Om radiatorn läcker vatten

Om radiatorn läcker vatten

I den här artikeln kan du läsa mer om vad du behöver göra som första åtgärd om radiatorn eller termostaten läcker vatten.

Första åtgärden om radiatorn läcker

1. Sätt genast ett kärl under radiatorn. I annat fall riskerar du en vattenskada på golv och i trossbotten.

2. Se efter varifrån läckaget kommer från själva ventilen, dess koppling eller någon rörskarv.

3. Läcker en rörskarv bör du kontakta en VVS-firma för hjälp.

4. Läcker reglerventilen och radiatorn saknar termostat, måste du innan du byter ventil eller åtgärdar läckaget först stänga av värmepanna och cirkulationspump. Därefter töms systemet till en nivå väl under det ställe där läckan finns.

5. Är radiatorn av modernare slag och försedd med termostatventil skruvar du av det sexkantiga lock på returventilen som sitter på radiatorns nederdel närmast golvet. Dra därefter åt den skruv som blir åtkomlig när locket avlägsnats och skruva fast locket igen. Sätt ner termostaten på noll eller minimiläge.

Radiatorn utsätts inte längre för något vattentryck och härigenom stoppas eller reduceras läckaget tills du hunnit skaffa ny packning. Radiatorventiler kan se ut på olika sätt, men principen är i stort densamma.

Radiator med termostat

Vrid termostatratten helt till vänster
1.Vrid ratten helt till vänster, så att ventilen avlastas.

Lossa ventilens ratt
2.Lossa ventilens ratt. Du kan behöva använda en nyckel.

Dra loss termostaten
3.Dra loss ratten utan att vrida den eller ändra läge. Märk läget om möjligt.

Lossa den sexkantiga packboxen
4.Lossa sedan den sexkantiga packboxen med hjälp av lämplig nyckel.

ta loss boxen
5.När du tar loss boxen frigörs en ventil som stoppar vattnet.

Sätter i ny packbox
6.Sätt i ny packbox. Montera termostatdelarna i omvänd ordning.


Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman inom VVS innan du utför något i ditt hem.


Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se