Lägga tak – Så här lägger du takpannor

Nylagda takpannor på hus

I det här projektet om att lägga tak hittar du steg-för-steg beskrivningar med förklarande bilder hur man lägger ett tak själv. Du hittar även tips och det mesta du kan tänkas behöva veta inför takläggningen.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Underarbetet är avgörande för slutresultatet
2. Att välja takpannor av tegel eller betong
3. Värt att veta – Viktigt att lägga takpannorna rätt
4. Verktyg och material du behöver när du ska lägga tak
5. Tänk på din egen säkerhet när du ska lägga tak
6. Hjälpmedel som underlättar takbytet
7. Exempel på taksäkerhet som bör installeras i samband med takbytet
8. Nedtagning av gamla takpannor
9. Förarbete – Så lägger du underlagspapp
10. Så spikar du ströläkt
11. Så spikar du bärläkt
12. Spika nockbräda
13. Så gör du en ventilerad nockbräda
14. Bär upp och lägg ut takpannorna
15. Om att lägga takpannorna i rätt ordningsföljd
16. Så lägger du takpannor steg för steg
17. Så lägger du taknocken
18. Anslutningar för vindskivan
19. Relaterade projekt till att lägga tak med takpannor

Underarbetet är avgörande för slutresultatet

Om underlagstäckningen är otät är det lätt att få fuktangrepp på takets vitala delar. Därför ska du alltid byta takpapp innan du lägger dit takpannorna. En annan viktig del i takläggningen är läktningen. Rätt gjord bidrar dessa “stödlinor” också till att det blir god ventilation mellan takpannor och undertak.

Tillbaka till innehållsförteckning

Att välja takpannor av tegel eller betong

De principer man utgår från vid läggning av takpannor är ungefär desamma oavsett om du väljer material av tegel eller betong. Materialen skiljer sig lite i fråga om utseende, struktur och kulör.

Det som påverkar valet mellan dessa takpannor är vilken lutning taket har och vilken stil man vill ha på huset. Har man en sekelskiftsvilla som har takpannor av tegel så kanske man vill behålla den stilen.

För dig som står i valet mellan att välja takpannor av tegel eller betong kan läsa mer om takpannornas olika fördelar och nackdelar i artikeln: Takpannor – Tips när du ska välja

Obs! Tänk på att minsta lutningen för falsade tegelpannor och betongpannor är 14 grader och för ofalsade tegelpannor mellan 18-22 grader, beroende på tillverkare. Tänk på att alltid följa takpannetillverkarens rekommendation för den takpannan du väljer.

För dig som vill veta mer om hur man får fram takets lutning kan du göra det i artikeln: Taklutning – Så här får du fram takets lutning.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Tillbaka till innehållsförteckning

Viktigt att lägga takpannorna rätt

Takpannornas överlappning det vill säga hur de hakar i varandra är inte bara viktig för byggbredden utan också för takets täthet. Om du gör för stor överlappning vilar inte den övre takpannans ytterkant på den undre. Är överlappningen däremot för liten balanserar den övre pannans ytterkant på den undre pannan.

Det korrekta sättet att lägga takpannorna är att den övre pannan ska vila på den undre pannan som därigenom hakar fast i den överliggande. Tänk på att använda rostfri spik och skruv, varmförzinkad kramlor och eventuella andra fästdon när du lägger taket. Risken för rostangrepp på metallen är därigenom mycket mindre och konstruktionen håller betydligt längre.

När du spikar tak- och/eller nockpannor är det viktigt att spikhuvudet är minst 1,5 gånger större än hålet i takpannan. Då finns det ingen risk att spiken “kryper” ur sitt fäste. Förutom “vanliga” nock- och takpannor kan du också behöva specialpannor som till exempel gren- nockpannor, gavelpannor och färdigkapade skarvpannor.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver när du ska lägga tak:

Verktyg:

1. Tumstock.
2. Vinkelhake.
3. Vattenpass.
4. Hammare.
5. Kapsåg.
6. Borrmaskin med 4 mm koromantborr.
7. Vinkelslip med stenkapskiva.

8. Hov- eller tegeltång.
9. Stämjärn.
10. Häftpistol.
11. Penna.
12. Riktbräda.
13. Nylonlina.

Material:

1. Virke till ströläkt, 25×48 mm.
2. Virke till bärläkt, 25×48 mm.
3. Virke till nockbräda, ca 38 mm tjock.
4. List till ventilerad nock, 12×75 mm.
5. Förzinkad trådspik.
6. Underlagspapp med klisterkant.
7. Nockmassa alt. nock och valmtätning.
8. Fotplåt.

9. Vindskiveplåt (vattbrädeplåt).
10. Trekantslist.
11. Fågellist.
12. Insektsnät.
13. Takpannor.
14. Takpannekrok/kramlor.
15. Takstege och säkerhetsutrustning.
16. Byggnadsställning.

Tillbaka till innehållsförteckning

Tänk på säkerheten när du ska lägga tak

Arbeta säkert på tak

Tänk på att din egen säkerhet är viktig när du ska lägga tak. Vid arbeten över 2 meter så ska alltid fallskydd användas. Säkerhetslina och skyddssele som är förankrad för att tåla tung belastning är ett måste. Det finns oftast att hyra om du vill spara de tusenlappar ett komplett säkerhetssystem med säkerhetssele och krokar kostar.

Artikeln fortsätter efter annonsen

byggställning vid takfot

Att arbeta säkert är A och O. En ordentlig byggnadsställning är därför viktigt. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du ladda ner och läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler. Ladda ner broschyren om byggnadsställningar här.

Tillbaka till innehållsförteckning

Hjälpmedel som underlättar takbytet

När du ska lägga takpannor så finns det en del hjälpmedel som kan hjälpa till och underlätta arbetet.

upplyft takpannor kranbil

Taklyft

Om du får takpannorna levererade till huset kan du mot tillägg få pannorna upplyfta på taket med kranbil. Det är värt extrakostnaden eftersom det är ett tungt arbete att bära upp takpannor till taket.

Ibland kan det vara problem att lyfta upp pannorna med kranbil t.ex. träd som är i vägen eller att marken inte är tillräckligt stabil för kranbilen.

Uppdelning av takpannor på bärläkt

Lyfter du upp takpannorna på taket med en kranbil ska du fördela takpannorna jämt över taket medans kranbilen väntar. Detta för att inte punktbelasta taket med all vikt på en enda del av taket.

Tegeltransportör

Om du köper takpannorna själv så finns det tegeltransportör att hyra. Det underlättar det annars så tunga arbetet att få upp pannorna på taket.

Container

Att hyra en container för att slänga bort det gamla takmaterialet, är en bra idé när du ska byta tak. En 10 kubiks container brukar räcka för dom flesta tak av normalstorlek. Åkerierna lämnar, hämtar och tömmer containern. Om du inte väljer att använda en container blir det mycket tungt bärande och många resor fram och tillbaka till soptippen.

Tillbaka till innehållsförteckning

taksäkerhet på tak

Exempel på taksäkerhet som bör installeras i samband med takbytet

För att taket ska bli säkert för sotaren att utföra sitt arbete på, och för att du ska kunna göra den årliga takinspektionen, ska taket utrustas med stege, trappsteg eller dylikt. Det finns särskilda normer för vilken utrustning ditt tak ska ha.

Kontakta skorstensfejarmästaren för att få information om vad som gäller i din kommun. Viss utrustning monteras i samband med takläggningen. Annan utrustning kan man sätta på plats i efterhand.

Du kan läsa mer om taksäkerhet och vilka regler som gäller på Boverkets hemsida.

1. Snörasskydd vid takfot.
2. Nockräcke.
3. Gångbrygga.
4. Fast monterad stege.

5. Markstege minst 1 meter över takfot.
6. Glidskydd vid takfot.
7. Markstege med stegbreddare.

Tillbaka till innehållsförteckning

Nedtagning av gamla takpannor

Om du ska byta ut gamla tegelpannor mot nya så behöver du ta ner dom gamla takpannorna från taket. Det lättaste sättet att ta ner dom gamla takpannorna är via en rutschkana som du enkelt bygger själv. Fäst ett par brädor mot ställningen, på dessa bräder fäster du en presenning, då har du en rutschkana som du kan släppa ner teglet mot marken eller direkt ner i en container.

Tillbaka till innehållsförteckning

Förarbete – Så lägger du underlagspapp

rensar bort gammal takpapp på tak

1. Ta bort den gamla takpappen.

Ta bort den gamla takbeläggningen och underlagspappen och kontrollera råsponten så att den är hel. Byt ut vid behov.

borsta rent taket innan takpapp

2. Borsta av takytan ordentligt.

När den gamla underlagspappen är borttagen är det viktigt att du borstar av takytan ordentlig så att den blir ren.

fotplåt vid takfot och gavlar

3. Montera fotplåten.

Montera fotplåten vid takfoten. Det är viktigt att den nedersta pappvåden täcker fotplåten som bilden ovan visar.

4. Lägg underlagspappen nerifrån och upp.

Börja med att lägga underlagspappen nerifrån och upp. Underlagspappen spikas i sick sack mönster i överkanten.

snedskär underlagspappen

5. Snedskär underlagspappen vid skarvar.

Snedskär underlagspappen om du behöver skarva. Överlappa med ca 20-30 centimeter och limma skarven med asfaltslim.

rörgenomföring på takpapp

6. Så Skär och limmar du underlagspapp vid takgenomföringar.

Exempel på hur du kan skära och limma takpapp vid takgenomföring.

Viktigt att veta innan du spikar bärläkt och ströläkt

Det är takpannorna som bestämmer avståndet på bärläkten och olika typer av pannor har olika mått. Det är därför väldigt viktigt att du kontrollerar och följer takpannetillverkarens rekommendationer för just dina takpannor innan du spikar bärläkten. Glöm inte att den första takpanneraden, dvs. den nedersta pannraden ska sticka ut 30 – 50 mm utanför takfotens kant.

För att taktäckningen ska fungera väl är det viktigt att underlagstäckningen är hel och ren. När strö och bärläkt spikas fast får inga spikar tränga helt igenom undertaket. Se också till att ventilationen fungerar väl.

kontrollerar mått för ströläkt

När du ska spika ströläkt och bärläkt börjar du alltid med ströläkten som har måtten 25 x 25 mm.

Spikar ströläkt och bärläkt

Spika sedan bärläkt horisontellt nerifrån och upp. Bärläkt har måtten 25 x 38 mm.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så spikar du ströläkt

Lägga tak 4

1. Kontrollera underlagspappen.

Kontrollera att underlagspappen är hel och sitter ordentligt. Limma och spika öppna skarvar. Sopa därefter bort allt skräp på hela taket.

Lägga tak 5

2. Mät upp för ströläkten.

Använd 25×48 mm virke till ströläkten – de lodräta ribborna. Mät upp takets längd 3 cm från nock till takfot. Det är viktigt att du följer takpanne-tillverkarens rekommendationer för ströläkt.

Lägga tak 6

3. Spika den yttersta ströläkten.

Placera den yttersta träläkten ca 20 mm från vindskivans trekantiga stödlist. Fäst med förzinkad trådspik.

Lägga tak 7

4. Spika fast ströläkten.

Spika fast resten av ströläkten på samma sätt med max 600 mm c-avstånd. Spiken ska fästas i råsponten, men inte gå igenom undertaket och bli synlig från vinden.

vinkelrännor

5. Spika ströläkt vid vinkelränna.

Om taket har vinkelrännor eller sneda nockar, anpassa ströläktens ribbor så att det finns tillräckligt fäste och stöd för bärläkten.

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Så spikar du bärläkt

lägga tak 9

6. Fäst bärläkten vid takfotskanten.

Bärläkten är de ribbor som takpannorna vilar på. Måttet på dom bör vara 25×48 mm. (Följ takpannetillverkarens anvisningar för bärläkten) Takfotsläkten sätts stående ca 4 cm från kanten.

Lägga tak 10

7. Spänn riktsnöre för att få en rak bärläkt.

För att få nedersta bärläkten rak, kan du sätta spik i vardera yttre ströläkt. En lina spänns som riktmärke för spikarna. Den nedersta bärläkten (takfotsläkten) ställs på högkant.

Lägga tak 11

8. Anpassa läktavståndet till takpannorna.

Läktavståndet ska avpassas efter takpannorna. Provlägg och utgå från 375 mm avstånd. Justera till rätt bygglängd. Följ takpannetillverkarens rekommendationer för läktsavstånd.

Lägga tak 12

9. Spika fast den anpassade bärläkten.

Bärläkten spikas genom ströläkt och i undertaket utan att gå helt igenom. Använd förzinkad trådspik.

Lägga tak 13

10. Såga mallbräda för resterande bärläkt.

För att underlätta att övrig bärläkt kommer på rätt avstånd, tillverkar du en mall med det mått du behöver.

Lägga tak 14

11. Använd mallbrädan och spika resterande bärläkt.

När du har tillverkat en mall med exakta mått kan du lägga bärläkten på rätt avstånd. Utgå från ribban vid takfoten.

Lägga tak 15

12. Vila bärläkten mot trekanslisten.

För att bärläkten ska bli stabil bör virket vila mot trekantslisten bakom vindskivan och andra stödpunkter på taket.

Lägga tak 16

13. Skarva en bärläkt.

Om du måste skarva bärläkten kapas virket i rät vinkel. Lägg en stödkloss under skarven att fästa bärläkten i.

Lägga tak 17

14. Avslutning för bärläkt mot vinkelränna.

Om huset har vinkelrännor avslutas läktningen med bärläkt på var sida om vinkelrännan. Fäst med förzinkad trådspik.

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Spika nockbräda

15. Måtta nockbräda.

Nockpannorna ska vila mot takpannor och nockbräda. För nockbrädans bredd, lägg takpannorna på varje sida om nocken.

Lägga tak 19

16. Mät höjden på nockbrädan.

Ta en 38 mm tjock bräda till nocken. Brädans höjd beror på takets lutning (Läs så får du fram takets lutning). Ställ brädan på nocken och provlägg nockpannor.

Lägga tak 20

17. Spika fast nockbrädan.

Kontrollera att nockpannorna vilar på takpannornas våghöjder och plankan. Fäst nockbrädan genom att skråspika i varje takstol.

Lägga tak 21

18. Klä in nockbrädan med underlagspapp.

Genom att klä nockbrädan med underlagspapp kan du ge ytterligare tätning för takspetsen. Limma fast pappen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så gör du en ventilerad nockbräda

Lägga tak 22

19. Såga klossar för ventilerad nockbräda.

Denna konstruktion är bättre ur ventilationssynpunkt. Mät på samma sätt som förut. Såga klossar, 2,5 cm (25 mm) breda.

Lägga tak 23

20. Spika fast klossarna på nocken.

Skråspika en kloss i varje takstol. Höjden på klossarna tillsammans med övre bärläktens tjocklek ger totalt höjdmått.

Lägga tak 24

21. Spika fast brädor på varje sida av klossarna.

Använd virke 12×75 mm till nockkonstruktionens sidor. Spika läkten på var sida om klossarna. Observera luftspalt.

Lägga tak 25

22. Sätt fast insektsnät med häftklammer.

För att undvika insekter i den ventilerade nocken, klä översidan med nät. Fäst med förzinkad spik eller häftapparat.

Lägga tak 26

23. Lägg övre bärläkt på plats och provlägg nockpanna.

Lägg övre bärläkten på plats. Innan du fäster den i varje stödkloss, provlägg nockpannor. Justera ev. klossarna.

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Bär upp och lägg ut takpannorna

Lägga tak 1

24. Bär upp takpannorna.

Betongpannorna är ofta paketerade fem och fem, vilket underlättar om du ska bära upp pannorna för hand.

Lägga tak 2

25. Stapla upp takpannorna.

På svagt lutande tak staplas i detta fall tegelpannor liggande. Trots låg lutning är det viktigt att understa pannan ligger stadigt mot bärläkten.

Lägga tak 3

26. Lägg takpannorna på bärläkten.

Om du ska lägga tegelpannor på brant läkt lagras pannorna på detta sätt. Undre pannan ska vila stabilt på bärläkten.

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Om att lägga takpannorna i rätt ordningsföljd

Markering vilka takpannor som ska spikas vid takläggning
Bildens mörkare fält visar vilka takpannor som ska spikas med rostfri spik eller takpannekrok. När du lägger ut takpannorna bör du arbeta från höger till vänster. Minimum två pannrader vid takfot, gavel och nock. Annars måste du, för varje ny takpanna, lyfta på den senast lagda. Det blir en omväg som stjäl tid.

Oavsett vilken typ av nockbräda du väljer, är det viktigt att den kommer på rätt höjd. Nockpannorna ska vila på nockbrädans ovankant och tegelpannornas våghöjder.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så lägger du takpannor steg för steg

Lägga tak 27

27. Lägg första raden takpannor vid takfoten.

Börja läggningen av takpannorna vid takfoten. Lägg alltid pannorna från höger till vänster.

Lägga tak 28

28. Sätt fast takpannorna.

Takpannorna vid takfoten bör skjuta ut 5 cm. Använd rostfri spik, skruv eller takpannekrok vid takfoten.

Lägga tak 29

29. Märk ut takpanna som ska kapas.

Om du börjar läggningen i en vinkel, måste du kapa takpannorna. Märk ut med en penna.

Lägga tak 30

30. Kapa takpanna med vinkelslip.

Kapa efter det markerade strecket med en vinkelslip utrustad med stenkapskiva. Använd munskydd, skyddsglasögon och arbetshandskar.

Lägga tak 31

31. Slå bort den kapade takpannebiten.

När du har kört upp ett djupt spår med vinkelslipen, slår du av biten med en hammare.

Lägga tak 32

32. Lägg övre takpanneraden och klamra.

Efter nedre raden ska översta läggas och kramlas, alternativt spikas eller skruvas. Takpannor som behöver borras och som inte är förborrade, borras med 4 mm koromantborr.

Lägga tak 33

33. Att utgå med takpannor från en vinkelränna.

Om man utgår från en vinkelränna, får man först lägga en lodrät rad takpannor upp till nocken för att kunna ha dem som ett riktmärke.

Lägga tak 35

35. Lägg takpannor nerifrån och upp.

Nu ska hela taket täckas. Lägg takpannorna nerifrån och upp och börja alltid läggningen från höger, så förenklas arbetet betydligt.

Lägga tak 36

36. Använd riktbräda för att få takpannorna raka.

För att takpannorna ska komma helt rakt, bör du ha en riktbräda. Gör justeringar med brädans hjälp efter varannan lagd rad.

Lägga tak 37

37. Fäst takpannor på de två första raderna med takpannekrok.

Alla takpannor i de två första raderna närmast vindskivorna ska alltid fästas med takpannekrok. Kontrollera att överlapp­ningen är korrekt.

Lägga tak 39

38. Anpassa takpannor för rörgenomföringsplåt.

Takpannorna kring skorstenar, ventiler och dylikt, bör ligga under plåten. Behöver du kapa en panna, ritsar du först med en spik eller dylikt.

 

Värt att veta

För att takpannorna ska ligga stadigt fordras att en del pannor kramlas det vill säga spikas med takpannekrok. Grundregeln är att de två pannraderna närmast nock, takfot och gavlar ska kramlas. Dessutom ska pannorna två rader omkring skorsten och dylikt fästas på samma sätt. Därutöver finns även lokala bestämmelser. En god tumregel är att ju brantare taklutningen är, desto fler pannor ska kramlas.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så lägger du taknocken

Lägga tak 44

43. Lägg nockpannor mot vindriktningen.

Nockpannorna ska läggas mot vindriktningen. På detta sätt minskar risken för att det kommer in regn, snö, smuts etc.

Lägga tak 45

44. Spika fast nockpannor i nockbrädan.

Samtliga nockpannor ska spikas fast rakt ner i nockbrädan med galvaniserad spik. Vissa nockpannor måste först förborras med en 4 mm koromantborr.

Lägga tak 46

45. Förstärk tätning med nockmassa eller valmtätning.

Om du lägger taket med takpannor av betong, kan du förstärka tätningen i överlappningen ytterligare med en särskild nockmassa eller lägga nock och valmtätningsband.

 


Tillbaka till innehållsförteckning

Anslutningar för vindskivan

Lägga tak 41

40. Måtta vattbrädan för vindskivan.

Om du ska täcka vindskivan med en vattbräda bör den gå ca 1 cm utanför vindskivans front och samtidigt täcka takpannorna mot trekantslisten väl.

Lägga tak 42

41. Spika fast vattbrädan.

Istället för en vattbräda i trä kan man klä vindskivan med en plåtprofil. Plåten ska ansluta väl mot takpannorna längs vindskivan.

Lägga tak 43

42. Istället för vattbräda, montera gavelpanna.

Istället för en vattbräda kan du välja speciella gavelpannor som täckning. Denna takpannetyp gör vattbrädan överflödig.

 

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.Relaterade projekt till att lägga tak med takpannor

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se