Rostskydd på naturlig väg

Dörrhandtag och beslag som behöver rostskyddas

Rost är metallvärldens röta. Får rötsvamparna härja fritt i trä förintas det så småningom. Får rosten sprida sig i angripen metall händer nästan samma sak. Detta får givetvis inte ske eftersom rost och annan form av korrosion kan kosta dig som husägare stora pengar. Lyckligtvis kan du skydda utsatt metall, hejda angreppen och till och med förebygga dem.

Åtskilligt kan faktiskt också göras på naturlig väg – utan rostskyddsmedel på burk. För att kunna göra något åt korrosionen måste man veta lite om vad som är rost och vad som utlöser angreppen.

Förenklat kan man säga att när en metall rostar återgår den till sin ursprungliga form, det vill säga till de krossbara föreningar som finns i naturen och som vi bryter som malm.

Själva processen är en oxidering och går till på samma sätt som när ett ficklampsbatteri med hjälp av en katod och en anod alstrar elektrisk ström. Det är alltid anoden som rostar. Därför är det viktigt att inte använda rostbenägna metallkombinationer.

En metall kan inte rosta utan fuktighet och denna måste vara minst 70%. Är vattnet rent blir angreppet inte särskilt aggressivt, men så fort fuktigheten förorenas tilltar processen. Föroreningarna kan vara av många slag. Den kanske vanligaste är koldioxid, det vill säga kolsyra som finns i luften och som gör att vattnet får ökad förmåga att leda.

Andra roststimulerande föroreningar är upplösta salter som sprids med nederbörden. De allra värsta föroreningarna är syror av skilda slag. Med kombinationen syror och fuktig luft fullkomligt galopperar rosten. Detta betyder att rostangrepp är mycket vanligare och mera omfattande i kustområden med tät trafik och stora industriutsläpp.

Ett plötsligt och kanske oväntat rostangrepp hos oss är ofta tecken på att föroreningar från Europas industritäta trakter har följt med vindarna i högre luftlager och sedan olyckligtvis “regnat” över oss. Även rost åldrar. De första tecknen är ljusgula eller ljusbruna lager som senare mörknar och övergår i grått. Hårda och gamla angrepp är svarta, djupa sår.

Elektrolytiska spänningsserien

När två metaller i den elektrolytiska spänningsserien (se nedan) kommer i kontakt med varandra blir den som står längre ner på listan anod medan den som finns ovanför blir katod. Eftersom det alltid är anoden som rostar kommer kombinationen koppar/ järn att utlösa rost hos järnet, medan kombinationen zink/järn utlöser korrosion hos zinken.

Ju längre från varandra de två metallerna finns på listan desto kraftigare blir rostangreppet. I kombinationen bly/järn rostar till exempel järnet mindre än i kombination med till exempel brons.

Värt att veta

Elektrolytiska spänningsserien
Kol, Silver, Rostfritt stål, Monelmetall (70% nickel/ 30% koppar) Brons, Koppar, Mässing, Nickel, Tenn, Bly, Lödmetall, (legering bly/tenn) Gjutjärn, Smidesjärn, Mjukt stål, Kadmium, Förorenat, aluminium, Rent aluminium, Zink, Magnesiumlegeringar, Magnesium.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se