Vad är en torpargrund

Torpargrund som husgrund på ett hus

Klassisk torpargrund eller krypgrund som är ett moderna ord.

Torpargrund är en av de enklare formerna av grund till en byggnad, såsom ett bostadshus. Det är också en av de vanligare varianterna av husgrund i äldre hus.

Torpargrunden har som främsta syfte att lyfta själva huset från marken och därigenom undviks fuktskador. Med dagens uppvärmningssystem och golvisolering kan däremot torpargrunden bli en källa till problem.

Klassisk torpargrund

En klassisk torpargrund är byggd direkt på marken. Själva grunden är tillverkad av natursten som bildar en mur som huset kan stå på. De första krypgrunderna dök upp på 1800-talet. På den tiden byggdes en mullbänk mot stenen och själva skorstenstocken gick rakt ner i golvet.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Då eldstaden var igång året runt och näst intill dygnet runt (det var ju också spisen att laga mat på) värmdes hela stocken kontinuerligt. Det in sin tur gav värme till grunden i huset som därmed också höll sig torr och fräsch.

Problem med klassisk torpargrund

En klassisk torpargrund har egentligen inga lufthål. De som fanns, var till för katten och sattes igen när kylan trängde in. Däremot hölls värmen i husgrunden uppe av skorstensstocken och det var det som höll fukten stången.

Idag har spisar i huset inte samma användning. De används inte jämnt för att laga mat i, utan kaminer används mer för att värma upp under vintertid.

Det är inte tillräckligt för att hålla fukten borta. Därmed blir ofta en krypgrund fuktig med tiden. Än värre blir det med att golven isolerats, så att fukt inte kan tränga igenom trälagret i botten av huset, utan stängs inne i själva grunden. Förr, var golven glesa plank, där luften kunde passera.

Krypgrund

En krypgrund är en variant av torpargrund som har en mer modern historia. De stammar från 1960-talet. Det har ett väl isolerat bjälklag och ses tyvärr ofta som en riskkonstruktion. Den kalla luften i krypgrunden ger orsak till rötskador och liknande.

Ventilationen, som många försöker förbättra för att minska problemet – är faktiskt en av orsakerna till trasslet. I ventilationssystemet strömmar fuktig luft in och som inte kan torka upp då grunden är kall den med.

Under sommaren kyls den luft som kommer in – då skapas också en högre relativ luftfuktighet och risken för fuktproblem ökar. Det är istället själva krypgrunden som ska isoleras ordentligt.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se