Lasera på rätt sätt

Laserar träpanel med lasyrfärg

När du målar med lasyr eller lasur som det också heter – använder du en genomskinlig färg som får underlaget att framträda fint. Oavsett om du laserar utomhus eller inomhus bör därför under-laget vara vackert och oskadat.

Repor och hack döljs inte av färgen utan framträder ofta ännu mer efter laseringen. Det finns vatten- och lacknaftabaserade lasyrer.

En yrkesmålare använder nästan alltid den vattenbaserade av flera skäl. Ett av dem är naturligtvis att det är skadligt att ständigt arbeta i ångor från starka lösningsmedel, ett annat är att dessa lasyrer är mer slitstarka än de lösningsbaserade.

När du som fritidsmålare ska välja lasyr bör du även tänka på att en vattenbaserad lasyr torkar betydligt snabbare och därför kräver säkrare hand. Många lasyrfärger innehåller lacknafta och denna färgtyp ger den orutinerade målaren mera tid att fördriva färgen och att rätta till eventuella missar i målningsytan.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Om du laserar direkt på ett starkt sugande underlag, t ex ohyvlat virke, skiftar den färdigmålade ytan i flera nyanser. Detta beror på att pigmentet i lasyren sugs in olika beroende på träets hårdhet.

Träets ådring framträder alltså mycket tydligt på detta sätt. Om du vill ha en jämnare kulör bör du grunda med ofärgad lasyr. Då är träet mera mättat och suger därför också jämnare. En praktisk fördel med grundningen är att det är lättare att jämna ut ev överlappningsmålning och slippa de mörka skarvarna.

Vid lasering inomhus

Vid lasering inomhus på t ex panel eller innerdörrar, måste ytan vara jämn och utan djupa repor eller hack. Fina repor kan du få bort med finkornigt slippapper, men andra märken kan du inte laga med gott resultat om du ska lasera.

Lagningsmassan suger inte lasyren alls och de öppna skadorna suger rejält, vilket gör att de framträder ännu tydligare efter laseringen. Om ytan har många repor bör du hellre spackla ytan jämn och därefter täckmåla.

När du laserar kan du alltid få en mörkare nyans på den kulör du valt, men aldrig en ljusare. När du ska bättringsmåla en laserad yta bör du därför välja lasyr med mindre mängd pigment om du vill behålla samma nyans som förut.

Om du däremot fått en alltför ljus nyans räcker det som regel med ytterligare en strykning med samma lasyr. Kulören mörknar nämligen med varje strykning.

Artikeln fortsätter efter annonsen

När du arbetar med lasyr är det mycket viktigt att inte måla över i fält som redan är målade. Det blir mörka ränder i varje sådant övertramp. Ha en ren och luddfri trasa till hands att snabbt torka av sådana missar.

Även om randen inte försvinner helt, så kan den mildras betydligt. För på lasyren med en bred pensel och fördriv sedan lasyren omedelbart med en torr pensel. Om ytan är slät kan du också jämna till med en svamp eller en luddfri trasa.

Det är också viktigt att du undviker rinnnärken – både på olaserad och redan struken yta. En del yrkesmålare menar att man minskar risken för stänk och rinnmärken om man alltid stryker lodräta ytor nerifrån och upp.

När du tar en paus i arbetet ska du inte lämna målningen mitt på en yta. Avsluta istället exempelvis efter en vägg eller en panelrad så undviker du dubbeltäckande färgskarvar.

Färgad lasyr för utomhusbruk ger, trots att färgen inte är täckande, ett bra skydd för väder och vind. Pigmentet skyddar underlaget mot UV-ljuset. Detta är anledningen till att du inte bör använda endast färglös lasyr.

Täcklasyr är däremot en kombination av lasyr och täckfärg. Kulören täcker underlaget utan att träets struktur försvinner helt. Denna “kombinationsfärg” lämpar sig bäst för målning utomhus av tidigare laserat underlag.

Trots UV-skyddet blir nämligen laserade underlag flammiga och bleka med tiden och en ommålning med vanlig lasyr döljer inte detta “slitage”. Med täcklasyr får man en fräsch yta som ändå inte mist sin grundkaraktär.

Tips!

När du lackerar på en laserad yta inomhus förstärker du ytan med varje lager klarlack. För bästa resultat bör du alltid matta ytan något före varje nytt lager lack. Använd finkornigt slippapper och slipa lätt i träets fiberriktning.

Glöm inte att dammsuga av noga innan du sedan lackerar igen. När du laserar utomhus är det viktigt att särskilt behandla alla kapytor med träolja för utomhusbruk. Ska du täcklasera grundmålar du först med en olje-alkydfärg. Använd grundfärgen även på kapytorna.

Verktyg för lasering och målning

Verktyg och material du behöver när du ska lasera:

Verktyg:
1. Slipkloss 2. Svamp 3. Mjuk borste 4. Planstrykare av mohair 5. Lackpenslar 6. Fasadpenslar 7. Piassavakvast 8. Rotborste 9. Stålspackel 10. Skyddshandskar 11. Trädgårdsslang med finspridarmunstycke.

Material:
Målartvätt, Lacknafta, Finkornigt slippapper, Luddfria trasor, Klarlack, Lasyr, Träolja, Kvistgrund, ev Oljealkyd grundfärg, ev Täcklasyr.

Lasera trärena ytor inomhus

Tips

Om en ny träfasad ska sättas upp bör första laseringen göras redan innan brädorna spikas upp. Då får du ett fullgott skydd även i skarvarna och du slipper ofärgade glipor när träet torkar och krymper.

Försök att undvika fula rinnmärken genom att stryka lodräta ytor nerifrån och upp. Du kan också dela upp stora ytor i mindre fält.

Lasera utomhus


Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se