När yttertaket läcker

lackande-yttertrak.jpg

Vattenläcka i taket? I den här artikeln hittar du tips om vad du bör tänka på när yttertaket läcker.

När skadan redan är skedd och taket släpper in vatten i bostaden, bör du handla snabbt för att förhindra ytterligare förödelse.

Du bör också genom att göra regelbunden översyn, vara uppmärksam på även små förändringar. Om du gör taköversyn varje vår och höst, och dessutom en extra kontroll efter kraftiga oväder, minskar du risken för ett akut takläckage betydligt.

Använd en ficklampa och inspektera yttertakets insida. Om det tränger in fukt under yttertaket kan du som regel upptäcka fuktmärken på takets insida. Skadan sitter inte alltid på samma ställe som dessa märken, utan upptäcks ofta en bit snett ovanför.

Du bör vara extra noga när du under söker kring skorstenen eller i området kring takfönster och rörgenomgångar. Vid den skarv som alltid blir mellan huset och eventuella tillbyggnader är taket alltid betydligt svagare. Detta beror bland annat på att den nya och gamla huskroppen rör sig olika. Dessa ”motsättningar” leder många gånger till spänningar och därefter sprickor.

När du kontrollerar taket från utsidan är det viktigt att se efter att alla takpannor är hela och ligger rätt. Om du har ett takpapp bör du vara extra observant om pappen börjar lossna i någon skarv. Laga skadan genast med pappspik och asfaltklister.

Har du ett fritidshus som ligger något avskilt är det bra att vara förberedd på ett takläckage. Ha därför till exempel vattenfast tätningsmassa, asfaltklister, kraftig plastfolie och/eller självhäftande takpapp hemma i ”lager”. Då kan du snabbt och relativt enkelt ge ett läckande tak ”första hjälpen”.

Varning!

Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.

Första åtgärden om taket läcker

1. Placera en hink under läckan.

2. Torka upp det vatten som runnit på golv, väggar och möbler.

3. Ta undan mattor, möbler etc. som kan ta skada av fukten och vätan.

4. Lokalisera läckan. Om det finns vind eller kryputrymme mellan innertak och yttertak kan du ev. upptäcka skadan inifrån. Sök annars utifrån.

5. Eftersom läckage som regel upptäcks under regnväder kan du ev. täcka taket med en presenning, om du har tillgång till en sådan. Reparera sedan när vädret så tillåter.

6. Ring och anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.

7. Om läckan hunnit orsaka skador på hus och egendom bör du fotografera skadorna innan du börjar röja och reparera. Anteckna samtidigt datum, tid, väderlek och andra noteringar som
kan vara värdefulla när du ska fylla i din skadeanmälan.

Täta en läcka i taket

Undersöker yttertaket

1. Undersök yttertaket från insidan och/ eller från utsidan för att lokalisera skadan. Frilägg området.

Täcker skadan på taket
2. Täck skadan med t ex ett par plastsäckar eller ännu hellre självhäftande takpapp, om sådan finns till hands.

Förankrar plasten med plåt
3. Förankra plasten väl med t ex plåt. Forma denna över närmaste reglar så att inte vattnet kan rinna under plasten.

Lägger tätningsmassa med sprutpistol
4. Silikon eller annan elastisk tätningsmassa kan också ge ett tillfälligt skydd mot inträngande vatten.

Lägger tillbaka takpannor
5. Lägg tillbaka takpannorna över lagningen och se till att de ligger helt korrekt.

Lägger presenning över taknocken

6.Om presenningen ska bli bra skydd ska den läggas över taknocken, så att vatten inte kan krypa under.

sätter fast presenningen

7. Surra eller spika fast den stora presenningen väl, så att inte vinden kan slita bort skyddet och orsaka annan skada.

Varning

Klättra aldrig upp på taket utan säkerhetssele och säkerhetslina eller ensam, speciellt inte om det är oväder. En kraftig vindby kan lätt välta stegen eller ännu värre få dig ur balans så att du ramlar ner. Försök inte att få taket under en presenning i stormväder.

Vinden tar lätt tag i den stora väven och konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Skydda istället det bohag som kan komma att skadas av vattnet tills vinden mojnat och du utan risk kan stoppa vattenflödet.

Använd en väl förankrad säkerhetslina när du utför reparationsarbeten på taket. Det finns alltid risk för att tappa fotfästet, men faran är större efter ett kraftigt oväder. Om läckage uppstått på t.ex. tegeltaket p.g.a. skador efter stormvindar är det viktigt att kontrollera takpannorna extra noga. Fler takpannor än man tror kan ligga ostadigt.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla takartiklar »

scroll to top