Byt vindskivor

Vindskiva på hus

Vindskivorna är i första hand till för att skydda taket mot att regn, snö och skräp kommer in under takbeläggningen. För att öka takets livslängd är det därför viktigt att vindskivorna underhålls regelbundet.

På äldre, traditionell bebyggelse är vindskivorna ofta smyckade med vackra figur-sågningsarbeten. Om du måste byta vindskivor av detta slag är det värdefullt om du försöker att efterlikna de gamla vind= skivorna så mycket som möjligt.

Vindskivorna bidrar utan tvekan till husets karaktär. Låter man bara snickarglädjen flöda så kan man lätt ge huset en varm och trevlig inramning. Vindskivor kan se ut på olika sätt och finns därför inte prefabricerade. När du ska byta ut vindskivorna på ditt hus ska du därför ta måtten på de gamla skivorna och skaffa virke med samma dimension som ersättning.

De flesta tak är dessutom försedda med en så kallad vattenbräda. Denna bildar ett slags tak över vindskivan och takkanten som ger ytterligare skydd mot inträngande fukt. Bakom vindskivan sitter det oftast en trekantslist.

När du byter ut de gamla vindskivorna bör du även kontrollera att trekantslisten är i bra kondition. I annat fall bör även denna ersättas med nytt virke. Det blir allt vanligare att man ersätter vattenbrädan med ett så kallat vindskivebeslag av antingen plåt eller plast.

Detta beslag är format så att det ligger en bit in på och tätt mot takbeläggningen. Vind-skivbeslag kräver som regel mindre underhåll än den traditionella vattenbrädan.

Du kan även som extra skydd täcka vattenbrädan av trä med ett plast- eller plåtbeslag. Detta kallas för vattbrädesbeslag. När du ska montera vindskive eller vattbrädesbeslagen är det mycket viktigt att du börjar montera nedifrån.

I annat fall hamnar öppningen på den överlappade skarven uppåt och fukt kan lätt krypa in den vägen och orsaka fuktskador. Eftersom vindskivor både har en estetisk och praktisk funktion är de väl värda att sparas och vårdas.

arbetssakerhet-allmant

Verktyg och material du behöver när du ska byta vindskivor:

Verktyg:
1. Hammare med klo 2. Kofot, ev 3. Tumstock 4. Penna 5. Kapsåg 6. Anstrykare i två storlekar 7. Smygvinkel 8. Vattenpass 9. Stege.

Material:
Ohyvlat virke till vindskivor och vattenbräda. Trekantslist, Grundfärg, Lasyr eller täckfärg, Varmgalvaniserad trådspik, Vindskivebeslag.

Värt att veta om vindskivor

När du byter vindskivor på huset kan du naturligtvis även ändra på skivornas utseende. Se bara till att både vindskiva och vattenbräda skyddar takkanten på ett effektivt sätt.

Ett äldre hus kan vara kulturskyddat, vilket innebär att du inte alls får lov att förändra husets exteriör utan endast ersätta uttjänta partier i samma stil som förut. I gruppbebyggelse kan det också finnas vissa restriktioner gällande husets utseende.

Om du bor i ett äldre hus eller i gruppbebyggelse bör du därför alltid kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun att du verkligen får lov att förändra husets utseende på det sätt du önskar.

Målade färger på vindskiva med avvikande färger
Det finns många sätt att variera vindskivornas utseende och form. Vill man markera och framhäva dem lite extra kan man måla detaljer i avvikande färg.

spira på takets husnock löpa utmed vindskivorna
Här är ett förslag på hur man kan låta en spira på takets husnock löpa utmed vindskivorna och på så sätt bidra till att fint markera husets utsmyckning.

Vackert runda vindskivor på gavel
Även om huset har en spetsig taknock behöver det inte betyda att vindskivorna ska vara raka. Här är ett bra exempel på hur en rund båge kan smycka en husgavel.

Med hjälp av utsirade vindskivor är det lätt att sätta en personlig prägel.
Ett välkomnande och varmt intryck får man om man på sin veranda låter snickarglädjen ta över. Med hjälp av utsirade vindskivor är det lätt att sätta en personlig prägel.

Lossa vattbrädan och vindskivorna med en klohammare eller kofot
1.Lossa vattbrädan och vindskivorna med en klohammare eller kofot. Ta även loss den bakomliggande trekantslisten om denna är angripen av röta.

Mät ut styckenas längd och dimension
2.Mät noga ut styckenas längd och dimension. Köp hem nytt virke och såga till detta i rätta längder. Mönstersåga ev. efter den gamla vindskivan.

Med en smygvinkel mäter du ut vinkeln där vindskivorna möts i nocken
3.Med en smygvinkel mäter du ut vinkeln där vindskivorna möts i nocken. Sätt till vattenpasset för att vara säker på att det blir riktigt rakt.

Mäter med smygvinkel
4.Var noga med att hålla kvar smygvinkeln och för över måttet på vindskivorna med en blyertspenna. Det är viktigt att detta mått blir exakt.

Lägg vindskivorna stadigt på en sågbock och såga efter markeringen
5.Lägg vindskivorna stadigt på t ex en sågbock och såga efter markeringen. Sätt därefter upp vindskivorna provisoriskt så att du ser att de passar.

Markera med en penna och ett vattenpass
6.Med ett vattenpass och en penna markerar du var och hur du ska kapa vindskivorna i neder kanten. Vilken vinkel du vill ha på nederkanten bestämmer du själv.

Grundmåla innan du sätter skivorna på plats
7.Grundmåla samtliga delar innan du sätter skivorna på plats. Var särskilt noga med att kapytorna blir mättade på färg. Låt torka.

Sätt vindskivorna på plats
8.Byter du trekantslisten spikas denna först. Sätt därefter vindskivorna på plats. Var noga med täta skarvar. Använd varmgalvad spik.

Vattenbrädan spikas på plats
9.Vattenbrädan ska sedan spikas på plats. Även denna måste snedsågas i nocken innan den sätts på plats med hjälp av varmgalvad spik.

Vattenbrädan är till för att hindra regnvattnet från att rinna mellan vindskivan och fasaden
10.Spika vattenbrädan med jämna mellanrum hela vägen. Brädan är till för att hindra regn-vattnet från att rinna mellan vindskivan och fasaden.

Täckmåla eller lasera vindskivorna 1-2 ggr
11.Täckmåla eller lasera vindskivorna 1-2 ggr. Se till att både du och färghinken står stadigt på en stege. Måla aldrig i blåsig eller fuktig väderlek.

Vindskivebeslag i plast eller plåt
12.Istället för vattenbrädan kan du montera ett vindskivebeslag i plast eller plåt. Sätt fast beslagen nerifrån med överlappning vid skarvarna.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Tänk även på att du alltid ska följa materialtillverkarens föreskrifter och beskrivning.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se