Lägga tak – Så här lägger du takpannor

takpannor-hus1.jpg

Oavsett om du ska lägga tak med tegelpannor eller betongpannor är det viktigt att underlagstäckningen är välgjord och inte har öppna skarvar, spikhål eller andra skador. Det beror på att det kan bildas en viss kondens även under ett helt korrekt lagt tak.

Om underlagstäckningen är otät är det lätt att få fuktangrepp på takets vitala delar. Därför ska du alltid byta takpapp innan du lägger dit takpannorna. En annan viktig del i takläggningen är läktningen. Rätt gjord bidrar dessa ”stödlinor” också till att det blir god ventilation mellan takpannor och undertak.

De principer man utgår från vid läggning av takpannor är ungefär desamma oavsett om du väljer material av tegel eller betong. Materialen skiljer sig lite i fråga om utseende, struktur och kulör. I vissa fall är skillnaderna marginella. Valet är alltså mest en fråga om tycke och smak.

Tegelpannor är ett keramiskt material med hundratals år av tradition bakom sig, medan betongpannor som företeelse ännu inte är ett helt sekel gammalt. Det keramiska materialet har naturliga skiftningar i kulörerna vilket ger taket ”liv”. Vissa skillnader i de tillverkade storlekarna finns även i detta material.

Eftersom keramiskt material kan skifta en del både i färgnyans och storlek bör du under hela arbetet hämta pannorna jämnt från samtliga levererade pallar.

Till betongpannans fördelar hör att de inte har några felmarginaler i måttangivelserna. Det underlättar framför allt arbetet med strö- och bärläkt, men även vid själva läggningen. Dessutom går arbetet något snabbare med betongpannor. Dessa är som regel tvåkupiga och något större till formatet än tegelpannor i samma utförande.

Det är viktigt att få fram rätt byggbredd när du ska lägga tegelpannor. För att få det gör du så här: Lägg ut sex tegelpannor i bredd och kontrollera att överlappningen är korrekt. Mät sedan den täckande bredden på fem av de utlagda pannorna och du har fått fram byggbredden.

Pannornas överlappning det vill säga hur de hakar i varandra är inte bara viktig för byggbredden utan också för takets täthet. Om du gör för stor överlappning vilar inte den övre pannans ytterkant på den undre. Är överlappningen däremot för liten balanserar den övre pannans ytterkant på den undre pannan.

Det korrekta sättet att lägga pannorna är att den övre pannan ska vila på den undre pannan som därigenom hakar fast i den överliggande. Tänk på att använda rostfri spik och skruv, varmförzinkad kramlor och eventuella andra fästdon när du lägger taket. Risken för rostangrepp på metallen är därigenom mycket mindre och konstruktionen håller betydligt längre.

När du spikar tak- och/eller nockpannor är det viktigt att spikhuvudet är minst 1,5 gånger större än hålet i takpannan. Då finns det ingen risk att spiken ”kryper” ur sitt fäste. Förutom ”vanliga” nock- och takpannor kan du också behöva specialpannor som till exempel grennockpannor, gavelpannor och färdigkapade skarvpannor.

Verktyg och material du behöver när du ska lägga tak:

Verktyg:

1. Tumstock 2. Vinkelhake 3. Vattenpass 4. Hammare 5. Kapsåg 6. Borrmaskin med 4 mm koromantborr 7. Vinkelslip med stenkapsskiva 8. Hov- eller tegeltång 9. Stämjärn 10. Häftpistol 11. Penna 12. Riktbräda 13. Nylonlina.

Material:

Virke till ströläkt, 25×25 mm, Virke till bärläkt, 25×38 mm, Virke till nockbräda, 38 mm tjock, List till ventilerad nock, 12×75 mm, Förzinkad trådspik, Takpannor, Takpannekrok/kramlor, Takstege och säkerhetsutrustning, Underlagspapp, Lim, Nockmassa, Insektsnät.

Beskrivning hur takpannor ska spikas

För att taktäckningen ska fungera väl är det viktigt att underlagstäckningen är hel och ren. När strö och bärläkt spikas fast får inga spikar tränga helt igenom undertaket. Se också till att ventilationen fungerar väl. På övre illustrationen visar de mörka fälten vilka takpannor som ska spikas med takpannekrok.

Så här lägger du takpannorna

När du lägger ut takpannor bör du arbeta från höger till vänster (se siffror i illustrationen). Annars måste du, för varje ny panna, lyfta på den senast lagda. Det blir en omväg som stjäl tid. Oavsett vilken typ av nockbräda du väljer, är det viktigt att den kommer på rätt höjd. Nockpannorna ska vila på nockbrädans ovankant och tegelpannornas våghöjder.

Viktigt

Se till att du står stadigt och i synnerhet på branta tak med en väl förankrad säkerhetslina. Du bör aldrig arbeta uppe på taket på egen hand. En medhjälpare på marken kan vara ett gott stöd så att pannorna hamnar jämnt. Det är dessutom en säkerhet ifall det skulle hända en olycka.

Värt att veta

Kakel kallas de keramiska material som är uppbyggda av leror, kaolin, kvarts och fältspat. Kakelmassan förarbetas på olika sätt och bränns i ugn vid ca 1000ø Glasyren vanligen av kvarts och fältspat med tillsats av fluss och metalloxider ger inte bara kulör och glans, utan gör också ytan vattentät.

Tips!

Om du ska byta ut gamla tegelpannor mot nya kan du släppa ner de kasserade pannorna på marken. Sätt för säkerhets skull fast ett par ribbor ut från husväggen. Släpp ner pannorna på en presenning så är det sedan lättare att samla ihop tegelskärvorna.

Värt att veta när du ska lägga tak

För att taket ska bli säkert för sotaren att utföra sitt arbete på och för att du ska kunna göra den årliga takinspektionen, ska taket utrustas med stege, trappsteg eller dylikt. Det finns särskilda normer för vilken utrustning ditt tak ska ha.

Kontakta skorstensfejarmästaren i kommunen för att få ett klart besked. Viss utrustning monteras i samband med takläggningen. Annan utrustning kan man sätta på plats i efterhand.

Ströläkt

Bärläkt

Lägg takpannorna

Nockbräda

Ventilerad nockbräda

Lägg tegelpannor

Värt att veta

För att takpannorna ska ligga stadigt fordras att en del pannor kramlas det vill säga spikas med takpannekrok. Grundregeln är att de två pannraderna närmast nock, takfot och gavlar ska kramlas.

Dessutom ska pannorna två rader omkring skorsten och dylikt fästas på samma sätt. Därutöver finns även lokala bestämmelser. En god tumregel är att ju brantare taklutningen är, desto fler pannor ska kramlas.

Anslutning till vindskivan

Nocken


Viktigt!

 
Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar.
 
Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Andra har också läst

Se alla takartiklar »

 

scroll to top
Top