Cellplast – ett alltmer eftertraktat isoleringsmaterial

Cellplast i husgrund

Cellplast som isolering i husgrund.

Isolering med cellplast kallas i folkmun gärna för frigolit, även om det bara är ett av de varumärken som tillverkar cellplast. Som husisolering betraktat är materialet ganska nytt. Främst används det till husgrunder, men användningsområden ökar alltmer.

Vad är cellplast?

Cellplast är en form av polystyren som expanderats. Den är således oljebaserad och det ger att det är ett material som inte är så miljövänligt, även om det kan återvinnas. Däremot är har det en god isolerförmåga och står emot fukt. En av de mer välkända cellplasterna är frigolit, men idag finns en uppsjö olika cellplaster som täcker ett brett spektrum av behov.

Cellplastisoleringen kommer mestadels i form av block. Dessa block har olika tjocklek, vilket ger olika isolervärden. Vissa block är anpassade för isolering av grunder, medan andra är anpassade för att isolera väggar eller tak.

Vid gjutning och isolering av plattor används L-formade kantelement. Dessa består av cellplast och betong. Det finns även cellplast i kulform, som kan användas till olika typer av isoleringsbehov.

Cellplastens användningsområde

Cellplast används vid alla typer av isolering som väggar, tak och golv. Cellplast är till exempel det vanligaste isoleringsalternativet när det gäller gjutna plattor. Vad gäller tak är det främst sådana med väldigt låg lutning som är föremål för cellplastisolering, och det är framför allt väggar som ska putsas som beläggs med cellplast.

Det har också blivit alltmer vanligt att tilläggsisolera med cellplast. I grunder som byggs i form av plattor är det ett desto vanligare material.

I nya hus kan också cellplast användas i princip överallt för att ge en effektiv isolering. Det finns till och med exempel på hus med bärande trästommar utan köldbryggor, där cellplast används i väggarna.

Denna konstruktion lär sänka värmekostnaderna rejält. Dessutom går det fort och enkelt att bygga huset, vilket kapar arbetskostnaden för uppförandet av ett nytt hus.

Cellplast i husgrunden

Med cellplast som isolering blir inte bara isoleringen inne i huset bra. Hållbarheten i grunden kan också förlängas, eftersom cellplasten, om det är av rätt modell, hämmar förekomsten av frysskador i grundens konstruktion. För att det här ska fungera som det är tänkt, är det viktigt att cellplasten som används är av typen XPS, vilket är en skiva som motstår fukt extra bra.

Det gäller också att cellplasten har en tillräcklig tjocklek, så att grunden verkligen motar kylan underifrån huset. Cellplast används också vid dränering och värmeisolering av källarytterväggar.

Cellplastens egenskaper

Hur bra en isolerskiva eller cellplastkula står emot kyla, beror på den kvalitet och tjocklek som skivan eller kulan har För att veta hur bra cellplastskivorna isolerar tittar man på isolervärdet för skivan. Den mäts i ett lambdavärde. Ju högre lambdavärde, desto bättre är materialet på att leda värme.

I fallet med cellplast är det med andra ord ett lågt värde som är att föredra. Cellplast har ofta ett mycket lågt lambdavärde, vilket tyder på att de ger bra isolering. Vad gäller brandskyddet är det dock inte mycket bevänt. Plasten kan ganska lätt antändas och sprider en mycket tjock rök när den brinner.

Montering

Cellplast är ett effektivt skydd, men kan också ställa till skada om inte isoleringen används på rätt sätt. Det finns enligt Boverket en förhöjd risk för fuktskador i väggar med cellplast i kombination med tunnputs om luftspalt saknas.

Då blir det helt enkelt för tätt i väggen och fukt kan stängas in. Konstruktionen måste alltid vara sådan att fukt leds ut från och inte in i väggen. Därför bör alltid en fackman se till att konstruktionen på huset är korrekt uppbyggd.

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se