Effektiv avrinning med markränna

En markränna är kanske mest vanligt förekommande i och runt industrilokaler och på offentliga platser. Men alltfler husägare upptäcker fördelarna med rännorna. Markrännor kan vara en del det avrinningssystem som finns för gångar, uppfarter och stenytor, och andra hårdgjorda ytor i en trädgård.

Markränna som avgränsning mellan marksten och gräs

En markränna har väldigt bra förmågan att transportera stora mängder vatten på en och samma gång, samtidigt som det är lätt att hålla rännorna rena från smuts. Väl placerade fyller de en stor och viktig funktion.

Då behöver boende och gäster inte oroa sig för vattenfyllda uteplaner, de stoppar effektivt upp vattensamlingar som rinner mot garageinfarter. En markränna kan även fånga upp allt det vatten som spills över kanten i poolen.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Markrännan

Själva rännan är som en avlång lådformad uppfångare, vanligtvis tillverkad i någon form av plast. Andra vanligt förekommande material är stål och polymerbetong. Polymerbetong är en form av material som består av en mängd mineral såsom basalt, kvarts och granit.

Bindemedlet är polyesterharts. De kommer ofta i flera olika längder och kan lätt kopplas ihop för att få en valfri totallängd.

Ovanpå rännan ligger ett galler, ofta tillverkat i galvaniserat stål. Det kallas för spaltgaller och ingår i markrännor som säljs på marknaden. Detta galler kan lätt hakas loss för att rengöra rännan. Det finns också modeller med så smal spalt på det galler som är på ytan att de knappas syns.

Markrännan i sig ligger då dold under själva underlaget. Till skillnad från vanliga dagvattenbrunnar kan de enkelt fånga upp stora mängder vatten från en större yta.

Lägger markränna mellan marksten

Anlägga en markränna

Avvattningen från ytan runt om markrännan också lutar mot rännan. Det ger förutsättningar för vattnet att rinna undan snabbt och effektivt. Om ytan är naturlig lutad och redan finns där, blir placeringen av rännan given – vid den linje som utgör den lägsta punkten.

Markrännor läggs i en bädd av betong. Betongens bädd bör vara runt 10 centimeter. Rännorna bör också vara väl nedgrävda och gallret ska ligga under omgivande material. För att markrännorna ska fungera effektivt behöver de monteras med en lutning.

Den som inte vill ha detta kan istället investera i en ränna med inbyggd lutning. Dessa är dock inte så vanliga på marknaden. Den minsta lutningen vid montering av rak ränna är 5 mm per meters längd.

Koppla avlopp till en markränna

Det går fint att koppla markrännan till en stenkista eller en dagvattenledning. Beroende på vilken kommun det gäller, kan olika krav på vad som händer med dagvattnet finnas. Kontakta alltid kommunen innan en installation sker.

Om monteringen sker mot en dagvattenledning ska också lutningen av rännan ske mot avloppet. Då är det alltid bra att installera sandfång och lövnät. Avloppet i sig kan antingen kopplas på vid markrännans kortsida eller under rännan.

Rotavdrag vid anläggning av markrännor

Gällande regler (dec 2014) för rotavdrag antyder att rot inte är tillämpligt vid montering och installation av markrännor. Rotavdraget gäller nämligen enbart vatten- och avloppsdragningar som är avsedda att tillföras bostaden.

Inte heller ger arbeten som utförs i syfte att reparera eller anlägga en trädgård, uppfart, trädgårdsgångar eller sten- och plattsättning i trädgården rätten att nyttja rotavdragets möjligheter.

OBS! Tänk på att lagar och regler ständig ändras. Kontrollera därför alltid gällande regler för rotavdrag på skatteverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla husgrund & markartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se