Målningsunderlag inomhus

malningsunderlag-inomhus-1.jpg

Det är inte sällan som målningsunderlag inomhus redan bär på flera omgångar färg eller tapet. För att slutresultatet ska kunna bli bra bör du göra ett mycket noggrant förarbete. Eftersom färgskiktet här nästan alltid har en stor estetisk betydelse bör underlaget vara rent, slätt och helt utan synliga skador. Först när dessa krav är uppfyllda kan slutresultatet bli oklanderligt.

De vanligaste underlagen vid målning inomhus är väggar, tak, snickerier, element och golv. Alla dessa ytor fräschas upp med jämna mellanrum, men man slarvar ofta med underarbetet. Om du vill ha ett fint slutresultat måste du alltså räkna med en del rengöring, spackling och slipning innan underlaget är redo för den nya färgen.

Hemmamålaren gör som regel målningsarbeten över en helg med ambitionen att färg och hinkar ska vara borta och möblerna på plats på söndagskvällen igen. Denna stressfaktor gör att man kan lockas att täcka skavanker i underlaget med färg istället för med spackel.

Tyvärr har inte målarfärg den typen av täckande egenskaper. Ofta framträder ojämnheter i underlaget t.o.m. tydligare på den nymålade ytan. Ge därför underlaget en chans att bli ett bra målningsunderlag genom ett noggrant utfört förarbete.

När du ska måla om taken inomhus är det mycket viktigt att du tar reda på vad underlaget tidigare varit behandlat med. Målar du på limfärg eller på alltför många lager gammal färg kan faktiskt tyngden av den nya färgen medföra att all färg lossar – såväl gammal som ny.

Rena träytor är fint underlag för klarlacker, lasyrer och täckande färger. En viktig förutsättning för att ytbehandlingen ska bli fin är att du stoppar ev ”genomblödning” av kåda. Detta gör du enklast med särskild kvistlack.

Varma underlag – som t.ex. element och vissa rör måste målas med särskild färg som inte ändras i kulören av hettan. Dessa svåråtkomliga ytor målas sedan med särskilda penslar. Ibland kan det tom vara lämpligt att använda målarvante.

Ska du måla i våtutrymmen är det mycket viktigt att underlaget är väl rengjort och helt. Det är inte alltid lämpligt att måla ovanpå våtrumstapeter. Vidhäftningen kan vara dålig och man rekommenderar istället att ta ner tapeten, fuktisolera och därefter måla som vanligt.

Underlag

Förslag på färgval

Lämpligt förarbete

Värt att notera

Tak

Matt latexfärg avsedd för tak inomhus. Klarlack till takpanel.

Tvätta tak som är målade med gammal färg. Nya tak av byggskivor ska skarvspacklas.

Sandgrängade och andra löst bundna ytor bör grundas med alkydfärg eller oljeemulsion.

Oljebehandlade puts- eller betongväggar.

Latexfärg.

Borstas hårt med grov borste och dammas därefter noga.

Även om du avser att tapetsera ytan bör den först målas med t.ex. latex, annars sugs tapeklistret upp och tapeten fäster dåligt.

Målade väggar och träpanel.

Latex- eller alkydfärg beroende på det underliggande färgskiktet. Panel klarlackeras eller laseras.

Blanka ytor mattslipas. Alla ytor tvättas med målartvätt. Laga ev. skador med spackel.

Spacklades ställen bör bättras med täckfärg innan målningen för att lagningen inte ska slå igenom. Stoppa kåda i trä med kvistlack.

Väggar av byggskivor.

Latexfärg.

Byggskivor bör alltid skarvspacklas.

Grundmåla alltid dessa underlag. Skivmaterial suger annars ojämnt och den målade ytan blir flammig.

Väggar klädda med väv.

Latexfärg.

Limma fast lossnad väv och damma av mycket noga.

Viss väv som t.ex. gammal juteväv kan krympa. Grunda därför med förtunnad alkydgrundfärg.

Väggar klädda med tapet.

Latexfärg.

Riv loss eller limma löst sittande tapet. Spackla skador och slipa ev. skarvar.

Tapet i framträdande färger eller mönster bör alltid grundas med kulör som är nära täckfärgens kulör.

Måla snickerier.

Latexfärg.

Tvätta med målartvätt, skrapa, spackla och slipa. Tidigare obehandlat underlag grundmålas.

Man väljer som regel en högblank färg till snickerier i t.ex. kök.

Klarlackerade och laserade snickerier.

Klarlack eller lasyr.

Slipa med fint slippapper och täck mindre skador och spikhål med plastiskt trä.

Ytor som är extra utsatta lackeras med hårdlack. När du laserar bör du tänka på att kulören får en mörkare nyans med varje strykning.

Täckmålat trägolv och linoleum.

Alkydfärg avsett för golv.

Linoleum avfettas, gammal löst sittande färg skrapas bort. Trägolv tvättas och ev. slipas. Gammal löst sittande färg skrapas bort.

Linoleum bör alltid grundas förtunnad golvfärg. Tänk på att vinyl-, gummi-, och korkmattor inte bör övermålas.

Klarlackerat trägolv och linoleum.

Klarlack, ev. härdlack till trägolv. Plastfernissa till linoleum.

Linoleum avfettas, gammal löst sittande färg skrapas bort. Trägolv tvättas och ev. slipas. Gammal löst sittande färg skrapas bort. OBS! Damma av noggrant.

Linoleum lackeras sällan.

Parkettgolv.

Tvåkomponents härdlack.

Tvätta, mattslipa och damma av noga. Om det finns spår av bonvax måste golvet maskinslipas.

Slipad parkett grundas med förtunnad lack. Skydda dig mot starka lösningsmedel.

Betonggolv.

Latexfärg för golv. Välj tvåkomponent golvfärg i t.ex. garage och tvättstugor.

Obehandlat golv rengör noga rent från fett- och oljefläckar. Stålslipade golv syras eller maskinslipas. Grundmåla. Tidigare målade golv tvättas med målartvätt, skrapas och ev spacklas.

Färg till betonggolv tål ofta inte lägre temperatur än +5c. Tänk på att underlaget kan vara betydligt kallare än den omgivande luften. Gör fuktprov på nya betonggolv.

Element.

Grundfärg för torra utrymmen och alkyd-, rostskyddsfärg i våta utrymmen. Elementfärg.

Tvätta med målartvätt, skrapa bort löst sittande färg och slipa bort ev. rost. Grunda.

Om du använder annan färg än sådan som är avsedd för element kan kulören gulna efter en tid.

Rör.

Täckande alkydfärg.

Tvätta med målartvätt, skrapa bort löst sittande färg och slipa bort ev. rost. Grunda.

Rör som är svåra att komma åt med pensel kan målas med särskild målarvante.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »</2>

scroll to top