Källargrund – Ha koll på källargrunden

Källargrund med källarfönster

Källargrunder är en klassisk byggnadsform som ger utrymme för mycket. Förråd, garage och pannrum är bara några av de saker som ryms i en källargrund.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Liksom vid alla andra grundkonstruktioner finns det fördelar och nackdelar med en källare, och hur bra den fungerar beror i stort på vad den används till och hur den är konstruerad.

Praktiskt med källare

En källargrund är en grund som har en full takhöjd och som är lätt åtkomlig via en dörr. Oftast finns också en trappa till källaren inifrån huset. En källargrund kan ses som extrautrymme i ett hus.

Här har traditionellt sett pannan, värmeberedaren, garaget, förrådet och svalen funnits. Idag ser vi ofta gillestugor och hobbyrum i källargrunden.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det hus som har en källargrund har alltid tillräckligt med utrymme för det lilla extra.

Uppbyggnad

Källaren under huset byggs något olika beroende på hur stort huset är. Om det är ett litet hus finns vanligen tre bärande linjer och byggnationen kan bestå av murverk och trä. I större byggnader byggs både väggar och bjälklag i armerad betong.

Ytterväggarna kan bestå av murblock, betong, lättbetong eller betongelement. Konstruktionen är enkel, men också mycket livskraftig. En källargrund ses som en säker konstruktion, så länge dräneringen runt huset är adekvat.

Dränering runt källare

För att inte källaren ska bli fuktig läggs en dränering läggs utmed yttersidan av väggarna. Den ska allra helst ligga under grundläggningsnivån.

En vanlig dränering sker genom att ett tätt skikt läggs på källaren och att marken runt själva huset fylls med tvättad singel. Om den täta utsidan har luftspalt kan betongen och huset andas bättre.

 

Källargrund under marknivå

Risker mer källargrund

Som vid alla konstruktioner i och under mark finns det risker även med en källargrund. Det vanligaste problemet är fukt. Fukt kommer sig av en kombination av luftens temperatur och luftomsättning.

Inkommande vatten spelar givetvis också en stor roll, det ger orsak till fuktskador, särskilt om källaren är inredd. Felaktig isolering och täta skikt som stänger inne fukten på väggarna kan orsaka röta.

Det är ett vanligt förekommande fel, särskilt om källaren är inredd.

Att isolera källare

Om utsidan är helt tät och isolerad kan invändig fukt ställa till med skada, då den inte har någonstans att ta vägen. Det gäller att källaren då är helt torr för att problem inte ska uppstå.

Det kan ske med olika metoder, men en mycket god dränering och tätning av skikt både undertill och på sidan om källaren är nödvändig. Även en invändig isolering bör ske med försiktighet. Om fukt tränger in i väggarna kan stora skador på huset uppstå med tiden.

Dessutom blir lukten i källaren aldrig riktigt bra. Även om isoleringen sker på bästa sätt blir luften aldrig hundraprocentig i en källare. Tänk på det när rum i källaren inreds. Det är inte så lämpligt att ha ett sovrum, till exempel i en källare.

En källare som inreds med trä har stor risk att bli fuktig med tiden. Träet drar till sig fukten, som stannar kvar och orsakar dels luftproblem, dels röta i huset.

Ha koll på källargrunden

Även om du inte använder källaren till mer än att vila huset på ska du inspektera den regelbundet. Lukten i en källargrund ska kännas torr och ren, oavsett om källaren är inredd eller inte.

Dålig lukt kommer sig mer av att den fuktiga luften orsakat någon skada på trä eller liknande. Om inga stora problem syns kan en avfuktare göra susen för fukten.

Dräneringen kan också behövas göras om. Fuktfläckar i en källare är ett tydligt tecken på att en källargrund behöver dräneras om.

Marken ska luta från huset så att vattnet kommer ifrån huset, inte till. Anlita en fackman om du är osäker på vilka insatser som behövs.

Radon

En annan risk med källargrunder är förekomsten av radon. Radon är en lättflyktig gas som kan orsaka cancer. Den finns naturligt i vissa områden. Det kan också finnas radon i vissa byggmaterial, såsom blåbetong.

Det går ganska enkelt att mäta radonhalten i huset. Om mätningen visar för höga värden bör åtgärder vidtas. Den inkommande radonen kan hindras genom olika insatser.

Vilka insatser som behövs i det enskilda fallet ska en fackman avgöra.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se