Så här målar du om husgrunden

mala-husgrund-1.jpg

Det är inte bara husfasaden som behöver målas om med jämna mellanrum. Även husets husgrund måste få samma skötsel. En misskött husgrund ger inte bara huset ett tråkigt utseende, den bidrar också på sikt till att öka risken för frostskador och därmed också betydligt dyrare reparationer.

Den här typen av målningsarbete skiljer sig inte så mycket från annan målning vilket betyder att förarbetet är den viktigaste och mest tidskrävande uppgiften.

En betongsockel bereder dig sällan några större bekymmer. Om det har uppstått en spricka bör du naturligtvis spackla igen skadan med betongspackel. När lagningen torkat är det bara att borsta rent målningsytan och stryka på färg. Har betongsockeln varit målad förut bör du ta bort all löst sittande färg.

Om du har en putsad husgrund ska du som regel räkna med ett mer omfattande förarbete. För att färgen ska få bra fäste är det viktigt att du borstar bort all lös puts från målningsytan.

Sitter putsen så löst att du lätt kan skrapa av den med en nagel, bör du knacka ner rappningen helt och hållet. Målar du på en dålig puts riskerar du att både färg och puts senare släpper från underlaget.

Innan du kan börja måla ska du knacka lätt på den putsade ytan med exempelvis en hammare. Får du ett ihåligt ljud och du kan knacka loss putsen utan problem ska du knacka bort det tills putsen inte släpper från underlaget längre och putsa igen hålet.

Det ihåliga ljudet vittnar nämligen om att det finns luft mellan puts och grund och ett sådant underlag håller inte för målning.

Färg som ska användas till husets utsida måste ha speciella egenskaper. Den målade ytan ska skydda mot regn och fukt som kommer utifrån, samtidigt som färgskiktet måste släppa igenom den fukt som kommer inifrån huset.

Värt att veta

Om du ska måla på ny puts eller betong är det viktigt att bruket har härdat och torkat ordentligt. Om underlaget inte fått tillräckligt med torktid innan målningen, fäster färgen dåligt.

Det kan ibland vara svårt för en lekman att bedöma när underlaget är klart för målning. Om du är osäker kan det vara en bra idé att rådgöra med en fackman.

Det finns färger som är direkt avpassade för husgrunder, men du kan också välja bland andra utomhusfärger som passar för detta underlag. Låt inte kulören på husgrunden dominera. En bra tumregel när du väljer kulör är att alltid välja en mörkare nyans än husets fasad.

Varning!

När du ska måla husgrunden är det mycket viktigt att du gör ett noggrant förarbete. Om du målar på ett underlag där putsen inte fäster mot underlaget eller gammal, löst sittande färg är kvar, tränger fukten in och kan förorsaka frostsprängningar.

Värt att veta

Om du ska markera absolut räta linjer med krita och snöre, finns ett speciellt redskap för detta som kallas snörslå. Denna är tillverkad i plast eller metall och går dessutom att använda som lod.

Det finns en särskild behållare för kritpulver, som snöret passerar när du drar ut för markering. Kritpulver finns i färgerna vitt, rött och blått. De bästa verktygen vid målning av en husgrund är en fasadpensel eller en roller.

Målningsarbetet går betydligt snabbare och effektivare och blir därmed också roligare för målaren.

Med strukturfärg kan du ge sockeln en levande yta. Strukturfärg med armeringsfibrer finns att köpa i handeln. Om underlaget tidigare varit målat med en kalkfärg är det extra viktigt att du nästan helt får bort kalklagren.

Kalkfärg har ingen bra vidhäftning och målar du ovanpå ett sådant underlag riskerar du att det nya färgskiktet lossnar helt och hållet.

Verktyg och material du behöver när du ska måla om husgrunden:

Verktyg:
1. Spackel 2. Stålborste 3. Penslar 4. Roller och tråg 5. Tvättborste och svamp 6. Trädgårdsslang 7. Borrmaskin med kopparstålborste 8. Vanlig borste 9. Murarhammare 10. Putsbräda 11. Murarslev 12. Hink för murbruk 13. Skyffel.

Material:
Målartvätt, Plastfolie, Snörslå och krita, ev. Betongspackel, Slippapper, Murbruk.

Förarbete

Laga skador på husgrunden

Måla husgrunden

Tips!

Gör alltid rent dina penslar och andra målningsverktyg med färgens lösningsmedel och därefter i ljummet vatten. Gör det så fort du har målat färdigt och innan färgen har torkat. Då kan du använda penslarna till flera målningsarbeten innan de måste kasseras.

Det finns också särskild penseltvätt på marknaden, som är effektiv och lätt att använda.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top
Top