Led bort vattnet från husgrunden på ett enkelt sätt

Vattentunna under stuprör som leder bort vattnet från taket

Det vatten som kommer i form av regn och som löper ifrån hängrännorna runt taket behöver ledas ifrån husgrunden på ett effektivt sätt. Det kan göras på flera sätt. Grunden är förstås alltid att ha ett väldränerat hus, men ibland är så inte fallet. Att dränera om en husgrund kan vara förenat med stora kostnader för den enskilde husägaren.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det gör att många drar sig, eller helt enkelt inte har råd, att utföra åtgärden på en gång. Är behovet akut, är det förstås en kostnad som måste tas. Annars blir det än dyrare i längden, i form av fuktskador på huset.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Men om problemen med vattenavledningen inte är så stora, går det att köpa till enkla lösningar på problemet, lösningar som också gör att regnvattnet kommer till nytta i trädgården.

Fuktskador

Ett av de stora problemen för många hus är att det vatten som ska ledas ner från taket via hängrännorna och stuprören inte kommer så mycket längre än till precis bredvid huset. Där tar det ibland stopp. Vatten som ansamlas runt husgrunden kan ge upphov till fuktskador och förhöjda fukthalter i byggnation och luften inomhus.

Det kanske inte syns till en början, men i längden mår vare sig hus eller personer som bor i huset väl av att fukten tränger sig på. Orsakerna kan vara många. Fallet från huset kan vara undermåligt, och dräneringen är antingen inte alls eller så gammal att den numera inte fungerar som det är tänkt.

Leda bort vatten med hängrännor

Ibland är också själva hängrännorna orsaken till problemet. Om de inte längre fyller sin funktion genom att de satts igen av löv eller kvistar, blivit skeva eller helt enkelt är feldimensionerade för det vatten de ska kunna ta emot får vattnet inte en chans att ta sig ifrån husgrunden.

Steg nummer ett är därför att se att hängrännorna är hela och att de verkligen fungerar som det är tänkt. Nya hängrännor är en ganska billig investering som ger bra effekt.

Dränera om

Om det inte är fel på hängrännorna är det dags att se över hur vattnet leds ifrån stuprören runt huset och ut i marken. Ett bra, men dyrt alternativ om vattnet stannar runt huset är att dränera om husgrunden och avleda vattnet på så sätt. Dräneringen, om den är korrekt utförd, får garanterat bukt på problemen.

Det är dock en dyr investering, något som alla i ärlighetens namn inte alla har råd till, framför allt om det gäller till exempel ett enklare fritidshus. Men något kanske måste göras, och då finns det andra alternativ att välja mellan. Dessa alternativ passar ofta bäst för mindre hus och fritidshus, där vattenmängden inte är allt för stor.

Tunnor

Ett praktiskt alternativ till en dyr omläggning av dräneringen är att installera tunnor under stuprören. Dessa fångar upp regnvattnet. Fördelen är att vattnet sedan enkelt kan användas till att bevattna trädgårdens alla växter.

Tunnorna kan också förses med en avledare som gör att vattnet transporteras bort från stupröret och grunden ut i backen. Det är en god åtgärd att installera rör som leder vattnet vidare. Om tunnan blir full finns annars risk för läckage och stänk mot husfasaden.

Regnvattenspridare

Ett annat billigt och mycket praktiskt alternativ är regnvattenspridaren. Den är som ett mjukt stuprör som rullas ut när regnet forsar igenom. När det inte regnar så rullas spridaren ihop sig igen. Regnvattenspridaren fästs med en enkel anordning vid stuprörets mynning och är ofta tillverkad i vinyl eller liknande material.

Regnvattenspridaren kommer i flera dimensioner och det är viktigt att den är dimensionerad rätt. Annars finns risk att den glider av när regnet kommer. Genom regnvattenspridaren sprids regnvattnet ut över till exempel gräsmattan och kommer där till nytta istället för till onytta.

Varje regnvattenspridare kostar enbart ett par hundralappar. Den håller sedan i några år, innan den behöver bytas ut.

Lövsil

För att tunnor och regnvattenspridare inte ska korka igen och därmed mista sin funktion är det viktigt att installera en lövsil på stupröret. Lövsilen ser till att få bort alla större partiklar som annars kan sätta igen regnvattensystemet. För att lövsilen i sig inte själv ska sätta igen är det viktigt att tömma den emellanåt.

Även lövsilen är en billig investering och den som är lite händig kan själv montera den på stupröret. Den som inte vill eller vet med sig att de orkar med att rensa kan köpa en självrensande lövsil. De har visat sig fungera bra, även om de kan skvätta en del vatten om trycket blir stort.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se