Så lagar du sprickor i husgrunden

Lagar sprickor i husgrund

En färgflagnad husgrund med sprickor skämmer huset. Att laga sprickor och andra skador på husgrunden är viktigt. Fukt kan annars komma in i skadorna och förvärra skadorna vintertid på grund av frostsprängning.

När sockeln på husgrunden börjar få sprickor och färgen börjar flagna. Bör du gå igenom husgrunden noggrant innan du sätter igång och reparerar skadorna. Har du sprickor som beror på rejäla sättningar ska du kontakta en fackman. Lämplig tid att reparera sockeln är under sommarhalvåret.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Verktyg och material du behöver när du ska reparera husgrunden

Verktyg:

1. Murarhammare 2. Ev. vattenpass 3. Svamp 4. Rotborste 5. Hink 6. Murbruksbalja 7. Vattenslang med strilmunstycke 8. Kvast 9. Murslev 10. Tungslev 11. Fogslev 12. Spackel 13. Putsbräda 14. Rak träbit 15. Rak träbit som stöd för hörn 16. Rivbräda 17. Penslar 18. Skyddshandskar 19. Munskydd 20. Skyddsglasögon.

Material:

1. Lagningsbruk 2. Sockelfärg 3. Rengöringsmedel.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Så lagar du sprickor i husgrunden steg för steg:

 

Steg 1 av 15: Börja med att undersöka husgrunden noggrant.

Laga sprickor i husgrund steg 1

1. Undersök hela sockeln noga. Använd en murhammare och knacka på putsen. Ihåligt ljud avslöjar s:k bom.

Steg 2 av 15: Knacka bort löst sittande puts.

Laga sprickor i husgrund steg 2

2. Knacka loss all löst sittande puts kring skada eller spricka. Den puts som klingade ihåligt sitter också löst.

Steg 3 av 15: Borsta bort bruksrester.

Laga sprickor i husgrund steg 3

3. Borsta bort damm och lösa bruksrester med en rotborste innan du går vidare med arbetet.

Steg 4 av 15: Rengör skadeområdet.

Laga sprickor i husgrund steg 4

4. Rengör noga de områden som ska lagas med en borste eller kvast.

Steg 5 av 15: Kontrollera ihåligheter runt skadan.

Laga sprickor i husgrund steg 5

5. Kontrollera – genom att knacka med hammaren att området kring håligheter och andra skador är helt fast.

Steg 6 av 15: Förvattna skadan du ska reparera.

Laga sprickor i husgrund steg 6

6. Förvattna skadan för att bruket ska få bättre vidhäftning. Ytan ska bli mörk, men inte så våt att den glänser.

Steg 7 av 15: Tunngrunda större skador.

Laga sprickor i husgrund steg 7

7. Större skador måste först tunngrundas (primas). Slå på den lösa vällingen med en murslev eller kvast.

Steg 8 av 15: Fyll igen skadan.

Laga sprickor i husgrund steg 8

8. Efter ett par timmar kan du fylla skadan med lagningsbruk. Använd en liten mur- eller putsslev.

Steg 9 av 15: Dra av lagningen med en rätskiva.

Laga sprickor i husgrund steg 8

9. Om ytan tidigare är putsad ska du se till att lagningen kommer i liv med den övriga putsen på husgrunden. Använd en rak träbit.

Steg 10 av 15: Vid ojämn sockelyta, kvasta reparationen.

Laga sprickor i husgrund steg 10

10. Om husgrunden har en ojämn rå yta kvastar du till den lagade delen med kvasten för att få fram en liknande yta. Om ytan är slät använder du en rivbräda för att riva av ytan så att den blir jämn.

Steg 11 av 15: Reparera hörn med hjälp av bräda.

Laga sprickor i husgrund steg 11

11. Använd en rak bräda som stöd vid ett avslaget hörn. Sätt brädan så att kanten kommer exakt där hörnet ska vara.

Steg 12 av 15: Dra av bruket mot brädan.

Laga sprickor i husgrund steg 12

12. Fyll igen skadan och dra av bruket mot brädkanten. Se till att bruket även kommer i jämnhöjd med väggytan.

Steg 13 av 15: Riv sockellagningen med rivbräda.

Laga sprickor i husgrund steg 13

13. Använd rivbrädan på de lagade ställena. Så att ytan får samma struktur som övrig puts.

Steg 14 av 15: Vid slät yta, stålglätta.

Laga sprickor i husgrund steg 14

14. Om du vill ha en slät yta på husgrunden. Stålglättar du lagningen istället.

Steg 15 av 15: Måla med diffusionsöppen lämplig sockelfärg.

Laga sprickor i husgrund steg 15

15. När lagningen är helt torr kan du ev måla husgrunden. Använd en färg som är lämpad för hussocklar.

Om sprickor i husgrunder

Det finns i princip två orsaker till att grunden spricker. Den ena är torksprickor vilka sällan vållar några större problem. Den andra orsaken är sättningsskador, vilka är betydligt allvarligare.

Om du misstänker att sprickorna beror på sättningar ska du inte börja med att fylla igen skadorna. Det är betydligt viktigare att du observerar skadan under en längre tid, för att se om den fortsätter “springa” Markera skadan med en färg, mät eller fotografera den, så att du säkert vet hur stor förändringen är dag från dag eller vecka till vecka.

Ta hjälp av fackman för att få råd eller hjälp med att reparera sättningsskadorna. Det är mycket svårt för en lekman att bedöma vad som behöver göras och på vilket sätt.


Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se