You dont have javascript enabled! Please enable it! Sätta upp grind och grindstolpar? Så gör du | dinbyggare.se

Öppna för en grind

En hägnad till tomten är nästan alltid planerad efter husets entré. Därför finns också de flesta grindar framför gången som leder till ytterdörren. En omfattande renovering och ombyggnad av huset – där entrén flyttas kan vara en anledning att öppna för ytterligare en grind.

Vackra vita grindstolpar med grind och tillhörande staket

Vackra grindstolpar och vitmålad grind.

En annan anledning kan vara att göra “genvägen” smidigare. Tar du alltid samma väg genom häcken eller över ett staket för att spara ett par minuters daglig gångväg, vinner du ännu mer tid – och humör – om du öppnar för en grind.

Innan du skaffar hem material till grind och grindstolpar bör du undersöka mark, hägnad och omgivning så att du vet vilka förutsättningarna är. Om grinden ska monteras i ett spjälstaket ska du känna efter att staketet står stabilt och att virket är friskt.

När du tar bort en staketsektion ändras förutsättningarna i konstruktionen och du kan behöva ge extra stötta. Detta gör du enklast med en snedsträva på staketets baksida. Låt regeln sträva uppåt från grindhålet.

Om du ska sätta grinden i en fullvuxen häck är det viktigt att du tar hänsyn till plantorna – både ovan och under mark. Mät noga upp grindhålets storlek, inklusive stolpar, och klipp ner de plantor som ska tas bort. Har du tillgång till en elektrisk häcksax kan en sådan underlätta arbetet.

När du gräver upp rotklumparna ska du vara försiktig när du är i närheten av de plantor som ska vara kvar. Även om fullvuxna växter tål en hel del, kan du skada rötterna så att plantorna dör. Grindstolpar ska alltid förankras noggrant. Detta beror på att grinden och stolparna ofta utsätts för hårt slitage och en stor tyngdbelastning.

Förutom att grinden öppnas och stängs otaliga gånger av husinvånarna, används den gärna grannar emellan, som ett bollplank eller som svänggunga. För att tåla dessa påfrestningar och -för att i vissa fall – även hålla uppe planket, fordras mycket stadiga stolpar.

Även om kvalitet och dimension på materialet i stolpen är viktig, är förankringen i marken ännu mer betydelsefull. Du bör förankra stolpen på 60 – 100 centimeters djup, det vill säga den nivå som vanligen är frostfri. Frostfritt djup är olika från plats till plats beroende dels på klimat, dels på jordens sammansättning.

Vet du att du bor i ett område med kraftig tjälskjutning kan du minska riskerna för en sådan med exempelvis “jordklampar”.

Du sätter helt enkelt tvärslåar – små brädbitar – runt om stolpens nedre del. Stolpen “griper” då bättre tag i jorden och kan hålla sig kvar i rätt läge, även när tjälen skjuter. Om grindhålet är stort och tjälskjutningen kraftig kan du även behöva förankra grindstolparna i varandra.

Detta gör du med en tvärgående ribba eller balk under jord. Även om du väljer att gjuta fast stolpen i marken ska du gräva ända ner till frostfritt djup. Sätt ner stolpen eller stolpfästet djupt i betongen innan den stelnar. Kontrollera noga med vattenpass innan betongen har bränt.

Du kan även köpa färdiga betongplintar med stolpfästen, men dessa står nästan aldrig lika stadigt som de som är gjutna på platsen. Planerar du att öppna för en dubbelgrind, är det praktiskt om du kan låsa den ena grindhalvan i marken.

Gräv ett hål och gjut fast ett galvaniserat rör där grindhalvorna möts. Skruva sedan fast en skjutregel lodrätt i nederdelen av den ena grindhalvan och du har en stadig låsanordning. De viktigaste redskapen vid den här typen av markarbeten är spett, slägga, stickspade, vattenpass och eventuellt ett jordborr.

Stolpe som kilas med sten1. Ska den spetsiga stolpen kilas fast med sten bör träet ytbehandlas med t ex asfalt.


Stolpe fäst i berg eller sten2. Ska stolpen fästas i berg eller sten, borrar du först hål i berget. Slå sedan ner stolpfästet med slägga och förankra med t ex betong.


Gjut fast stolpen med betong om den ska sitta i jord3. Ska hålet fyllas igen med den uppgrävda jorden, kan du för att få bättre fäste blanda jorden med lite grus.

4. När du gjuter på platsen fyller du hålet med betong. Passa ev. på att justera stolpen/fästet innan betongen hårdnat.


Stolpe gjutet i rör5. I mark där jorden lätt “glider” ner i hålet bör du gjuta i en form. Gjut antingen i ett rör av papp eller i ett cementrör.


Stolpar med minskad risk för tjälskott6. För att minska risken för att grindstolparna ska påverkas av tjälskott kan man på stolparnas nedre del sätta brädbitar på alla sidor. Denna förankringsdetalj kallas jordklampar. Stolparna kopplas sedan samman med en tvärslå under jord. Använd impregnerat virke och rostfri spik.


Värt att veta

I När man planterar en häck kring tomten känns det oftast lite fånigt att sätta upp grinden samtidigt. Eftersom häckplantorna ofta inte är mer än ett par tre decimeter höga ser det direkt komiskt ut med höga grindstolpar och en grind mitt i planteringen.

Dessutom lockas både barn och vuxna att gå mellan grindstolpen och häcken, eftersom det är större besvär att öppna grinden. Följden kan alltså lätt bli att buskarna kring grindstolparna inte blir så täta och kraftfulla som man skulle önska.

Det bästa är därför att planera för grinden redan vid häckplanteringen. men vänta med att sätta upp själva grinden. Bestäm grindhålets bredd och gjut också fundament, om du planerar för murade grindstolpar.

Försök med andra ord att göra så mycket förberedande arbeten som du kan innan häcken har vuxit upp. Är häcken hög kan det nämligen vara svårt att komma åt ordentligt.

– Du bör alltid använda impregnerat virke till grindstolpar av trä. Ska stolparna stå direkt i jord, sten eller betong bör du ytterligare behandla den del av stolpen som ska stå under jord med exempelvis varm asfalt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se