Förvara målarfärgen rätt

Förvara målarfärg

Det kan ibland vara svårt, eller ibland rent av omöjligt, att beräkna hur mycket färg som går åt till ett målningsarbete. Om du väljer att köpa små kvantiteter färg åt gången kostar färgen ofta betydligt mer än om du köper en eller ett par stora hinkar färg.

Storköpet kan däremot ge rester. Detta behöver dock inte vara någon nackdel utan kan tvärtom vara en stor fördel. Förvarar du bara färgen på rätt sätt har du korrekt färgkvalitet och nyans när det så småningom är dags att underhållsmåla igen.

När man handskas med färg är det inte bara viktigt att veta vilket underlag som ska målas, färgens torktid, penselsort etcetera. Det är minst lika viktigt att veta hur färgen ska förvaras för att den ska bibehålla sina egenskaper.

Färgburkar – öppnade eller inte behandlas ofta respektlöst. De placeras i garaget, det oisolerade förrådet eller i stugans snickarbod. Hamnar burkarna i källaren står de inte sällan i närheten av värmeledningsrören.

En grundregel vid all färgförvaring är frostfritt och jämn temperatur och inte i direkt kontakt med någon värmekälla. Färgburkar ska alltså inte stå emot element eller värmeledningsrör. Målarfärg mår inte heller bra av att stå i direkt solljus. Värmen sätter igång torkningsprocessen hos de flesta färgtyper, vilket minskar färgens hållbarhet eller till och med förstör färgen helt.

När vattenbaserade färger utsätts för köldgrader fryser vattnet i färgen. Den upptinade färgen blir därefter grynig och kan inte användas. Lufttorkande färger – det vill säga färger baserade på lacknafta eller andra lösningsmedel tål kylan bättre. Färgen blir trögflytande, men återfår oftast sin rätta konsistens när temperaturen stiger och du har rört om ordentligt. Du bör dock alltid provmåla en målningsfärg som utsatts för låga temperaturer, så att du säkert vet att färgen bibehållit viktiga egenskaper som utseende och torktid.

Målarfärger har som regel ingen datumstämpel. Hållbarheten skiljer sig något mellan de olika färgtyperna, men tumregeln är cirka två år. Under gynnsamma förhållanden kan dock många färgtyper hålla betydligt längre. Silikatfärger har bara ett till två års hållbarhet och spackelfärg i öppnad förpackning endast ett par månader.

Vattenbaserade färger torkar genom att vattnet avdunstar och är lösningsbaserade genom att de tar upp syret i luften. Se därför alltid till att sätta på locket på färgburken noga och att sedan förvara denna stående upp och ner. På detta sätt blir burken helt tät.

Checklista när du ska förvara målarfärg

1. Förvara all färg frostfritt och i så jämn temperatur som möjligt.

2. Utsätt inte färgen för direkt solljus eller värme genom exempelvis element.

3. Kontrollera att locket på burken sitter på ordentligt och ställ den därefter upp och ner. På detta vis sätter inte torkningsprocessen igång.

4. Färgskvättar förvaras i små burkar med tättslutande lock. Ange på en etikett färgtyp, vad du använt färgen till och datum.

5. Färgens hållbarhet är svårt att ange exakt. Provmåla därför alltid färg av äldre datum för att se att den fortfarande ger ett fint slutresultat och att den torkar på angiven tid.

6. Förvara målningsfärg i ett välisolerat utrymme, men inte i närheten av element eller värmeledningsrör. Ställer du burkarna upp och ner, elimineras risken för kontakt med den omgivande luften och färgen håller längre. Detta är också anledningen till att mindre färgskvättar ska fyllas på små burkar.

Varning!

Förvara alltid färgburkar oåtkomliga för barn och väl avskilda från livsmedel. Torra varor som exempelvis kex, kakor och mjöl suger åt sig lösningsmedel och förstör maten helt. Om du förvarar målningsfärg i exempelvis syltburkar bör du alltid, för att undvika förväxling, markera innehållet tydligt.

Blanda aldrig färger som inte är helt identiska med varandra. Även små skillnader i färgens innehåll kan förändra egenskaperna på ett betydande sätt. Färgen kan t ex spricka, få svårt att torka eller bli svår att stryka ut.

Förvaring av målarfärgsburkar

Placera gärna färgburkarna upp och ner för längsta hållbarhet. På så sätt kommer färgen inte i kontakt med luften och kan därmed inte förstöras. Överbliven färg bör alltid hällas över i mindre burkar och märkas med viktiga uppgifter om färgtyp, ålder etc. Om du har möjlighet att förvara färg på ett riktigt sätt kan du också passa på att bunkra för ett planerat större målningsprojekt, när färgen du behöver säljs till ett förmånligt pris.

Handlar du på detta sätt bör du dock se till att ha ordentliga marginaler när du beräknar åtgången. Om du behöver komplettera vid en senare tidpunkt kan det vara svårt att få färg i exakt samma färgnyans.

Silikatfärger har kortare hållbarhet än många andra färger. Bindemedlet i denna typ av färg är vattenglas. När silikatfärg blir för gammal – ibland redan efter ett år – sätter förkislingen, som är en del av torkprocessen, igång. Om du vid en provstrykning får en grynig eller kornig yta är färgen för gammal och måste kastas. Generellt gäller att vattenbaserade färger har kort lagringstid.

Rödfärg är en annan färgtyp med begränsad hållbarhet. Denna slamfärg består bland annat av rågmjöl och vatten som, trots konserveringsmedel, ruttnar efter ett par år i burken. Luktar färgen ruttet är det alltså ett tecken på att färgen är för gammal. Den påstrukna rödfärgen ruttnar däremot inte utan ger träet ett mycket bra och impregnerande skydd.

Mindre färgrester bör du alltid förvara i små burkar. När du häller över färgen på en annan burk ska du samtidigt skriva en etikett som anger färgtyp, glanstal, torktid, vad du använt färgen till, datum och andra viktiga uppgifter du kan komma att behöva veta när du ska använda färgen igen. Denna märkning underlättar också betydligt när du ska rensa bort alltför gammal färg ur ditt gamla färglager.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se