Så drabbas du av sjuka hus

Fuktigt och sjukt hus

Fukt och dålig ventilation samverkar till att kemiska och mikrobiologiska processer startar – och ger sjuka människor i sjuka hus. Många kemiska ämnen förekommer i byggmaterial. Nedbrytning
i exempelvis lim och mjukgörare förstärks av fukten. Mögel och bakterier med elak lukt och rötskador påverkar också människans hälsa.

Människor drabbas av det som kallas SBS, Sick Building Syndrome:

• Astmasymptom och allergier.
• Andningsproblem, tryck över bröstet.
• Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk.
• Besvär i övre slemhinnor, “förkylningen vill aldrig släppa”.
• Rinnande näsa, svidande ögon, nysattacker, ihärdig hosta.
• Klåda, torr hud, rodnad, värmekänsla.
• Cancerframkallande radon ingår också i hälsofarliga innemiljöer.

Signalerna är alltså många. Men ännu vet inte forskarna hur människorna drabbas på lång sikt.

Lennart Arnstad
Bostadsjournalist

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »</2>

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se