När yttertaket läcker

Vattenläcka i taket? I den här artikeln hittar du tips om vad du bör tänka på när yttertaket läcker. När skadan redan är skedd och taket släpper in vatten i bostaden, bör du handla snabbt för att förhindra ytterligare förödelse.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Förebygg läckande tak med årlig översyn
2. Första åtgärden om taket läcker
3. Täta en läcka i taket
4. Varning – Använd alltid säkerhetssele
5. Relaterade artiklar till läckande yttertak

Artikeln fortsätter efter annonsen

Förebygg läckande tak med årlig översyn

Du bör göra regelbunden översyn och vara uppmärksam på även små förändringar. Om du gör taköversyn varje vår och höst, och dessutom en extra kontroll efter kraftiga oväder, minskar du risken för ett akut takläckage betydligt.

Använd en ficklampa och inspektera yttertakets insida. Om det tränger in fukt under yttertaket kan du som regel upptäcka fuktmärken på takets insida. Skadan sitter inte alltid på samma ställe som dessa fuktmärken, utan upptäcks ofta en bit snett ovanför.

Du bör vara extra noga när du under söker kring skorstenen eller i området kring takfönster och rörgenomgångar. Vid den skarv som alltid blir mellan huset och eventuella tillbyggnader är taket alltid betydligt svagare. Detta beror bland annat på att den nya och gamla huskroppen rör sig olika. Dessa “motsättningar” leder många gånger till spänningar och därefter sprickor.

När du kontrollerar taket från utsidan är det viktigt att se efter så att alla takpannor är hela och ligger rätt. Om du har takpapp på ditt yttertak bör du vara extra observant om pappen börjat lossna i någon skarv. Laga skadan genast med pappspik och asfaltsklister.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Har du ett fritidshus som ligger något avskilt är det bra att vara förberedd på ett takläckage. Ha därför till exempel vattenfast tätningsmassa, asfaltklister, kraftig plastfolie och/eller självhäftande takpapp hemma i “lager”. Då kan du snabbt och relativt enkelt ge ett läckande tak “första hjälpen”.

Varning!

Fuktskador kan vara komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.

Tillbaka till innehållsförteckning

Yttertak med fuktskada i vindsutrymme och blånadssvamp på innertak.

Första åtgärden om taket läcker

1. Placera en hink under läckan.

2. Torka upp det vatten som runnit ut på golv, väggar och möbler eller i vindsutrymmet.

3. Ta undan mattor, möbler etc. som kan ta skada av fukten och vätan.

4. Lokalisera läckan. Om det finns vind eller kryputrymme mellan innertak och yttertak kan du ev. upptäcka skadan inifrån. Sök annars utifrån.

5. Eftersom läckage som regel upptäcks under regnväder kan du ev. täcka taket med en presenning, om du har tillgång till en sådan. Reparera sedan när vädret så tillåter.

6. Ring och anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.

7. Om läckan hunnit orsaka skador på hus och egendom bör du fotografera skadorna innan du börjar röja och reparera. Anteckna samtidigt datum, tid, väderlek och andra noteringar som
kan vara värdefulla när du ska fylla i din skadeanmälan.

Tillbaka till innehållsförteckning

Täta en läcka i taket

Undersöker yttertaket på insidan

1. Undersök yttertaket från insidan och/ eller från utsidan för att lokalisera skadan. Frilägg området.

Täcker skadan på taket utifrån

2. Täck skadan med t ex ett par plastsäckar eller ännu hellre självhäftande takpapp, om sådan finns till hands.

Förankrar plasten med plåt på utsidan

3. Använder du plast så ska du förankra plasten väl med t ex en plåt. Forma denna över närmaste reglar så att inte vattnet kan rinna under plasten.

Lägger tätningsmassa för tak med sprutpistol

4. Silikon eller annan elastisk tätningsmassa för tak kan också ge ett tillfälligt skydd mot inträngande vatten.

Lägger tillbaka takpannor över lagningen

5. Lägg tillbaka takpannorna över lagningen och se till att de ligger helt korrekt.

Lägger presenning över taknocken

6. Om en presenning ska bli bra skydd ska den läggas över taknocken, så att vatten inte kan krypa under.

sätter fast presenningen

7. Surra eller spika fast den stora presenningen väl, så att inte vinden kan slita bort skyddet och orsaka annan skada.

Tillbaka till innehållsförteckning

Varning – Använd alltid säkerhetssele

Klättra aldrig upp på taket utan säkerhetssele och säkerhetslina eller ensam, speciellt inte om det är oväder. En kraftig vindby kan lätt välta stegen eller ännu värre få dig ur balans så att du ramlar ner.

Försök inte att få taket under en presenning i stormväder. Vinden tar lätt tag i en stor presenning och konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Skydda istället det bohag som kan komma att skadas av vattnet tills vinden mojnat och du utan risk kan stoppa vattenflödet.

Använd en väl förankrad säkerhetslina när du utför reparationsarbeten på taket. Det finns alltid risk för att tappa fotfästet och faran är större efter ett kraftigt oväder och taket är blött.

Om läckage uppstått på t.ex. tegeltaket p.g.a. skador efter stormvindar är det viktigt att kontrollera takpannorna extra noga. Fler takpannor än man tror kan ligga ostadigt.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Relaterade artiklar till läckande yttertak

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se