Härdande färger och tvåkomponentsfärger

hardande-farg.jpg

När du köper härdande färger är de förpackade i två burkar. Genom en kemisk process härdning – som startar när du blandar rätt mängd av innehållet i burkarna, får du ett hårt ytskikt som är tåligare och mer slitstarkt än hos vanliga färgtyper.

En annan benämning på dessa kemiskt torkande färgsystem är tvåkomponentsfärger. Den främsta anledningen till att välja tvåkomponentsfärger är om den målade ytan kommer att utsättas för hårt slitage, starkt solljus eller vissa kemikalier.

I industrin finns åtskilliga platser och föremål som bör eller måste målas med dessa färgsystem, men för hemmasnickaren begränsas användningen till i huvudsak parkett – och vissa andra golv, båtar och bilar.

Många färger och lacker med hårdare innehåller starka lösningsmedel, men man försöker att överge dessa medel mer och mer och istället få fram tåliga och starka vattenbaserade, härdande system. De mest använda två-komponentfärgerna innehåller bindemedlen epoxi, polyuretan eller karbamid. Egenskaperna skiljer sig något beroende på bindemedlens sammansättning och mängd, men principen vid härdning är densamma.

Man kan enkelt beskriva den kemiska reaktionen med hjälp av krokar och öglor. 200 öglor i den ena burken och lika många krokar i den andra får representera hårdare respektive färg/lack. När du blandar krokar och öglor bildar de en hel, stark kedja. Följer du anvisningarna när du blandar en tvåkomponentsfärg får du också jämnt antal öglor och krokar.

Om du däremot ”improviserar” blandningen kan du få överskott av exempelvis krokarna och kedjan kan inte bli hel. En slarvigt blandad tvåkomponentfärg uppfyller alltså inte de krav på styrka och tålighet som krävs. Epoxifärg och polyuretanfärgerna har ganska lika egenskaper.

Det finns till och med färger som innehåller båda dessa bindemedel för att ta tillvara deras bästa egenskaper. Dessa är bland annat hög tålighet mot alkali, vatten, olja, fett och bra vidhäftning och slitstyrka.

Förutsättningen för att färgsystem av detta slag ska härda och torka på rätt sätt är att det inte är för kallt så länge processen pågår. De flesta tvåkomponentsfärger bör inte utsättas för svalare temperaturer än +15øC, men detta kan variera.

Kontrollera därför vilka förhållanden som krävs beträffande den färg som du ska använda. Tvåkomponentslacker med karbamid som bindemedel är syrahärdande exempelvis med saltsyra som hårdare. Dessa lacker, som blir mycket hårda, används i första hand vid lackering av trägolv.

När du använder syrahärdande lacker på furu kan träets färg påverkas något. Kärnvirket blir först något rödaktigt, men övergår efter en tid i en brunare nyans. Du kan mildra dessa skiftningar i färg genom att först grundlackera ytan.

Om du använder syrahärdande lack på till exempel vissa sorter av bok och rökt ek, bör du också grundlackera med en särskild lack. Dessa träslag är nämligen ibland behandlade på sådant sätt att den kemiska reaktionen – härdningen störs.

En härdande färg som du har blandat till själv är endast brukbar under en viss tid. Eftersom brukstiden varierar kraftigt beroende på färgens sammansättning, bör du läsa anvisningarna noga innan du börjar. De flesta två -komponentfärger som hemmamålaren kommer i kontakt med är brukbara i 2-24 timmar, men det finns färger som inte går att använda redan efter en halvtimme.

Båtfärger är som regel tvåkomponentsfärgerBåtägare använder som regel tvåkomponentsfärger, båtlack till underhållet av skrovet.

 

 

 

 

Värt att veta

Torkning och härdning är inte samma sak. Även om färgen eller lacken är helt torr redan efter något dygn, fortsätter den kemiska härdningen betydligt längre. Man kan inte räkna med att två-komponentfärger härdat färdigt förrän efter 1-2 veckor.

Detta är anledningen till att du inte bör belasta ett nylackerat golv med tunga möbler även om du kan gå på det. Innan härdningen är avslutad får du fula märken om du belastar ytan för hårt.

Blanda på rätt sätt


Viktigt!

Material, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt och väljer material.

Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ tillverkarens anvisningar noggrant. Använd den skyddsutrustning som fordras för arbetet och är nödvändigt för den typ av produkt du använder.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top
Top