
 • Kräver ganska fast läktavstånd
 • Den enkupiga tegelpannan är något svårare att lägga än den tvåkupiga
 • Dyrare än betongpannor
 • Lite svårare att lägga
 • Taklutningen ska vara minst 22 grader, i annat fall kan vatten komma in mellan pannor och undertak.

Betongpannor

Fördelar

 • Betongpannor är billigare än tegelpannor
 • Går snabbare att lägga än tegelpannor
 • Jämnare storlek på pannor
 • Finns ett större urval av kulörer att välja bland
 • Betongpannor är starka och håller bättre när man går på dom
 • Flexiblare läktavstånd inom visa gränser vid läggning
 • Enklare att lägga

Nackdelar

 • Betongpannor är tyngre att lägga och hantera än tegel
 • Växer lättare mossa på obehandlade pannor, speciellt på skuggsidan
 • Betongpannorna är jämnare i kulören och ger inte samma livfulla intryck som tegel
 • Känsligare än tegel om pannorna inte är ytbehandlade
 • Är något tyngre än tegelpannor

Tips! Beställ extrapannor.

Glöm inte att beställa extra pannor som du har i reserv. Det kan bli dyrt att beställa i efterhand om leverantören inte har pannor hemma. Tillverkaren kan då behöva bryta en tegelpall för att du ska kunna få köpa några stycken dessutom får du betala frakt.

Viktigt!

Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.


Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se