Fuktskador i källaren – hur vanligt är det och vem får betala?

fuktskada-kallare.jpg

Fukt är ett ständigt hot mot husägaren och ett problem som drabbar alltför många. Hela en tredjedel av alla hus i Sverige är drabbade av fuktproblem som måste åtgärdas.

Upp till en fjärdedel av alla källare har problem orsakas av fukt på ett eller annat sätt, liksom hälften av alla krypgrunder.

Fuktproblemen drabbar nya som gamla hus och ingen går säker mot husets fiende nummer ett – fuktskador.

Riskerna

Fukt- och vattenskador kan uppkomma i alla typer av husgrunder. Allra värst drabbade är hus med plattor från 1970-talet och med reglat golv. Många av dessa hus har tack och lov redan åtgärdats, även om det finns fler som behöver hjälp.

Näst vanligast är fuktproblemen i torpargrunder, medan källare räknas som en grund där risken är som lägst. Trots det är en fjärdedel av alla källargrunder fuktskadade på ett sådant sätt att de behöver åtgärdas.

Alla hus kan således drabbas, oavsett ålder och byggnadstyp.

Varför kommer fukten?

Orsaken till att fukt- och vattenskador uppkommer varierar. Dålig eller igensatt dränering som gör att vatten blir stående mot husgrunden är ett alltför vanligt fenomen. Det orsakar stora skador på grunden, och ofta märks inte så mycket förrän skadorna är omfattande.

Andra orsaker kan vara felaktig isolering i golv och väggar mot krypgrund, platta eller källarväggar, läckande vattenledningar eller avlopp och många andra ting.

Kan bli kostsamt

Inte nog med att fukt- och vattenskador är vanliga i de svenska hemmen. Fukt- och vattenskador i en grund tillhör några av de större problemen hus kan ha. Kostnaden kan uppgå till flera hundra tusen kronor för att få huset i gott skick igen.

Fukten kan i värsta fall ge sättningar och rostskador på rör, ledningar och armeringar. Då blir ombyggnationen till ett friskt hus mycket omfattande och besvärlig. Sedan tillkommer den mentala biten. Att behöva renovera ett fuktskadat hus tär på nerverna.

Men om problemet inte åtgärdas tillkommer istället sjukdom i form av allergier, trötthet och andra sjukdomar.

Vad gäller i försäkringen

En vanlig villaförsäkring täcker översvämning i källare och garage som orsakats av att det har runnit in vatten genom dörrar, fönster, ventiler och liknande. Det vill säga – den täcker oftast INTE vattenskador som handlar om att fukt eller vatten tränger igenom själva väggarna och att grunden undermineras.

Vilken självrisk du valt ska framgå av ditt försäkringsbrev. Vid läckage ligger självrisken normalt på ca 3-5 000 kr om du inte valt en högre självrisk. Hos försäkringsbolagen brukar det finnas möjlighet att teckna utökat läckageskydd. Hör efter med ditt försäkringsbolag.

Det är husägarens uppgift att se till att dräneringen är väl fungerande och att grunden med omgivande markmassor är byggd för den fukt och det vatten som påverkar husgrunden. Det är således också husägaren som måste klimatsäkra huset för framtiden.

Ingen ersättning från annat håll

Fram till år 2008 fanns någonting som hette Småhusskadenämnden. Där gick det att ansöka om bidrag för att rädda ett skadat hus. Men numera är det upp till var och en att bekosta det pris som skadorna ger. Och de är höga.

Småhusskadenämnden (1986 – 2008) ersatte under sin aktiva tid 5 000 sökanden om vardera närmare 40 000 kr. Ändå var det få typer av hus som fick bidraget och ersättningen var bara en bråkdel av snittkostnaden för saneringen, som i snitt låg på 250 000 kr.

Säkra upp ditt hus

Det är således upp till den egna fastigheten att bokstavligen rå om sitt hus. Att ha en väl fungerande grund ger en bra förutsättning för ett friskt hus som står sig länge. Att se över grunden och dess dränering är därför en bra investering som minskar risken för dyra omkostnader i framtiden.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top