You dont have javascript enabled! Please enable it! Vattenskada - Tips vid översvämning | dinbyggare.se

Vattenskada – Tips vid översvämning

Vattenskada och översvämning

Lika viktigt som att du själv agerar vid en översvämning är att du snabbt får all den praktiska hjälp du kan behöva för att begränsa vattenskadorna. Om du inte vet vart du ska vända dig – det varierar i olika kommuner och kan till exempel vara Larmtjänst, bör du ta reda på vilket larmnummer som är aktuellt just för dig.

Lita inte på ditt minne utan skriv telefonnumret på en klisterlapp och fäst den på ditt kylskåp eller en väl synlig plats i hemmet.

Första åtgärden om du får en vattenskada:

1. Stäng av huvudkranen till vattnet.

2. Dra ur elkontakter som är i farozonen eller stäng av huvudströmmen.

3. Försök att samla upp vattenflödet med hjälp av hinkar och andra kärl.

4. Försök att minska flödet genom att lägga ett hårt “förband” av t.ex. handdukar över läckan.

5. Samla upp mesta möjliga av utrunnet vatten. Ös med sopskyffeln och lägg ut sugande material, t.ex. frottéhanddukar.

6. Flytta möbler, värdeföremål, kläder och andra vattenkänsliga föremål till en torr plats. Tänk på att TV:n, stereon och andra elapparater är särskilt känsliga.

7. Om du bor i hyreslägenhet, ring fastighetsskötaren eller vicevärden.

8. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller rådgör med Larmtjänst eller annan räddningsorganisation.

Kranpraktik

För att undvika en vattenskada eller för att minimera skadorna vid en vattenskada så bör alla i familjen som är tillräckligt vuxna för att kunna ta ansvar, veta var huvudkranen sitter och hur man stänger av den. Man vet aldrig vem som är hemma när olyckan är framme.

Vanligen finns huvudkranen vid vattenmätaren. Lika vanligt är att den är hårt åtdragen. Kontrollera hur det är just med din huvudkran och låt alla i familjen prova att stänga den!

Vattenskada utifrån eller inifrån

Ett häftigt skyfall kan ge sådana vattenmängder att brunnarna i dagvattensystemet inte kan svälja dem. Följden blir ofta att vattnet bland annat svämmar över och ger vattenskador i källaren. För alla som bor nära ett större vattendrag, till exempel en älv eller en å, kan inte minst vårfloden orsaka liknande översvämningar och vattenskador, inte sällan av ännu allvarligare slag.

Översvämningar av det slaget har trots allt det goda med sig att de inte kommer helt överraskande. I regel blir de som drabbas varnade i så god tid att åtminstone alla flyttbara, värdefulla saker hinner bäras till säkra, torra utrymmen.

De vanligaste vattenskadorna och översvämningarna är emellertid inte de som så att säga kommer utifrån, utan de vattenskador som uppstår inne i byggnaden.

Det kan vara en vattenledning, en koppling, en kran eller packning som brister på grund av utarmning, materialfel, rost eller frost. Det kan vara ett avlopp som slammat igen och därför inte tar emot spillvattnet från badkar, diskmaskin eller tvättmaskin. Det kan vara ett expansionskärl som tjänat ut.

Praktiskt taget alla sådana vattenskador och översvämningar sker utan några som helst förvarningar. En god regel är därför att inte lämna huset medan badkarsvattnet töms eller disk- och tvättmaskinen arbetar.

Regelbundna VVS-kontroller kan förebygga vattenskador

Det finns bara två riktigt effektiva sätt att förebygga vattenskador. Det ena är att hålla VVS-systemet med alla dess detaljer i gott skick. Det andra är att behandla vattenkranar och avlopp med samma respekt som vi ägnar elsystem och öppen eld.

Följande punkter fordrar regelbunden uppmärksamhet:

1. Rensa alla golvbrunnar och avloppsledningar ett par gånger om året. Kalkavlagringar försvinner om du lägger gallren i ättika i ett par timmar.

2. Om vattnet i vaskar och handfat rinner undan långsamt är det ett tecken på att du bör rensa vattenlåset.

3. Rengör filtren i tvätt- och diskmaskiner minst ett par gånger om året. Tänk på att även tilloppsslangarna kan ha filter.

4. Byt slangar till tvätt- och diskmaskiner vid minsta tecken på sprickor eller andra skador.

5. Stäng kranarna till disk- och tvättmaskinernas tilloppsledningar så att maskinerna inte står under vattentryck när du lämnar huset för en längre tid.

6. Kontrollera en gång i månaden att radiatorernas termostatventiler fungerar vid rätt temperatur och att de inte läcker.

Dubbel olycka En översvämning är alltid mycket allvarlig. Vatten som strömmar ut där det inte ska orsakar alltid besvärande vattenskador. Det gäller även mindre mängder, bara några få liter okontrollerat vatten är mer än man tror.

Spåren efter vattenskador fordrar också mer eller mindre omfattande reparationer vilket gör att den redan drabbade drabbas en gång till.

Tips!

En av de vanligaste vattenskadorna i äldre hus orsakas av att värmesystemets expansionskärl rostar eller fryser sönder. Det är klokt att byta ut det innan någon olycka sker. Numera kan expansionskärlet placeras i anslutning till husets värmecentral där det är lättare att ha det under uppsikt.

Värt att veta

Det finns fuktvarnare (kallas även vattenlarm) som likt brand och rökvarnare ger ifrån sig en ihållande varningssignal. Fuktvarnare kan via telefon anslutas till en larmcentral. Vid en översvämning och vattenskada bör du snarast ta kontakt med ditt försäkringsbolag som då, skickar en besiktningsman som också tar de nödvändiga kontakterna med bygg- och VVS-tekniker.

En fuktvarnare signalerar när luftfuktigheten i ett rum blir för hög. Reparationer efter vattenskador medför nästan alltid att golv och/eller väggar måste brytas upp. Dränkta byggnadsdelar måste få tid att torka ut och i många fall ersättas av nya. Det kan därför ta både veckor och månader innan följderna av översvämningen och vattenskadorna är utplånade.

Varning!

Golvbrunnar ser inte alltid så trevliga ut och det kan vara frestande att dölja dem med en trevlig matta. Men gör aldrig det! Vill det sig illa uppstår ett läckage – kanske när ingen är hemma i huset. Med en övertäckt golvbrunn i badrummet är översvämningen och vattenskadan ett faktum!

Alltför många inbyggda diskmaskiner står direkt på köksgolvet. Förse din med ett underlag som samlar upp och leder ut eventuellt läckagevatten från väggen. Numera kräver försäkringsbolagen att alla diskmaskiner placeras på ett sådant underlag. Om inte kan det vid en vattenskada orsakad av diskmaskiner vara svårt att få ut ersättning.

Varning!

 
Fuktskador är komplexa och svåra att härleda och kräver specialistkompetens. Kontakta därför alltid en besiktningsman för fuktskadeutredning när du misstänker fuktskador.
 

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se