Lägga tak – Så här lägger du takpannor

takpannor-hus1.jpg

Oavsett om du ska lägga tak med tegelpannor eller betongpannor är det viktigt att underlagstäckningen är välgjord och inte har öppna skarvar, spikhål eller andra skador. Det beror på att det kan bildas en viss kondens även under ett helt korrekt lagt tak.

Om underlagstäckningen är otät är det lätt att få fuktangrepp på takets vitala delar. Därför ska du alltid byta takpapp innan du lägger dit takpannorna. En annan viktig del i takläggningen är läktningen. Rätt gjord bidrar dessa ”stödlinor” också till att det blir god ventilation mellan takpannor och undertak.

De principer man utgår från vid läggning av takpannor är ungefär desamma oavsett om du väljer material av tegel eller betong. Materialen skiljer sig lite i fråga om utseende, struktur och kulör. I vissa fall är skillnaderna marginella. Valet är alltså mest en fråga om tycke och smak.

Tegelpannor är ett keramiskt material med hundratals år av tradition bakom sig, medan betongpannor som företeelse ännu inte är ett helt sekel gammalt. Det keramiska materialet har naturliga skiftningar i kulörerna vilket ger taket ”liv”. Vissa skillnader i de tillverkade storlekarna finns även i detta material.

Felmarginalen kan vara upp till + – 9 mm både på tegelpannans höjd och bredd. Eftersom keramiskt material kan skifta en del både i färgnyans och storlek bör du under hela arbetet hämta pannorna jämnt från samtliga levererade pallar.

Till betongpannans fördelar hör att de inte har några felmarginaler i måttangivelserna. Det underlättar framför allt arbetet med strö- och bärläkt, men även vid själva läggningen. Dessutom går arbetet något snabbare med betongpannor. Dessa är som regel tvåkupiga och något större till formatet än tegelpannor i samma utförande.

Det är viktigt att få fram rätt byggbredd när du ska lägga tegelpannor. För att få det gör du så här: Lägg ut sex tegelpannor i bredd och kontrollera att överlappningen är korrekt. Mät sedan den täckande bredden på fem av de utlagda pannorna och du har fått fram byggbredden.

Pannornas överlappning det vill säga hur de hakar i varandra är inte bara viktig för byggbredden utan också för takets täthet. Om du gör för stor överlappning vilar inte den övre pannans ytterkant på den undre. Är överlappningen däremot för liten balanserar den övre pannans ytterkant på den undre pannan.

Det korrekta sättet att lägga takpannorna är att den övre pannan ska vila på den undre pannan som därigenom hakar fast i den överliggande. Tänk på att använda rostfri spik och skruv, varmförzinkad kramlor och eventuella andra fästdon när du lägger taket. Risken för rostangrepp på metallen är därigenom mycket mindre och konstruktionen håller betydligt längre.

När du spikar tak- och/eller nockpannor är det viktigt att spikhuvudet är minst 1,5 gånger större än hålet i takpannan. Då finns det ingen risk att spiken ”kryper” ur sitt fäste. Förutom ”vanliga” nock- och takpannor kan du också behöva specialpannor som till exempel gren- nockpannor, gavelpannor och färdigkapade skarvpannor.

Obs! Tänk på att minsta lutningen för en falsad tegelpanna och betongpanna är 14 grader och för en ofalsad panna 22 grader.

Verktyg och material du behöver när du ska lägga tak:

Verktyg:

1. Tumstock 2. Vinkelhake 3. Vattenpass 4. Hammare 5. Kapsåg 6. Borrmaskin med 4 mm koromantborr 7. Vinkelslip med stenkapsskiva 8. Hov- eller tegeltång 9. Stämjärn 10. Häftpistol 11. Penna 12. Riktbräda 13. Nylonlina.

Material:

Virke till ströläkt, 25×25 mm, Virke till bärläkt, 25×38 mm, Virke till nockbräda, ca 38 mm tjock, List till ventilerad nock, 12×75 mm, Förzinkad trådspik, Underlagspapp, Lim, Nockmassa, Fotplåt, Vindskiveplåt, Trekantslist, Fågellist, Insektsnät, Takpannor, Takpannekrok/kramlor, Takstege och säkerhetsutrustning, Byggnadsställning.

Innan du startar

arbeta säkert på taket vid läggning av takpannor

Tänk på att säkerheten är viktig. Vid arbeten över 2 meter så ska alltid fallskydd användas. Säkerhetslina och skyddssele som är förankrad för att tåla tung belastning är ett måste. Det finns oftast att hyra om du vill spara de tusenlappar ett komplett säkerhetssystem med säkerhetssele och krokar kostar.

byggställning vid takfot

Att arbeta säkert är A och O. En ordentlig ställning är därför viktigt. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du ladda ner och läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar och vad det finns för regler. Ladda ner broschyren om byggnadsställningar här.

Förarbete och underlagspapp

rensar bort gammal takpapp på tak

Ta bort den gamla takbeläggningen och takpappen och kontrollera råsponten så att den är hel. Byt ut vid behov.

borsta rent taket innan takpapp

När den gamla takpappen är borttagen är det viktigt att du borstar av takytan ordentlig så att den blir ren.

fotplåt vid takfot och gavlar

Montering av fotplåt vid takfoten. Det är viktigt att den nedersta pappvåden täcker fotplåten som bilden ovan visar.

Börja med att lägga underlagspappen nerifrån och upp. Underlagspappen spikas i sick sack mönster i överkanten.

snedskär underlagspappen

Snedskär underlagspappen om du behöver skarva. Överlappa med ca 20-30 centimeter och limma skarven med asfaltslim.

rörgenomföring på takpapp

Exempel på hur du kan skära och limma takpapp vid takgenomföring.

Ströläkt och bärläkt

kontrollerar mått för ströläkt

När du ska spika ströläkt och bärläkt börjar du alltid med ströläkten som har måtten 25 x 25 mm.

Spikar ströläkt och bärläkt

Spika sedan bärläkt horisontellt nerifrån och upp. Bärläkt har måtten 25 x 38 mm.

Hjälpmedel som underlättar vid takbytet

När du ska lägga nytt tak så finns det en del hjälpmedel som kan hjälpa till och underlätta arbetet.

upplyft takpannor kranbil

Taklyft
Om du får takpannorna levererade till huset kan du mot tillägg få pannorna upplyfta på taket med kranbil. Det är värt extrakostnaden eftersom det är ett tungt arbete att bära upp takpannor till taket. Ibland kan det vara problem att lyfta upp pannorna med kranbil t.ex. träd som är i vägen eller att marken inte är tillräckligt stabil för kranbilen.

Uppdelning av takpannor på bärläkt

Lyfter du upp takpannorna på taket med en kranbil ska du fördela takpannorna jämt över taket medans kranbilen väntar. Detta för att inte punktbelasta taket med all vikt på en enda del av taket.

Tegeltransportör
Om du köper takpannorna själv så finns det tegeltransportör att hyra. Det underlättar det annars så tunga arbetet att få upp pannorna på taket.

Container
Att hyra en container för att slänga bort det gamla takmaterialet, är en bra idé när du ska byta tak. En 10 kubiks container brukar räcka för dom flesta tak av normalstorlek. Åkerierna lämnar, hämtar och tömmer containern. Om du inte väljer att använda en container blir det mycket tungt bärande och många resor fram och tillbaka till soptippen.

Viktigt att veta innan du spikar bärläkt

Det är takpannorna som bestämmer avståndet på bärläkten och olika typer av pannor har olika mått. Det är därför väldigt viktigt att du kontrollerar med tillverkaren av just dina takpannor eller läser instruktionerna för pannorna innan du spikar bärläkten. Glöm inte att den första takpanneraden, dvs. den nedersta pannraden ska sticka ut 30 – 50 mm utanför takfotens kant.

 

Markering vilka takpannor som ska spikas vid takläggning

För att taktäckningen ska fungera väl är det viktigt att underlagstäckningen är hel och ren. När strö och bärläkt spikas fast får inga spikar tränga helt igenom undertaket. Se också till att ventilationen fungerar väl. På övre illustrationen visar de mörka fälten vilka takpannor som ska spikas med takpannekrok.

När du lägger ut takpannor bör du arbeta från höger till vänster (se siffror i illustrationen). Annars måste du, för varje ny panna, lyfta på den senast lagda. Det blir en omväg som stjäl tid. Oavsett vilken typ av nockbräda du väljer, är det viktigt att den kommer på rätt höjd. Nockpannorna ska vila på nockbrädans ovankant och tegelpannornas våghöjder.

Viktigt

Se till att du står stadigt och i synnerhet på branta tak med en väl förankrad säkerhetslina. Du bör aldrig arbeta uppe på taket på egen hand. En medhjälpare på marken kan vara ett gott stöd så att pannorna hamnar jämnt. Det är dessutom en säkerhet ifall det skulle hända en olycka.

Värt att veta

Kakel kallas de keramiska material som är uppbyggda av leror, kaolin, kvarts och fältspat. Kakelmassan förarbetas på olika sätt och bränns i ugn vid ca 1000ø Glasyren vanligen av kvarts och fältspat med tillsats av fluss och metalloxider ger inte bara kulör och glans, utan gör också ytan vattentät.

Tänk på att vid arbeten över två (2) meters höjd ska du använda fallskydd. Antingen ställning, säkerhetssele (säkerhetslina) eller ett skyddsräcke.

taksäkerhet på tak

Exempel på taksäkerhet som bör installeras i samband med takbytet

1. Snörasskydd vid takfot.
2. Nockräcke.
3. Gångbrygga.
4. Fast monterad stege.

5. Markstege minst 1 meter över takfot.
6. Glidskydd vid takfot.
7. Markstege med stegbreddare.

Lägga tak 1

1. Betongpannorna är ofta paketerade fem och fem, vilket underlättar om du ska bära upp pannorna för hand.

Lägga tak 2

2. På svagt lutande tak staplas i detta fall tegelpannor liggande. Trots låg lutning är det viktigt att understa pannan ligger stadigt mot bärläkten.

Lägga tak 3

3. Om du ska lägga tegelpannor på brant läkt lagras pannorna på detta sätt. Undre pannan ska vila stabilt på bärläkten.

 

Nedtagning av takpannor

Om du ska byta ut gamla tegelpannor mot nya då behöver du ta ner dom gamla takpannorna från taket. Det lättaste sättet att ta ner dom gamla pannorna är via en rutschkana som du enkelt bygger själv. Fäst ett par brädor mot ställningen, på dessa bräder fäster du en presenning, då har du en rutschkana som du kan släppa ner teglet mot marken eller direkt ner i en container.

Värt att veta när du ska lägga tak

För att taket ska bli säkert för sotaren att utföra sitt arbete på och för att du ska kunna göra den årliga takinspektionen, ska taket utrustas med stege, trappsteg eller dylikt. Det finns särskilda normer för vilken utrustning ditt tak ska ha. Kontakta skorstensfejarmästaren i kommunen för att få ett klart besked. Viss utrustning monteras i samband med takläggningen. Annan utrustning kan man sätta på plats i efterhand.

Ströläkt

Lägga tak 4

4. Kontrollera att underlagspappen är hel och sitter ordentligt. Limma eller spika öppna skarvar. Sopa därefter hela taket.

Lägga tak 5

5. Använd minst 25×25 mm virke till ströläkten – de lodräta ribborna. Mät upp takets längd 3 cm från nock resp takfot.

Lägga tak 6

6. Placera de yttersta träribborna ca 20 mm från vindskivans trekantiga stödlist. Fäst med förzinkad trådspik.

Lägga tak 7

7. Spika fast resten av ströläkten lika dant med max 600 mm c-avstånd. Spiken ska fästa, inte gå igenom undertaket.

Lägga tak 8

8. Om taket har vinkelrännor eller sneda nockar, avpassas ribborna så att det finns tillräckligt fäste och stöd för bärläkten.

 

Bärläkt

lägga tak 9

9. Bärläkten är de ribbor som takpannorna vilar på, bör vara 25×38 mm. Takfotsläkten sätts stående ca 4 cm från kanten.

Lägga tak 10

10. För att få nedersta bärläkten rak, kan du sätta spik i vardera yttre ströläkt. En lina spänns som riktmärke för spikarna. Den nedersta bärläkten (takfotsläkten) ställs på högkant.

Lägga tak 11

11. Läktavståndet ska avpassas efter takpannorna. Provlägg och utgå från 375 mm avstånd. Justera till rätt bygglängd.

Lägga tak 12

12. Bärläkten spikas genom ströläkt och i undertaket utan att gå helt igenom. Använd förzinkad trådspik.

Lägga tak 13

13. För att underlätta att övrig bärläkt kommer på rätt avstånd, tillverkar du en mall med det mått du behöver.

Lägga tak 14

14. När du har tillverkat en mall med exakta mått kan du lägga bärläkten på rätt avstånd. Utgå från ribban vid takfoten.

Lägg takpannorna

Lägga tak 15

15. För att bärläkten ska bli stabil bör virket vila mot trekantslisten bakom vindskivan och andra stödpunkter på taket.

Lägga tak 16

16. Om du måste skarva bärläkten kapas virket i rät vinkel. Lägg stödkloss under skarven att fästa i. Gäller även ströläkt.

Lägga tak 17

17. Om huset har vinkelrännor avslutas läktningen med bärläkt på var sida om vinkelrännan. Fäst med förzinkad trådspik.

 

Nockbräda

18. Nockpannorna ska vila mot takpannor och nockbräda. För nockbrädans bredd, lägg pannor nå var sida om nocken.

Lägga tak 19

19. Ta en 38 mm tjock bräda till nocken. Brädans höjd beror på takets lutning (Så får du fram takets lutning). Ställ brädan på nocken, provlägg nockpannor.

Lägga tak 20

20. Kontrollera att nockpannorna vilar på takpannornas våghöjder och plankan. Fäst nockbrädan skråspika i varje takstol.

Lägga tak 21

21. Genom att klä nockbrädan med underlagspapp kan du ge ytterligare tätning för takspetsen. Limma fast pappen.

Ventilerad nockbräda

Lägga tak 22

22. Denna konstruktion är bättre ur ventilationssynpunkt. Mät på samma sätt som förut. Såga klossar, 25 mm breda.

Lägga tak 23

23. Skråspika en kloss i varje takstol. Höjden på klossarna tillsammans med övre bärläktens tjocklek ger totalt höjdmått.

Lägga tak 24

24. Använd virke 12×75 mm till nockkonstruktionens sidor. Spika läkten på var sida om klossarna. Observera luftspalt.

Lägga tak 25

25. För att undvika insekter i den ventilerade nocken, klä översidan med nät. Fäst med förzinkad spik eller häftapparat.

Lägga tak 26

26. Lägg övre bärläkten på plats. Innan du fäster den i var stödkloss, provlägg nockpannor. Justera ev. klossarna.

 

Lägg tegelpannor

Lägga tak 27

27. Börja läggningen av tegelpannorna vid takfoten. Lägg alltid pannorna från höger till vänster.

Lägga tak 28

28. Tegelpannorna vid takfoten bör skjuta ut 5 cm. Spika alla pannor vid takfoten med takpannekrok.

Lägga tak 29

29. Om du börjar läggningen i en vinkel, måste du kapa tegelpannorna. Märk ut med en penna.

Lägga tak 30

30. Kapa efter det markerade strecket med en vinkelslip utrustad med stenkapsskiva.

Lägga tak 31

31. När du har kört upp ett djupt spår med vinkelslipen, slår du av biten med en hammare.

Lägga tak 32

32. Efter nedre raden ska översta läggas och kramlas. Tegelpannor som inte är förborrade, borra med 4 mm koromantborr.

Lägga tak 33

33. Om man utgår från en vinkel, får man först lägga en lodrät rad tegelpannor upp till nocken för att kunna ha dem som ett riktmärke.

Lägga tak 34

34. Takpannorna i översta raden kan behöva kapas. Använd en vinkelslip med stenkapsskivor och kapa i övre kanten. Ett alternativ är färdiga skarvpannor.

Lägga tak 35

35. Nu ska hela taket täckas. Lägg tegelpannorna nerifrån och upp och börja alltid läggningen från höger, så förenklas arbetet betydligt.

Lägga tak 36

36. För att takpannorna ska komma helt rakt, bör du ha en riktbräda. Gör justeringar med brädans hjälp efter varannan lagd rad.

Lägga tak 37

37. Alla takpannor i de två första raderna närmast vindskivorna ska alltid fästas med takpannekrok. Kontrollera att överlapp­ningen är korrekt.

Lägga tak 38

38. Tegelpannor har ca 9 mm feltolerans i måttet. Därför kan du behöva ta av en hörnbit för att takpannorna ska hamna rätt. Använd till exempel en hovtång.

Lägga tak 39

39. Takpannorna kring skorstenar, ventiler och dylikt, bör ligga under plåten. Behöver du kapa en panna, ritsar du först med en spik eller dylikt.

Lägga tak 40

40. Den övre takpannan utgör dock ett undantag från denna regel. Den ska inte ligga under plåten, utan snarare över densamma.

Värt att veta

För att takpannorna ska ligga stadigt fordras att en del pannor kramlas det vill säga spikas med takpannekrok. Grundregeln är att de två pannraderna närmast nock, takfot och gavlar ska kramlas. Dessutom ska pannorna två rader omkring skorsten och dylikt fästas på samma sätt. Därutöver finns även lokala bestämmelser. En god tumregel är att ju brantare taklutningen är, desto fler pannor ska kramlas.

Anslutning till vindskivan

Lägga tak 41

41. Om du ska täcka vindskivan med en vattbräda bör den gå ca 1 cm utanför vindskivans front och samtidigt täcka takpannorna mot trekantslisten väl.

Lägga tak 42

42. Istället för en vattbräda i trä kan man klä vindskivan med en plåtprofil. Plåten ska ansluta väl mot takpannorna längs vindskivan.

Lägga tak 43

43. Istället för en vattbräda kan du välja speciella gavelpannor som täckning. Denna panntyp gör vattbrädan helt överflödig.

 

Nocken

Lägga tak 44

44. Nockpannorna ska läggas mot vind riktningen. På detta sätt minskar risken för att det kommer in regn, snö, smuts etc.

Lägga tak 45

45. Samtliga nockpannor ska spikas fast rakt ner i nockbrädan med galvaniserad spik. Vissa nockpannor måste först förborras.

Lägga tak 46

46. Om du lägger taket med takpannor av betong, kan du förstärka tätningen i överlappningen ytterligare med en särskild nockmassa.

 

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Andra har också läst

Se alla takartiklar »

 

scroll to top