You dont have javascript enabled! Please enable it! Måla om husgrund - Så här målar du om husgrunden | dinbyggare.se

Så här målar du om husgrunden

Målar husgrund

Det är inte bara husfasaden som behöver renoveras och målas om med jämna mellanrum. Även husets husgrund måste få samma skötsel. En misskött husgrund ger inte bara huset ett tråkigt utseende, den bidrar också på sikt till att öka risken för frostskador och därmed också betydligt dyrare reparationer.

Den här typen av målningsarbete skiljer sig inte så mycket från annan målning vilket betyder att förarbetet är den viktigaste och mest tidskrävande uppgiften.

En betongsockel bereder dig sällan några större bekymmer. Om det har uppstått en spricka bör du naturligtvis renovera den och spackla igen skadan med betongspackel. När lagningen torkat är det bara att borsta rent målningsytan och stryka på färg. Har betongsockeln varit målad förut bör du ta bort all löst sittande färg.

Om du har en putsad husgrund ska du som regel räkna med ett mer omfattande förarbete. För att färgen ska få bra fäste är det viktigt att du borstar bort all lös puts från målningsytan.

Sitter putsen så löst att du lätt kan skrapa av den med en nagel, bör du knacka ner den gamla putsen helt och hållet. Målar du på en dålig puts riskerar du att både färg och puts senare släpper från underlaget.

Innan du kan börja måla ska du knacka lätt på den putsade ytan med exempelvis en hammare. Får du ett ihåligt ljud och du kan knacka loss putsen utan problem ska du knacka bort det tills putsen inte släpper från underlaget längre och putsa igen hål och sprickor. Det ihåliga ljudet vittnar nämligen om att det finns luft mellan puts och grund och ett sådant underlag håller inte för målning.

Färg som ska användas till husets utsida måste ha speciella egenskaper. Den målade ytan ska skydda mot regn och fukt som kommer utifrån, samtidigt som färgskiktet måste släppa igenom den fukt som kommer inifrån huset.

Värt att veta

Om du ska måla på ny puts eller betong är det viktigt att bruket har härdat och torkat ordentligt. Om underlaget inte fått tillräckligt med torktid innan målningen, fäster färgen dåligt.

Det kan ibland vara svårt för en lekman att bedöma när underlaget är klart för målning. Om du är osäker kan det vara en bra idé att rådgöra med en fackman.

Det finns färger som är direkt avpassade för husgrunder, men du kan också välja bland andra utomhusfärger som passar för detta underlag. Låt inte kulören på husgrunden dominera. En bra tumregel när du väljer kulör är att alltid välja en mörkare nyans än husets fasad.

Varning!

När du ska måla husgrunden är det mycket viktigt att du gör ett noggrant förarbete. Om du målar på ett underlag där putsen inte fäster mot underlaget eller gammal, löst sittande färg är kvar, tränger fukten in och kan förorsaka frostsprängningar.

Värt att veta

Om du ska markera absolut räta linjer med krita och snöre, finns ett speciellt redskap för detta som kallas snörslå. Denna är tillverkad i plast eller metall och går dessutom att använda som lod. Det finns en särskild behållare för kritpulvret som snöret passerar när du drar ut för markeringen. Kritpulver finns i färgerna vitt, rött och blått.

De bästa verktygen vid målning av en husgrund är en fasadpensel eller en roller. Målningsarbetet går betydligt snabbare och effektivare och blir därmed också roligare för målaren.

Med strukturfärg kan du ge sockeln en levande yta. Strukturfärg med armeringsfibrer finns att köpa i handeln. Om underlaget tidigare varit målat med en kalkfärg är det extra viktigt att du nästan helt får bort kalklagren.

Kalkfärg har ingen bra vidhäftning och målar du ovanpå ett sådant underlag riskerar du att det nya färgskiktet lossnar helt och hållet.

Verktyg och material du behöver när du ska måla om husgrunden:

Verktyg:
1. Spackel 2. Stålborste 3. Penslar 4. Roller och tråg 5. Tvättborste och svamp 6. Trädgårdsslang 7. Borrmaskin med stålborste 8. Vanlig borste 9. Murarhammare 10. Putsbräda 11. Murarslev 12. Hink för murbruk 13. Skyffel.

Material:
Målartvätt, Plastfolie, Betongspackel, Slippapper, Murbruk.

Förarbete

Frilägg husgrunden så att du kommer åt att laga

1. Frilägg husgrunden ca 1 dm under markytan, så att du kommer åt att laga, rengöra och måla underlaget i sin helhet.

Klä in växterna med plastfolie

2. Om du har planteringar runt om huset bör du klä in växterna med plastfolie, som skydd mot bl.a. färgstänk.

Skrapa bort lös färg

3. För att färgen ska få god vidhäftning är det viktigt att du skrapar bort all gammal, löst sittande färg från husgrunden.

Ta bort slamfärg med stålborste på borrmaskin

4. Om husgrunden är målad med slamfärg blir arbetet betydligt smidigare med en stålborste som monteras på en borrmaskin.

Tvätta ventiler med sodalösning

5. Ventiler ska först tvättas med målartvätt, sköljas och sedan borstas noga med en stålborste. Täck in ventilen med tejp så slipper du få målarfärg på den.

Tvätta ventiler med sodalösning

6. Hela husgrunden, även en tidigare omålad, ska borstas med stålborste. Alla lösa partiklar ska bort.

Rengör ytan som ska målas med sodalösning

7. Rengör målningsytan med målartvätt och en rejäl tvättborste. Skölj noga med vatten ur t ex trädgårdsslangen.

 

Laga skador på husgrunden

Alla skador måste repareras innan du målar husgrunden

1. Innan du kan måla husgrunden måste alla skador repareras. Undersök putsen genom att knacka med hammarskaftet eller lätt med hammarens huvud.

Använd en murarhamme för att se om putsen sitter löst

2. Om klangen är ihålig sitter putsen lös och ska då knackas bort. Använd en murarhammare och knacka försiktigt loss all lös puts.

Knacka tills putsen fäster mot underlaget

3. När ytan är frilagd och putsen runt skadan häftar till underlaget, borstar du rent sprickor och hål med borsten.

Fukta skadan med vatten för bättre vidhäftning

4. Blanda murbruk till fast konsistens. Fukta skadan med vatten innan för bättre vidhäftning innan du fyller igen hålet.

Fukta putsbrädan med vatten innan du börjar putsa

5. Fukta sedan putsbrädan med vatten och riv av ytan med cirklande rörelser ut bruket så att ytan blir jämn.

Snygga hörn får du med hjälp av en bräda som du drar av överflödigt bruk mot

6. Skador i hörnen på husgrunden får du snyggast om du drar av överflödigt bruk mot en tillfälligt uppsatt bräda. Är svårt att hålla brädan kan du slå fast den med putshakar.

Tips! Vill du veta mer om reparationer av husgrund kan du också läsa:
Så lagar du sprickor i husgrunden.

Måla husgrunden

Grunda med förtunnad färg

1. Om husgrunden har putsad yta bör du, för bättre och jämnare slutresultat, grunda med förtunnad sockelfärg. Följ färgtillverkarens rekommendationer på burken.

Grunda med förtunnad färg

2. Använd en fasadpensel och måla husgrunden en eller två gånger vid behov.

Måla husgrunden med roller

3. Du kan också använda en roller när du målar husgrunden. Det går snabbare och är i en del fall också lättare.

 

Tips!

Gör alltid rent dina penslar och andra målningsverktyg med färgens lösningsmedel (oftast vatten) och därefter i ljummet vatten. Gör det så fort du har målat färdigt och innan färgen har torkat. Då kan du använda penslarna till flera målningsarbeten innan de måste kasseras.

Det finns också särskild penseltvätt på marknaden, som är effektiv och lätt att använda.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se