8 bra tips när du ska byta till plåttak

Plåttak på villa

Funderar du på att byta till plåttak så är det ett bra val eftersom plåttak håller i ca 50 år om man underhållit sitt tak väl. Det är numera också relativt lätta att montera, till skillnad mot förr när skickliga plåtslagare utförde bandtäckta plåttak på t.ex. villor, flerfamiljshus och kyrkor.

Artikeln fortsätter efter annonsen

De är dessutom ofta vackra, och många plåttak kan målas om när färgen börjar flaga. Allt detta gör plåttaket till ett hett alternativ när taket ska bytas ut.

1. Byt plåttak mot plåttak

En takkonstruktion som håller ett plåttak är sällan anpassat för att hålla för tyngre material som betongpannor eller lertegelpannor. Byt därför helst ut plåttaket mot ett nytt. Undantag kan finnas, men ta då hjälp av en oberoende expert för att beräkna hållfastheten.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Däremot kan ofta andra tyngre takbeläggningar bytas mot plåttak på ett relativt enkelt sätt.

2. Ett plåttak kan oftast läggas ovanpå ett papptak

Om byggnaden är försett med takpapp kan plåttaket oftast läggas ovanpå detta. Förutsatt att takpappen är hel. Inga sprickor och bubblor får förekomma. Lägg läkt på takpappen och montera plåttaket enligt tillverkarens anvisningar.

3. Välj ett vackert plåttak

Plåttak finns i en mängd olika utföranden och utseenden. Plåten kan vara bandtäckt, släta, eller se ut som takpannor och de finns i en mängd olika färger. Bilden i inledningen av artikeln visar ett svart plåttak som ser ut som takpannor.

4. Köp plåt som håller i längden

Plåttak kommer i många olika varianter och kan vara av högre eller enklare kvalitet. Satsa alltid på ett plåttak av hög kvalitet. Aluminiumplåt har ofta en längre hållbarhet.

Ett krav vi tycker kan ställas på taket är att det kommer med en ordentlig garanti. Se också till att monteringsanvisning medföljer, och följ denna! Annars gäller inte garantin.

5. Se till att arbetet sker på ett säkert sätt

Oavsett vem som monterar plåttaket, så gäller det att arbetet sker på ett säkert sätt. Säkerhetsselar och -linor, byggnadsställning och andra säkerhetsanordningar behövs, liksom att man är fler än en.

Plåtarna är inte tunga, men bångliga. Det gör att det inte är lämpligt att montera dem när det blåser. Se också till att alla som hanterar plåtarna har handskar (kanterna är vassa!) och att lämpliga skor används.

6. Var försiktig med plåtarna

Plåtarna har en yta som ska stå emot det mesta. Men repor förstör den tunna ytan. Så var försiktig när du hanterar dem. Kolla också noga om taket håller för att beträdas.

Om inte, gäller det att inte kliva på plåtarna vid något tillfälle. Då skapas bucklor som förstör den smarta konstruktionen.

7. Beställ rätt längder på plåtarna

Med rätt längd på plåtarna slipper du skarvar utmed taket, skarvar som ser trista ut och som innebär risk för läckage. Idag går det att beställa rätt längder på plåtarna, och mät noga och betänk att takplåtarna ska överlappa varandra.

Tänk också på att många leverantörer har två veckors leveranstid, om inte mer.

8. Tänk på taksäkerheten

Snön rasar lätt från ett plåttak, i alla fall om det har lite lutning. Det är bra, då det minskar tyngden på takkonstruktionen. Men snön kan rasa ner där människor befinner sig. Därför är taksäkerheten viktig. Skaffa alltid snörasskydd ovan dörrarna. Det kan också behövas stegar till skorstenar och för att kunna inspektera taket.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se