Ta vara på regnvattnet

Regnvatten har ett par förnämliga fördelar framför det vatten du får ur kranen – vattnet är kalkfattigt och dessutom helt gratis. Dessa plus i kanten är extra viktiga att notera om du har många kalkskyende växter i trädgården. Den som är beroende av vatten från egen brunn, vet också att hushålla med dricksvattnet när detta står lågt i brunnen. Då är tillskottet från ovan faktiskt en “välsignelse”. Det är ingen konst att samla regnvatten. Man sätter bara en tunna eller rejäl hink vid varje utkastare och låter naturen göra resten. Din enda insats är att tömma behållarna på vatten och eventuellt byta fulla spannar i ösregn.

Eftersom regnvatten är ett tämligen rent vatten kan du använda detta till betydligt mer än att vattna växter med. Du kan exempelvis diska, tvätta håret eller bada i regnvatten. Förutsättningen är då att vattnet leds i rena rännor och stuprör och att du, så effektivt som möjligt, förhindrar att smuts kommer i de rena uppsamlingskärlen.

Det finns ett par tillbehör till stuprör och hängrännor, som kommer väl till pass när du vill ta vara på regnvatten. Lövfångaren och ännu hellre rännsilen monteras i tappstycket – det vill säga i övergången mellan ränna och stuprör. Det andra tillbehöret kallas renstratt och monteras på stupröret. Det finns också en speciell anslutningsmuff vilket gör att tratten passar de flesta rördimensioner.

Om du vill samla vattnet i en stor regntunna kan du med fördel istället sätta en fällbar utkastare i lämplig nivå på stupröret. Rengöring av rännor, stuprör, utkastare och silar är viktig, inte endast för regnvattnets kvalitet. Igensatta vattenavledare kan på sikt även skada fasaden.

Allt vatten – även regnvatten – är färskvara. Därför kan du inte hålla vattenlager för en kommande torkperiod, utan vattnet bör användas inom rimlig tid. Töm också alltid vatten-behållarna helt på vatten när du utnyttjar din reservoar, så är risken mindre att en skvätt surt vatten blandas med en omgång färskt regnvatten. I stillastående regnvatten bildas förr eller senare alger. Därför bör du också regelbundet tvätta ur lagringskärlen, så att du hejdar denna tillväxt.

Om du samlar vattnet i stora regntunnor bör du ha en permanent övertäckning med finmaskigt nät, som är enkelt att ta bort när du ska hämta vatten. Nätet ska dels vara ett skydd mot nerfallande löv, frö, kvistar etcetera, men ska också hindra smådjur och även mindre barn från att av nyfikenhet falla i och drunkna.

Fällbar utkastare på stuprör
1. Om du väljer att samla regnvattnet i stora regntunnor fungerar den vanliga utkastaren inte så bra. Montera istället en fällbar utkastare på passande höjd på stupröret. När du inte har tillfälle att ta tillvara regnvattnet stänger du utkastaren och låter vattnet ledas till lagvattenledningen.

Lövsamlare på stuprör
2. Regntratten, som också monteras på stupröret, samlar upp löv och skräp så att rent regnvatten kommer ur utkastaren. Tratten har också till funktion att förhindra stopp i stuprör som leds direkt ner till dagvattenledning. Anslutningsmuffen är gjord för att passa de flesta rördimensioner.

Rännsil på hängränna
3. Både rännsil och lövfångare monteras i hängrännans tappstycke – dvs. i det hål som stupröret är hopkopplat med. Båda tillbehören kläms fast med ett enkelt handgrepp. Ränn-silen, som har mindre hål och en något annorlunda konstruktion, är mera effektiv för den som tar vara på regnvattnet.

Täcker regntunna med finmaskigt nät
4. Det är viktigt att reservoaren är skyddad från nerfallande skräp och växtdelar. Täck därför tunnans öppning med ett mycket finmaskigt nät – gärna i plast. Fäst det med t ex en rem eller haka fast det, så är det lätt att lossa. Tänk på att en full vattentunna alltid är en drunkningsrisk för barn och djur!

Tips!

Stora regntunnor kan vara svåra att tömma på vatten. Ett sätt att förenkla detta och samtidigt öppna möjlighet för slangbevattning, är att montera en tappkran på behållaren. Monteringen av kranen måste vara helt tät och sitta ganska lågt ner på tunnan.

Vattentrycket försvagas efter hand som tunnan töms på sitt innehåll. När trycket inte längre duger kan du säkert enkelt luta tunnan för att tömma ur resten av vattnet. Om du sätter tunnan på en liten upphöjning kommer du lättare åt kranen.

Värt att veta

Många både inom- och utomhusväxter tycker inte om att få kalkrikt vatten att dricka. Bor du i ett område med mycket kalk i kranvattnet bör du alltså i största möjliga utsträckning använda exempelvis regnvatten istället. Här följer några exempel på kalkskyende inom- och utomhusväxter:

Utomhus:
Rhododendron, kalmia, ljung, kornell, hortensia, kamelia, gentiana, alpsippa, astilbe och tolvgudablomma.

Inomhus:
Hibiskus, gardenia, brunfelsia, kattsvans, ljung, azalea, kroton, mosslummer, parasollsäv, silverkalla, rosenstänk och Weddelpalm.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se