Vattensäkra köket – Lätt att skydda köket från små vattenläckage

Vattensäkert kök som är skyddat från vattenläckage

Vattensäkra köket? Det är bättre att förekomma än att förekommas. Det gäller inte minst när det kommer an till vattenskador i kök. Varje år får de svenska hushållen betala miljontals kronor för att sanera och renovera efter de skador som vattenläckage orsakat. I många fall är det helt onödigt.

Genom några enkla och billiga försiktighetsåtgärder, kan huset säkras mot olyckor orsakade av droppande vattenledningar, läckande kylskåp och otäta diskmaskiner.

Små vattenläckage förstör mycket

Köket är en av de platser där vattenskador kan uppkomma. De stora vattenläckagen kanske vi inte alltid kan göra så mycket åt, men å andra sidan märks också en stor läcka snabbt. Värre är det med mindre vattenläckage, så kallade droppläckage. De kan pågå i månader utan att de som använder köket märker det.

Även mindre vattenläckage kan orsaka en hel del besvär och kostnader, om inte mer än stora läckage. Det gäller inte minst för att en förruttnelse har skett och vatten har en tendens att vandra vidare i bjälklag och husväggar och golv. En enkel och billig lösning är att vattensäkra köket.

Golvskydd under diskmaskinen

Enligt gällande normer ska kyl, frys och diskmaskin förses med ett underlägg i form av läckageskydd. I handeln går de ofta under namnet droppskyddsbrickor. Brickorna är formade som ett kar i plast med en plan front.

Om vattenläckage uppstår i vitvarorna vandrar vattnet mot framsidan av maskinen. Då upptäcks problemet direkt. Samtidigt kan inget vatten rinna bakom vitvarorna eller bänkarna. Ett sådant kar kostar ett par hundralappar, men är värt en hel del när olyckan är framme.

Det går också att lägga ett helt golvskydd under alla skåp. Det stoppar effektivt läckande kranar och ledningar från att förstöra golv och inredning.

Skydd under diskbänken

Diskbänken är en annan plats där vattenläckage kan uppkomma. Skyddet som är format speciellt för detta har samma princip som läckageskydden under vitvarorna. Skillnaden ligger i att här finns också plats för avlopps- och vattenledningsrör.

För att få ett effektivt vattenskydd behövs även en tätningssats så att det inte blir en glipa mellan rör, rörhål och skydd. Detta behövs ofta köpas till separat.

Enkla och billiga insatser för ett vattensäkert kök

Genom dessa enkla och billiga insatser uppfylls kraven på vattensäkerhet i ett kök. Att förebygga vattenskador kan ge billigare premier eller minskad självrisk hos en del försäkringsbolag. Så det är värt att kontrollera vad ditt försäkringsbolag erbjuder.

Det är dock viktigt att installationen av skydden också sker på rätt sätt. Det behövs ingen fackman som gör arbetet, men arbetet ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Det kan vara en säkerhet för den enskilda husägaren att anlita professionella till att göra jobbet.

Det är inte så dyrt som det kan tyckas till en början, då rotavdraget gäller för arbetet. Dessutom ges då också den extra trygghet som konsumenttjänstlagen ger. Om det blir något fel i installationen kan företaget ställas till svars för bristerna.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se