Isolera när du ändå dränerar – det lönar sig

Isolering av husgrund

Att gräva ut och dränera om sitt hus är en god investering för framtiden. När arbetet ändå görs, är det en minst lika god idé att fuktsäkra huset och låta isolera grunden från utsidan.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Insatsen kostar inte många extra slantar, men ger mycket tillbaka i form av behagligare källarklimat och lägre uppvärmningskostnader i huset.

Vad tar dräneringen hand om?

Själva dräneringen har som uppgift att leda bort vatten (från regn och snö) och och vatten som kommer underifrån (grundvatten) från huskroppen. Det sker genom en dagvattenledning, skikt med grus/singel och en dräneringsslang. Dräneringen tar alltså inte hand om fukten i sig, utan ska leda bort vatten från huset.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Hur kan fukten motas bort från grunden?

Fukten är dock en minst lika god fiende till husets hälsa som dag- och grundvatten är. Därför fuktskyddar man alltid en källarvägg när man ändå dränerar. Fuktskyddet består av en skiva som monteras på grundens utsida. Skivan stoppar fukten och skapar en luftspalt.

Skivan ska också bryta kapillärvandringen så att fukt i väggen leds ut från själva grunden. Med bra fuktskivor monterade håller sig källarväggens utsida sig torr, oavsett väder och vind.

Det finns flera olika system att använda sig av och fråga alltid en fackman vad som är bäst i det enskilda fallet.

Hur isolera en källare?

När husets grund ändå dräneras om kan det vara en idé att också passa på att isolera grunden. En grund som isoleras utifrån håller länge och gör det möjligt att använda källaren till boendeutrymme. Det minskar också mängden energi som krävs för att värma upp huset i övrigt.

Isoleringen kan ske på flera olika sätt och det finns flera bra system ute på marknaden. Gemensamt för dem alla är att källaren blir torr och fin och kan inredas. Det kan ge mer utrymme i huset och göra tvättstuga och annat som kanske finns i källaren till en trevligare plats att vistas i.

Dessutom, och inte att förakta, kommer en väl isolerad källare att leda till minskade uppvärmningskostnader i huset.

En fackman kan hjälpa dig med kalkyler på hur mycket energi som du kan spara i det enskilda fallet, och ge råd om vilken typ av isolering som passar bäst för ditt hus.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se