Så drabbas du av sjuka hus

Fuktigt och sjukt hus

Fukt och dålig ventilation samverkar till att kemiska och mikrobiologiska processer startar – och ger sjuka människor i sjuka hus. Många kemiska ämnen förekommer i byggmaterial. Nedbrytning
i exempelvis lim och mjukgörare förstärks av fukten. Mögel och bakterier med elak lukt och rötskador påverkar också människans hälsa.

Människor drabbas av det som kallas SBS, Sick Building Syndrome:

• Astmasymptom och allergier.
• Andningsproblem, tryck över bröstet.
• Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk.
• Besvär i övre slemhinnor, ”förkylningen vill aldrig släppa”.
• Rinnande näsa, svidande ögon, nysattacker, ihärdig hosta.
• Klåda, torr hud, rodnad, värmekänsla.
• Cancerframkallande radon ingår också i hälsofarliga innemiljöer.

Signalerna är alltså många. Men ännu vet inte forskarna hur människorna drabbas på lång sikt.

Lennart Arnstad
Bostadsjournalist

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »</2>

scroll to top