Förbättra torpargrunden – spara stora mängder energi

Gammal torpargrund med inputsade stenar

En torpargrund dras gärna med fuktproblem. Anledningen är enkel. Vi i vår moderna tid har för välisolerade golv och värmer inte upp krypgrunden från marken. Den får vara kall, vilket gör att fukten samlas och kondenserar. Fukt och röta blir snabbt till ett mycket påtagligt problem om ingenting görs.

Ventilation

Förr talade många om att ventilera upp torpar- och krypgrunder som gärna drog åt sig röta. Det blev bara etter värre. Den kalla och fuktiga luften strömmade då vintertid och hölls där – fuktig och kall. Sedan när sommaren kom drogs varm luft in och kyldes ner.

Även då steg den relativa luftfuktigheten till över det magiska talet 75%, vilket orsakade risk för röta då med. Ökad ventilation gav inte det svar på problemet som många hoppades.

Hålla fukten nere

Istället handlar det om att hålla själva krypgrunden så varm som möjligt. En varmare luft kan hålla högre luftfuktighet utan att röta uppstår. Det handlar om den relativa luftfuktigheten, och den ska hålla under 75% för att inte riskera farliga nivåer av fukt.

Det enklaste sättet att skapa en bra nivå på fukten är att börja isolera själva krypgrunden.

Isoleringen

En krypgrund står delvis under mark. Det kan vara lämpligt att isolera den från utsidan. Det görs ganska enkelt genom en cellplastskiva som kan putsas för en snygg finnish. Det går också att lägga en krypgrundsisolering på insidan och en platonmatta som hindrar fukten att tränga in genom väggarna.

Dessutom bör ska ventilationen minskas. Eventuella ventiler ska gärna tas bort helt, så att inte fuktig luft kan strömma in utifrån. Det är den som är boven i dramat.

Ta bort annan isolering

Dessutom behöver viss annans isolering tas bort. Det är den isolering som ligger i golvet som behöver flyttas. Här behöver värmen få plats att komma ner i själva grunden så att den relativa fukten minskar ytterligare.

Det kan kännas som om huset skulle bli kallare så, men så är det faktiskt inte. Isoleringen har ju flyttats till själva grunden och dess väggar. Det gör att den totala isoleringsförmågan i huset är lika stor som innan.

Risken för röta är däremot betydligt mindre, vilket också ger ett hälsosammare hus för de som bor i huset. Ett alternativ kan vara att öppna upp ett hål i själva golvet och sätta ner en fläkt som kan blåsa ner värme kontinuerligt ner i själva källaren.

Härligt med varma golv

Genom att isolera grunden och hålla den varm kommer fler bieffekter än enbart minskningen av rötangrepp och fuktproblem. Golven blir betydligt varmare att gå på och huset håller sig varmt länge. Det spar i längden stora mängder energi, eftersom värmen stiger kontinuerligt från botten.

När du är i farten och går igenom grunden och anpassar den efter de behov som finns kan du samtidigt passa på att se till att dräneringen är bra i grunden och att det finns en riktig inspektionslucka till grunden. Den ska vara minst 60 cm. Dräneringen är extra viktig om delar av grunden ligger under mark.

Tänk på att det lönar sig i längden att se till att grunden i huset mår bra. Det borgar för ett friskt och fräscht hus som håller länge. För allt arbete inomhus och renovering kan ROT-avdrag nyttjas.

Regler kan ändras, så besök alltid Skatteverkets hemsida skatteverket.se där finns utförlig information om vilka tjänster som inbegrips i rot-avdraget.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se